Ostravská městská policie stále přijímá nové strážníky

Městská policie Ostrava má stále své řady otevřeny novým zájemcům o povolání strážníka. Toto jistě náročné, ale také zajímavé a nevšední povolání se nabízí všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, mezi které patří bezúhonnost, spolehlivost, české občanství, minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Činnost městské policie nabývá v současné době ve společnosti na důležitosti a významu. Vždyť strážníci denně v ulicích města přispívají k zachování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich života, zdraví i majetku.

Od září letošního roku dojde k navýšení početního stavu strážníků u Městské policie Ostrava na celkový počet 715. Pro naplnění tohoto stavu je třeba aktuálně doplnit naše řady o 41 strážníků.

Každý zájemce projde výběrovým řízením a je-li úspěšný, absolvuje tříměsíční rekvalifikační kurz, k jehož provozování je Městská policie Ostrava akreditována ministerstvem školství. V průběhu kurzu si uchazeči o povolání strážníka (čekatelé) osvojují potřebné znalosti ze všech právních norem, potřebných pro výkon povolání strážníka, a jsou seznamováni se všemi nařízeními a vyhláškami města. Součástí vzdělávání jsou rovněž hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů kriminalistiky, poskytování první pomoci a základů psychologie. Nováčci z  kurzu se také v rámci vzdělávání zapojují do přímého výkonu služby. V rámci několika směn ve společné hlídce se zkušeným strážníkem získávají praktické poznatky a zkušenosti a mohou si na vlastní kůži vyzkoušet, jaká úskalí výkon tohoto jistě náročného povolání přináší.
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra, po jejím úspěšném absolvování získává čekatel osvědčení strážníka.

Aktuálně jsou nové rekvalifikační kurzy plánovány s předpokládanými nástupy k 1. září 2015 a
k 1. prosinci 2015.

S novým povoláním je svázán systém benefitů jako příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené nebo poukázky na stravování, sociální jistoty a možnost profesního růstu.

Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče o povolání strážníka naleznou zájemci na webových stránkách ostravské městské policie www.mpostrava.cz. Pro více informací se mohou obrátit také na tel. č. 599 414 426.

Vladimíra Zychová

Městská policie Ostrava
úsek prevence a propagace
www.mpostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]