Zpráva z auditu TOP Auditing za rok 2014

Zastupitel Vladimír Petana nám zaslal ke zveřejnění Zprávu z auditu TOP Auditing za rok 2014, Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 a Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]