Úplná uzavírka obratiště Sokola Tůmy

Od pondělí 22. 6. 2015 (04:00 h) do soboty 4. 7. 2015 (24:00 h), z důvodu úplné uzavírky obratiště Sokola Tůmy v rámci stavby přestupního uzlu Hulváky, dojde k zavedení náhradní autobusové a náhradní trolejbusové dopravy. Dále dojde ke změně organizace dopravy linek MHD, která bude rozdělena na denní a noční provoz.

ORGANIZACE DOPRAVY PO CELOU DOBU KONÁNÍ VÝLUKY

Přípoje linek č. 39 a 102 se překládají ze zastávky Strmá (směr Futurum) na zastávku Sídliště Fifejdy.
Pro uskutečnění přestupu je nutno na zastávce Sídliště Fifejdy přejít na zastávku do protisměru.

Na trasách linek č. 39, 57, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, NTD a NAD budou vyvěšeny výlukové jízdní řády.

ORGANIZACE DOPRAVY PRO DENNÍ PROVOZ (04:00 – 23:30)

Spoje linek č. 102, 108, 109 (směr Sokola Tůmy) a spoje NTD budou ukončeny na zastávce Sídliště Fifejdy nebo budou dále pokračovat v trase linky uvedené na informačních ukazatelích před příjezdem na tuto zastávku. Pro uskutečnění přestupu z linky č. 102 na spoje NAD (a naopak) je nutno na zastávce Sídliště Fifejdy přejít na zastávku do protisměru.

Spoje linky č. 57 budou ukončeny na zastávce Sokola Tůmy nebo budou dále pokračovat v trase linky (NAD směr Sídliště Fifejdy) uvedené na informačních ukazatelích před příjezdem na tuto zastávku.

Náhradní autobusová doprava (NAD) bude obousměrně zavedena v úseku zastávek: „Sídliště Fifejdy – Jiřího Trnky – Strmá – Vršovců – Náprstkova – Sokola Tůmy“. Ze zastávky Sokola Tůmy mohou spoje dále pokračovat jako linka č. 57 (směr Mírové náměstí).

Náhradní trolejbusová doprava (NTD) bude obousměrně zavedena v úseku zastávek: „Českobratrská – Pivovar – Hornopolní – Lechowiczova – Ahepjukova – Sídliště Fifejdy“.

ORGANIZACE DOPRAVY PRO NOČNÍ PROVOZ (23:30 – 04:00)

Spoje linek č. 102, 108 a 112 pojedou po svých trasách až na konečnou zastávku Sokola Tůmy.

Spoje linek č. 102, 108, 111, 112 a vybrané spoje linky č. 106 budou v celé délce svých tras nahrazeny autobusy.

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Sokola Tůmy (nástupní pro spoje linky č. 57) se přemísťuje na propojku mezi ul. Sokola Tůmy a Josefa Šavla (před stánek s rychlým občerstvením).

Sokola Tůmy (nástupní pro spoje NAD a noční spoje linek č. 102, 108 a 112) se zřizuje na ul. Sokola Tůmy na výstupní zastávce linky č. 57.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]