Pozvání na 6. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 6. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 24.6. 2015 v 15.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Návrh na úpravu výpočtu daně z nemovitých věcí a úprava OZV č. 7/2012.
 2. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby„Revitalizace ploch Šídlovec — Šrobárova — V. Huga, Ostrava-Hrabová — SO 03 Multifunkční hřiště, SO 04 Dětské hřiště, pískoviště”.
 3. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště vč. napojení na ul. U Kotelny, Ostrava-Hrabová”.
 4. Schválení požadavků na obsah smlouvy ke stavbě „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 — Parkoviště č.4, Ostrava-Hrabová”.
 5. Schválení požadavků na obsah smlouvy ke stavbě „Výstavba kolumbária na místním hřbitově”.
 6. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace.
 7. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou, „Klubíčko”, Ostrava-Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace.
 8. Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
 9. Různé.

V Ostravě-Hrabové dne 11.6.2015

Mgr. Rostislav Naď
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

6 Komentáře

 1. carmen říká:

  Uvidíme, jestli se tentokrát dočkáme starosty 🙂

 2. Martin Slepička říká:

  Nepřeji nikomu nic zlého a nikdo z nás nejsme dokonalí ani pan starosta ani já. Existuje spousta vážných důvodů, kdy se prostě z lidského hlediska neúčast na zastupitelstvu omluvit musí, i kdyby mu třeba bylo jen špatně, nedejbože kdyby se něco vážného někomu stalo.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Ano, může být spousta vážných důvodů, kdy se zastupitel na zastupitelstvo nemůže dostavit a není schopen se předem omluvit. Jsem ale přesvědčený, že toto není tento případ. V dnešní době mobilů je informování o nepřítomnosti otázkou krátkého hovoru nebo SMS zprávy. V případě nefunkčnosti mobilu vlastního je v okolí spousty jiných osob s mobilem. Starosta se nacházet ze zákona na úřadě nemusí, může svou agendu vést kupříkladu i z domova, ale musí být prokazatelné plnění vyplývajících povinností. Je nutné zdůraznit, že se v případě našeho starosty jedná o uvolněného zastupitele. A účast na zastupitelstvu patří mezi základní povinnosti, která je stanovena kromě jednacího řádu dokonce zákonem, konkrétně §83 Zákona o obcích, který konkrétně zní:

   (1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

   Zde lze dokonce uvažovat, že uvedené byl pošlapáno ve všech jeho částech.

   Je více než pravděpodobné, že tento prohřešek bude součástí projednávání zítřejšího zastupitelstva. Jsem zvědavý, co se dozvíme. Jen doufám, že to nebyla nutná návštěva zubaře.

   Zde lze dokonce uvažovat o selhání pana tajemníka, protože nevědět, kde se v dobu jednání zastupitelstva nachází jeho představený je neomluvitelné (i když zde si myslím, že pan tajemník věděl, kde starosta v danou dobu přebývá a zná i příčinu neúčasti, ale musí zůstat věrný názvu jeho funkce – tajemník).

 3. Radomír Orkáč říká:

  Já si myslím totéž co napsal Milan Slíva, protože:
  – Starosta měl domluvenou na hodinu před Zastupitelstvem schůzi/jednání u něj v kanceláři (pravděpdobně porada orgánů nebo ODS).
  – Kdyby se jednalo o něco velmi vážného s jeho zdravotním stavem, pak by jistě o 4 dny později nešel ve 27 stupňovém horku (ve stínu) běhat.
  – Kdyby se jednalo o něco velmi vážného u jeho příbuzných (doufejme, že nikoliv), pak by bohužel neobstála dodatečná omluva, protože měl zavolat nebo se nacházet na jednání, které bylo o hodinu dříve.

  Většina z nás, kdyby nepřišla bez předchozí omluvy do práce a nedonesla by ani dodatečně potvrzení od lékaře, pak by minimálně měla “neomluvenou absenci”.

  Asi by stálo za to někdy dostát slovům starosty a udělat z Hrabová.Info bulvár. Pak by veřejnost věděla, jaká je šuškanda a jaký je pravděpodobný důvod starostovy neomluvené absence.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Hoši, já to nevidím tak katastroficky. Tuším, co se asi starostovi přihodilo a k vůli tomu bych ho takto zcela neodepisoval. Netlačme příliš na pilu, snažme se o dialog a spolupráci. Co nám jiného zbývá, příští volby jsou až za 4 roky. Mimo starostu jsou v zastupitelstvu i jiní, kteří prozatím také toho moc neukázali. Na ty bychom měli především tlačit.

 5. Miroslav Houžvička říká:

  Vladimire i starosta je odvolatelný,nemusí “trpět v nejistotě” do voleb…Nebudou -li občané poukazovat na prohřešky volených,mohou si ostatní myslet, že u nás v obci je to normální a budou i oni čekat do dalších voleb na něco zdarma na podporu kandidáta(např.kalendář).

[email protected] [email protected]