Povinnosti hrabovských fojtů vůči vrchnosti paskovského panství

V tomto článku vám přináším povinnosti hrabovských fojtů, vrcholných představitelů vsi, vůči feudálním držitelům paskovského panství. Povinnosti a provilegia hrabovských obyvatel byly zaznamenány dne 29. srpna 1699 na paskovském zámku za přítomnosti Františka Josefa Svaté říše římské hraběte z Oppersdorfu.

František Josef Svaté říše římské hrabě z Oppersdorfu, svobodný pán z Dubu a na Frýdštejně, dědičný pán na Paskově, Jeho císařské a královské milosti skutečný komorník a královský hejtman Olomouckého a Přerovského kraje a Bruntálské čtvrti zdědil paskovské panství po svém otci Bedřichovi hraběti z Oppersdorfu, který umřel 1. ledna 1699 v Brně. František Josef zdědil po svém otci velký smysl pro právo a pořádek, ke svým poddaným se choval vlídně a o svá panství se pečlivě staral. Dne 29. srpna 1699 vydává na paskovském zámku listinu, v níž stanovuje a upravuje povinnosti a privilegia obyvatel Hrabové k vrchnosti.

František Josef hrabě z Oppersdorfu stanovuje povinnosti hrabovských fojtů takto:

Panské pivo a gořalku šenkovati, a toto svým potahem z paskovského pivovaru a palírny sobě přivážeti, spravedlivou míru dávati a vždy zásoby toho míti, aby nenastal nedostatek. Cizí pivo neb gořalku nesmí přinášeti nebo přivážeti pod přísnou pokutou.

Při týdenních panských správách přítomen býti.

Na panské roboty, které od úřadu hejtmanského nařízeny budou, poddané včasně vypraviti a co více nařízeno bude vše poslušně provésti.

Při čase pilných obilných žní při robotnících býti a pozor dávati, aby tito obilí správně žnuli nebo sekali. Pak mandele odpočítávati a správně označiti místo, kolik se na jednotlivých kusech mandelí nachází.

Při koupání a stříhání ovcí býti, tyto odpočítávati a přihlížeti, aby byly předně čistě vykoupány, pak dobře stříhány a aby se vlny neztratilo.

Při předení, co poddaným od milostivé vrchnosti k roční povinnosti vloženo bylo pilně přihlížeti, nejen aby bylo správně rozděleno, nýbrž také na pěkné předení, bílení a nefalšované v pravý čas odvádění příze.

Při opuštění rybníků býti a pozor míti, aby robotníci k lovení ryb včasně se dostavili, jich robotu správně konali a nic nezpronevěřili.

Honitbě býti přítomen a pilně přihlížeti, aby honci na svých místech zůstávali, nepotřebné křiky nečinili a co do sítě vpadne uniknouti nenechali.

Vrchnostenské stálé peněžní platy, jakož i husy, slepice a vejce anebo peníze za tyto tudíž vysázenou taksu v určitý čas pilně vyupomínali a na příslušném místě proti potvrzení odvésti,

Na obecní cesty, chodníky a také mosty obzvláštní zřetel míti, aby tyto každý čas, když potřeba, byly opraveny a nikdy zničeny se nenacházely.

V čase průchodu císařského vojska potřebné posly rychle vypraviti.

 

Myslím, že některé povinnosti by nalezly v Hrabové své uplatnění i dnes, například předposlední, tehdy se však vyplatilo si své povinnosti plnit. Několik desítek ran holí či bičem by jistě nebyl nijak neobvyklý trest, neboť soudnictví na paskovském panství vykonával sám hrabě.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]