Zápis č. 11 z jednání kulturní komise

Zápis č. 11
z jednání kulturní komise
konané dne 13. října 2015 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová, Jochec, Houžvička, Orkáč R.
Omluveni / neomluveni: Žižka V.

Návrh programu:

 1. Fotosoutěž
 2. Kinematograf bratří Čadíků
 3. Výtěžek z dobrovolného příspěvku za publikaci
 4. Obecní ples
 5. Beseda o Ostravských mlýnech
 6. Vypouštění lampiónů
 7. Různé

ad 1) Fotosoutěž

 • Zvítězila fotografie Milana Slívy – Kinematograf.
 • Za nepovinné téma “škola” byla vybrána jako nejlepší fotografie od Machálkové Jany. Fotografie nese název Narozeninová párty dĕtí ze ZŠ Paskovská.
 • Cenu panu Slívovi předá Orkáč. Orkáč stále ještě nepředal odměnu paní Machálkové za měsíc červen. Ostatní ceny byly již předány.
 • Orkáč zkusí domluvit pro žáky ZŠ domácí úkol – pořízení a zaslání fotografie. Téma dohodne Orkáč se zástupcem ze ZŠ.

ad 2) Na dobrovolném vstupném Kinematografu bratří Čadíků se podařilo vybrat 15 782 Kč. Celá částka bude pracovníky kinematografu věnována na dobročinné účely. Orkáč napíše článek, část článku již dodala Kopitzová.

ad 3) Vybraný dobrovolný příspěvek za publikaci Hrabová v období druhé světové války činil 4 891 Kč. Knihovna děkuje za to, že si na ni autoři vzpomněli a prosí o předání vybraných peněz až v příštím roce jednou zodpovědnou osobou za Kulturní komisi. Knihovna byla poučena, že hlavní zásluhu na vzniku publikace měli Slíva, Slepička, Slavík a že tisk financovala obec.

ad 4) Obecní ples

 • Termín plesu je 12. 2. 2016.
 • Houžvička a Kopitzová dne 24. 10. půjdou na vystoupení kapely Klasik, která má na obecním plese zajistit hudbu.
 • Rozpočet: 8 000 Kč pronájem sálu, 10 000 Kč kapela včetně ozvučení a osvětlení, cca 3000 Kč OSA
 • Vstupenka 200 Kč, kapacita sálu je 180 lidí.
 • Orkáč potvrdí panu Vojtovi Kohoutkovi, že souhlasíme s podmínkami jeho tanečního vystoupení s partnerkou.
 • V tombole bude cca 40 cen.
 • Občerstvení zajistí K-TRIO.

ad 5) Beseda o Ostravských mlýnech

 • Orkáč předjednal s panem Riedlem ze spolku Mlejn termín besedy na 16. 11. 2015.
 • Kopitzová ověří pro jistotu na úřadě i termín 25. 11. 2015.
 • Jmenovitě pozveme i pana Konečného (posledního mlynáře v Hrabové).

ad 6) Vypouštění lampiónů

I letos bude akci pořádat občanské sdružení TORALI o.s. Kulturní komise akci zastřeší a zakoupí lampióny za 2000 Kč. Lampióny objedná Orkáč, který zajistí i várnici. Houžvička zajistí kelímky a Kopitzová navaří čaj. TORALI o.s. dodá zbylý počet lampiónu. Orkáč nahlásí akci na letecký provoz. Akce se uskuteční 17. 11. 2015 od 17:00 hod. u mostu k zóně.

ad 7) Různé

Orkáč napíše starostovi mail, kde sepíše tři věci k projednání – cena městského obvodu, převzetí organizace Vánočního koncertu a zveřejňování fotek z fotosoutěže na webu obce.
Dobrý den, pane starosto.
S pověřením kulturní komise bych Vás chtěl touto cestou požádat o následující:
Projednání na Radě/Zastupitelstvu udělení “ceny městského obvodu” panu Ing. Vladimíru Slavíkovi za jeho aktuálně i v budoucnu odvedenou práci na přepisu pamětní knihy do elektronické podoby:
Dále bych Vás chtěl požádat o sdělení, zda bychom mohli v příštích letech pořádat Vánoční koncert v kostele pod hlavičkou kulturní komise, namísto obecního úřadu. Jedná se o kulturní akci a navíc již nyní pro obec zajišťujeme podobnou akci – obecní ples. Podle našeho názoru by tím úředníkům odpadlo několik hodin práce.
Kulturní komise žádá, aby byly na webu obce zveřejňovány fotky z fotosoutěže. Poslední zveřejněná část je z července. Odkazy na fotky z měsíce srpna a září Vám již zaslány byly.
Děkujeme za spolupráci.
Za kulturní komisi, Orkáč
Další schůzka kulturní komise se bude konat 10. 11. 2015 v 17.00 hod na místě obvyklém.

Zapsal: Orkáč

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]