Sejdou se, aby pomohli lidem ohroženým sociálním vyloučením

Benefiční koncert Charity Ostrava – Sešli se, aby pomohli… – na podporu Charitního střediska sv. Lucie – startovací byty proběhne ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 h v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Vystoupí kapela BlueEffect, klarinetista Karel Dohnal & Smyčcové trio Janáčkovy filharmonie Ostrava a písničkář Pavel Helan. Koncert bude vysílat v přímém přenosu a reprízách TV NOE, programem provede moderátor Aleš Juchelka. Předprodej vstupenek bude zahájen od 4. 9. 2014.

Celý výtěžek vstupného využijeme v rámci povolené veřejné sbírky na podporu dofinancování vybudování Tréninkových prostor Charitního střediska sv. Lucie, které od již od března 2015 slouží ženám a mužům z azylových domů a startovacích bytů k získání dovedností a schopností potřebných pro zvládnutí samostatného bydlení a vlastních potřeb v běžném životě ve společnosti. Jde například o nácvik vaření, ručních prací, výtvarnou činnost, výuku práce na PC, kurzy zaměřené na finanční gramotnost, vstup na trh práce atd.

Záštitu nad akcí převzali: Mons. František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské,
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostrava; Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/sesli-se-aby-pomohli-17-9-2015/

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]