Ještě ke zprávě z auditu hospodaření za r. 2014

Pracuji jako externí auditor systémů kvality dle norem ISO. Proto mě audity vždy zaujmou, byť finanční audit je dle legislativy něco poněkud jiného. Ale základy auditování jsou pořád stejné.

Ve zprávě se často objevuje nějaká variace věty „S ohledem na namátkový charakter auditu založený na principu vzorkování je třeba poukázat na to, že mohou případně existovat další okolnosti, které však nebyly při auditu zjištěny.“

Teoreticky se dle zákonů pravděpodobnosti může stát, že se vždy trefíte do bezproblémové oblasti, přestože je okolo množství nesprávností. Jenže naší zásadou je i projití všech kontrol státní správy či jiných relevantních organizací, seznámit se s výsledky a hlavně jak organizace odstraňuje nesprávnosti.

Proto mě udivuje, že auditoři nereagovali na zjištění kontroly z magistrátu za rok 2014 a jejich „odstraňování“ a přijatá opatření.

Ve zprávě mě zarazila její stručnost. Za působení ve výrobní firmě jsem byl zvyklý na poměrně značnou rozsáhlost auditní zprávy. Tak jsem se trochu poptal a dostala se mi do ruky zpráva z městské části jiného velkého města v ČR. Zpráva byla rozsáhlá, byly tam konstatovány „hříchy“ obdobné jako ve zprávě z kontroly Magistrátu v MO Hrabová.

Z ÚMOb Hrabová jsem získal kompletní zprávu a nechal ji připomínkovat auditorem z firmy z „velké čtyřky“.

Požadavek (Ne)splnění
Ve zprávě mají být jména auditorů i jména osob podílejících se na přezkumu (tj i asistentů apod.). Uvádějí jen 2 jména, nikdo další nebyl?
Označení první a poslední činnosti auditora. Není uvedeno vůbec.
Definování zákonů, které byly použity při přezkumu a zda jede obec dle nich. Není uvedeno, obecně se dává jako příloha zprávy (možná jen nebyla přiložena ve skenu – ale odkaz ve zprávě na přílohu není).
Označení obce (územního celku). Je jen v nadpisu, v samotném textu nikoliv, což je divné – výrok trochu nejednoznačný, pokud si člověk neuvědomí i ten nadpis. Standard 52 předpokládá označení i v samotném textu.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání Není vůbec.
Označení auditorské společnosti – podpis Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo auditorského oprávnění a jména a příjmení statutárních auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu auditora, čísla jejich auditorského oprávnění, jejich podpis a datum vyhotovení.

Není dle mě jasné, kdo zprávu podepsal. Je tam uvedena jen auditorská společnost. Jméno auditora (FO) je jedině hned v úvodu zprávy. Asi to tedy bude p. Gregor.

 

AS 52 předpokládá některé náležitosti zprávy Uvedeno
(a) název zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ANO
(b) adresát, Trochu nejednoznačně, chybí adresa MO Hrabová, ale asi by se dal adresát identifikovat i tak.
(c) název přezkoumávaného územního celku, ANO
(d) rok, za který bylo přezkoumání hospodaření provedeno, ANO
(e) označení osob provádějících přezkoumání hospodaření (jména a funkce auditorů zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob) a ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc auditora k provedení přezkoumání hospodaření, ??? Viz výše, zda je seznam kompletní.
(f) místo přezkoumání hospodaření, NE
(g) období, ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo, ANO
(h) popis předmětu přezkoumání hospodaření, ANO
(i) popis hledisek přezkoumání hospodaření, ANO
(j) výčet právních předpisů použitých auditorem pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy, NE
(k) definování odpovědnosti územního celku, ANO
(l) definování odpovědnosti auditora, ANO
(m) rámcový rozsah prací, ANO
(n) závěr z přezkoumání hospodaření podle ISAE 3000 a zákona o přezkoumání, ANO
(o) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání hospodaření, která nebyla dodržena, ANO – žádné chyby
(p) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření, NE
(q) označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení, NE
(r) označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení, NE
(s) další povinné náležitosti dle zákona o přezkoumání,
(t) datum vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ANO
(u) jméno a číslo oprávnění auditora odpovědného za předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ??? Viz výše při podpisu auditorské společnosti
(v) podpis auditora, ??? Viz výše při podpisu auditorské společnosti
(w) datum projednání zprávy s odpovědnou stranou, NE – jen zmínka, že bylo projednáno, ale kdy není uvedeno vůbec
(x) datum předání zprávy o přezkoumání hospodaření, NE
(y) přílohu obsahující stanovisko podle § 7 písm. c) zákona o přezkoumání, pokud bylo příslušnému auditorovi doručeno. stanovisko asi nebylo předáno

Nemohu se vydávat za odborníka na finanční audit, ale když má mít zpráva určené náležitosti, tak tam prostě musí být. Kdybych toto provedl já, tak nedostanu zaplaceno a už si nezaaudituji.

Ing. Vladimír Petana, CSc.
Auditor systémů řízení dle norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]