Zápis č. 8 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 8
z jednání Kulturní komise
konané dne 9. června 2015 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. R. Orkáč, p. Jochec, p. Žižka V., p. Houžvička

Návrh programu:

  1. Fotosoutěž – vyhodnocení za měsíc duben
  2. Kinematograf bratří Čadíků
  3. Videospot – představení městského obvodu Hrabová
  4. Různé

Ad 1) Fotosoutěž
Fotosoutěž – členové kulturní komise a zástupce základní školy (tajemnice paní Věra Lazarová), vybrali výherce nejlepší fotografie. Za měsíc květen zvítězila fotografie „Starý hřbitov Hrabová“ – výherce Milan Slíva obdrží cenu, kterou předá p. Orkáč. Pro dané nepovinné téma „Jaro“ byla jako nejlepší vyhodnocena fotografie  (bez ceny) – Hnízdo s kosíkem, kterou do fotosoutěže zaslala Ilona Hromádková.

Za měsíc červen vyhodnotí nejlepší fotografii občanské sdružení TORALI o.s.

Ad 2) Kinematograf bratří Čadíků

Termín konání filmového představení prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků byl definitivně stanoven na 2.-5.9.2015.

Propagace představení:

  • Článek v Hrabovských listech – p. Orkáč
  • Článek v Jižních listech – p. Kopitzová
  • Vyhlášení místním rozhlasem
  • Umístění na webových stránkách obce
  • Umístění na webových stránkách Hrabová.info – p. Orkáč

Návrh plakátu – do 15.8.2015 vyhotoví p. Žižka Vojtěch. Plakát bude obsahovat nabídku filmů, místo a hodinu konání, sponzory, dobrovolné vstupné, zmínku, že se představení koná za každého počasí. Vytištění plakátů zajistí p. Orkáč a do 26.8.2015 předá členům komise k zajištění vyvěšení.

Sraz členů kulturní komise před 1. představením bude v 19.00 hod, p. Jochec bude k dispozici realizátorům filmových představení.

Ad 3) Videospot

Dosud nebylo projednáno se zástupci městského obvodu přidělení finančního příspěvku na vyhotovení videospotu – úkol z minulého zápisu. Cena za vyhotovení videospotu byla odhadnuta na 10 000 Kč – záměr projedná a žádost do rady městského obvodu připraví p. Kopitzová.

Ad 4) Různé

Přepis Pamětní knihy – kroniky obce Hrabová“ byl již zahájen (přihlásil se pan Slavík). Postupně bude zveřejňováno na Hrabová.info.

Beseda pamětníků – osvobození Ostravy. Tato beseda proběhne v měsíci říjnu, p. Žižka předběžně zajistil pamětníka událostí. Závazný termín besedy bude ještě upřesněn. Na této besedě bude ještě k dispozici posledních 15 ks publikace občanů Hrabové k II. světové válce.

Byl projednán návrh případného uskutečnění zájezdu do Osvětimi a Krakova, podrobnosti a podklady zajistí p. Houžvička, p. Orkáč.

Pravděpodobně se uskuteční schůzka zástupců komisí ÚMOb Hrabová a místních spolků a organizací za účelem koordinace konání kulturních a sportovních akci v obci Hrabová. Tento nápad přišel od Radmily Lysákové Baluškové, předsedkyně Komise pro děti a mládež.

Slibovaná akce vazba ikebany, vzhledem k obsazení zasedací místnosti ÚMOb Hrabová auditem SMO, se nekoná.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 27.8.2015. v 17.00 hod na místě obvyklém.

Zapsala: p. Kopitzová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]