Zápisy ze Zastupitelstva

Řada občanů může mít zásadní problém s posunutým začátkem jednání zastupitelů na 15. hod. Je logické, že si tito občané budou chtít přečíst alespoň zápis z jednání, který by měl být nově doplňován na základě povinně pořizovaného zvukového záznamu.

Níže uvedené je přesnou citací Jednacího řádu Zastupitelstva MO Hrabová schváleného dne 1.4.2015:

Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva městského obvodu a podepisují jej starosta (předsedající) a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na sekretariátu starosty k nahlédnutí a po podpisu zveřejněn bez zbytečného odkladu anonymizovaný na webových stránkách ÚMOb Hrabová.

Na nahlížení do zápisu mají občané starší 18 let nárok dle zákona o obcích:

Nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Zveřejňování anonymizovaného zápisu je novým rozhodnutím našich zastupitelů, které je zohledněno v novém Jednacím řádu Zastupitelstva (viz citace výše).

Poslední jednání Zastupitelstva se konalo 3.6.2015 a zápis měl být k nahlédnutí na sekretariátu starosty 13.6. (sobota). Přestože bych očekával, že zápis bude k nahlédnutí do 10 dnů, počkal jsem do pondělí 15.6., kdy jsem úřad za tímto účelem navštívil. Zápis sice nebyl k dispozici, ale na druhou stranu přepsat veškeré podněty z pořizovaného záznamu nějaký čas určitě zabere. Přestože uložení zápisu ukládá zákon, situace již minimálně jednou v minulosti nastala. Když jsem chtěl na začátku roku 2015 do zápisu z jednání Zastupitelstva nahlédnout, na sekretariátu starosty nebyl zápis k dispozici.

Inu čekal jsem až do dnešního dne (23.6.2015, den před dalším jednáním Zastupitelstva), jestli bude zápis k dispozici alespoň na webu obce… . Musím konstatovat, že Jednací řád se u nás stále nedodržuje a to je platný teprve dva měsíce (od 15.4.), takže by ho měli mít všichni zastupitelé v živé paměti.

Štítky:

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Chování pana tajemníka je pro mne záhadou. Za tak hrubé porušování svých povinností by v soukromé firmě již dávno dostal výpověď. Předpokládám, že má výmluvu, např.na poruchu nahrávacího zařízení.
    Jsem zvědav, jak na to budou zítra reagovat zastupitelé a především předseda kontrolního výboru, který má mimo jiné ve svých povinnostech sledovat plnění usnesení zastupitelstva.

[email protected] [email protected]