Zápis č. 7 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 7
z jednání Kulturní komise
konané dne 12. května 2015 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. R. Orkáč, p. Jochec, p. Žižka

Omluven:
p. Houžvička

Návrh programu:

  1. FOTO soutěž – vyhodnocení za měsíc duben
  2. Přepis pamětní knihy – „kroniky obce“
  3. Beseda pamětníků – osvobození Ostravy
  4. Video spot představení městského obvodu Hrabová
  5. Vazba ikeban
  6. Různé

Ad 1) FOTO soutěž

Členové kulturní komise a zástupce základní školy, vybrali výherce nejlepší fotografie za měsíc duben, zvítězila fotografie „Kladení věnců a velocipedisté“ – výherce obdrží cenu, kterou předá p. Orkáč. Pro dané nepovinné téma „Ulice“ byla jako nejlepší vyhodnocena fotografie (bez ceny) – pohled z výšky na ul. Šídlovecká, Obchodní, Příborská.

Pro měsíc květen je vyhlášeno nepovinné téma „jaro“, pro měsíc červen nepovinné téma „domácí mazlíček“ a pro měsíc červenec nepovinné téma „léto“.

Ad 2) Přepis pamětní knihy

Bude zorganizována akce „přepis Pamětní knihy – kroniky obce Hrabová“ za účasti veřejnosti. Jakým způsobem bude tento přepis realizován, není ještě upřesněno. Konkrétně bude projednáno na další schůzce kulturní komise.

Ad 3) Beseda pamětníků – osvobození Ostravy

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit na 30. dubna besedu s pamětníky II. světové války – osvobození Ostravy, bude tato beseda zorganizována v jiném termínu, a to pravděpodobně v měsíci září. Vzhledem k bezbariérovému přístupu do zasedací místnosti městského úřadu se beseda uskuteční v této zasedací místnosti v 17.00 hod. Závazný termín besedy zajistí p. Žižka, následně bude projednáno s ÚMOb Hrabová.

Ad 4) Video spot představení městského obvodu Hrabová

p. Kopitzová projedná se zástupci městského obvodu přidělení finančního příspěvku na vyhotovení video spotu. Jednalo by se o záznam v délce cca 12 minut, který by zachytil nejhezčí části Hrabové, sport v Hrabové, kulturní akce v Hrabové atd. Záznam by se pořizoval celý rok, byly by použity i záznamy občanů Hrabové k danému tématu. Tento záznam by sloužil jako prezentace městského obvodu Hrabová i pro účely ÚMOb Hrabová. P. Žižka projedná vyhotovení záznamu a cenu se zhotovitelem videa spotu.

Ad 5) Vazba ikeban

Na měsíc červen připravíme akci – výuka vazby ikeban s živých květů. P. Kopitzová projedná s floristkou p. Věrkou Kročkovou, pravděpodobné konání akce – konec června, bude ještě upřesněno.

Ad 6) Různé

Publikace občanů Hrabové k II. světové válce je za dobrovolný příspěvek k dispozici v květinářství p. Kročkové „Kvítko“ a dále bude k dispozici při akci „noc kostelů“.

Pan Čadík požádal o změnu konání termínu představení Kinematografu bratří Čadíků, tomuto nebylo vyhověno, nadále platí termín od. 4.9 – 7.9.2015.

Je nutné koordinovat konání kulturních a sportovních akci v obci hrabová, aby nedocházelo k jejich souběhu. Na webových stránkách obce bude pravidelně zveřejňován a aktuálně doplňován kalendář konání kulturních akci. Podklady bude zajišťovat p. Orkáč.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 9. 6. 2015 v 17.00 hod, na místě obvyklém.
Zapsala: p. Kopitzová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]