Výstavba chodníku podél ul. Paskovská – pokračování

Přibližně před 14 dny jsme na Hrabová.Info psali o „Výstavbě chodníku podél ul. Paskovská, úsek od ul. Perunova po ul. Jezerní, Ostrava-Hrabová“. Dnes se podíváme na některé připomínky pana Polanského, který se mohl jako účastník řízení ke stavbě vyjádřit. Nechci tímto příspěvkem jakkoliv zpochybňovat užitečnost stavby. V projektu je ale minimálně jedna technická záležitost, kterou nedokázal “formálně” vysvětlit ani náš úřad.

Projekt:

Chodník je navržen v šířce 1,63 m v úseku od navržené lávky přes vodní tok Ščučí, přes ulici Vodanova po požární zbrojnice. V úseku před požární zbrojnicí směrem k ulici Jezerní bude mít chodník šířku 3 m.

Proč je v jedné části stavby navržen chodník s šířkou 1,63 m a v druhé části se jedná o návrh “chodníku” s šířkou 3 m? Kvůli sepsání tohoto článku naštěstí nemusíme již nikoho z úřadu zatěžovat dotazy, protože to za nás udělal pan Polanský. S troškou nadsázky tomuto krátkému úseku s 3 m širokým chodníkem začali Polanští říkat “letiště u Lípy”.

Protokol ze dne 24. 9. útvar hlavního architekta a stavebního řádu:

Pan Polanský informoval stavební úřad o skutečnosti, že dne 17. 9. 2015 proběhla schůzka na ÚMOb Hrabová s p. Královou, zaměstnanec ÚMOb Hrabová, pracovník odboru stavebně správního.

Schůzka se týkala návrhu chodníku v úseku od požární zbrojnice k ul. Jezerní, kde je chodník navržen podél stávajícího plotu pana Polanského. Na schůzce byl pan Polanský ústně informován o využívání navrženého chodníku k odstavování osobních vozidel členů Sboru dobrovolných hasičů Hrabová. Pan Polanský chtěl (oficiální) údaj o tom, že navržený chodník bude využíván i k jinému účelu, tj. k odstavování vozidel, než je návrh chodníku, ale nebylo mu ÚMOb Hrabová vyhověno.

Pan Polanský nesouhlasí se šířkou chodníku 3 m, ale požadují šířku pouze 1,65 m. Svůj požadavek odůvodňuje tím, že umístěním chodníku dojde odstranění ojedinělé travnaté plochy a k jejímu zastavění. Dále namítá, že šířka chodníku není ekonomicky výhodná.

Podle situace, která je součástí dokumentace, bude v řešené ploše vysazena zeleň, pan Polanský se domnívá, že výsadbou keřů dojde ke zhoršení výhledu při výjezdu z ulice Jezerní.

Pokud je šířka chodníku navrhována k odstavování aut Sboru dobrovolných hasičů, domnívá se Polanský, že stávající parkoviště, které se nachází před zbrojnicí, resp. vedle objektu zbrojnice a je vyhrazeno pro vozidla Sboru dobrovolných hasičů, je kapacitně dostačující.

Pro úplnost je třeba říct, že já osobně chápu uvedené “odstavování aut Sboru dobrovolných hasičů” jen jako odstavování osobních automobilů jednotlivých členů hasičů. Objevily se spekulace, že tam hasiči chtějí parkovat i hasičská auta.

Větší auta (nad 3500 tun) nesmí na chodníku stát a ani zastavit. Máme zde totiž prováděcí vyhlášku 30/2001 Sb., která v § 12 odst. 1 písm. l stanovuje, že … na místech, kde je značkou dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

Velmi dobře informovaný zdroj, který si nepřál být uveden, mi napsal:

Je řečeno, že ten chodník bude využíván pro příležitostné odstavení vozidel členů Sboru dobrovolných hasičů Hrabová při zásahu neočekávaných událostí, toto byl požadavek členů bývalé komise pro výstavbu, dopravu a ekologii ÚMOb Hrabová.

Jenže ani s občasným parkováním osobních aut není v projektu počítáno, protože v projektu je plánováno na daný úsek chodníku položit šedou zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm. PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK bude v ostatních místech z červené zámkové dlažby o tloušťce 80 mm.

20150925102558484-2

Navrženou tloušku zámkové dlažby v projektu obecně potvrzuje i doporučení výrobců zámkové dlažby. Na dláždění teras a chodníky postačuje 40 až 45 mm. Pro zatěžovanější plochy (chodníky, cyklistické stezky) je vhodná dlažba 60 mm a v místech vysokého zatížení, se doporučuje použít tloušťka 80 mm.

Skutečně je nutné budovat u lípy “letiště”? Obzvláště na místě, které je POSLEDNÍ zelenou plochu těchto rozměrů od základní školy směrem k Mostní!?

Na posledním jednání Zastupitelstva se podařilo občanům za pět dvanáct “zachovat” na Šídlovci zeleň, namísto navýšení počtu parkovacích míst. Zde se bude budovat chodník o šířce 3 m, který z výše uvedených důvodů ani nemůže sloužit jako parkoviště či místo pro dočasné odstavení auta.

Chápu a nezpochybňuji potřebu hasičů mít možnost zaparkovat svá vozidla, když mají zásah. Každý by však měl vědět, že jejich stávající parkoviště prakticky permanentně využívá pro parkování svých aut zastupitel pan Pospěch. Mimochodem, podle všeho je jedno auto pana Pospěcha, který je členem SDH Hrabová, ale jedno auto patří jeho synovi, který údajně není členem SDH. Zajímá někoho, že je zde jedním člověkem pravděpodobně dlouhodobě porušována platná dopravní značka?

chodnik

Vyhrazeno pro vozidla SDH

Dokonce mohou členové SDH zaparkovat i v prostoru za bránou ve dvorku. Bude-li někdo namítat, že musí bránu odemykat, pak je potřeba říct i B. Ani nový chodník problém s odemykáním nevyřeší, protože projekt stavby počítá s umístěním zahrazovacího sloupku. Ten bude sice odjímatelný, ale v případě potřeby příležitostního využití budou stejně muset pro zaparkování osobních aut sloupek “odemknout”. Jenže to tam bude muset být dopravní značka, která jakékoliv zaparkování povolí.

Jiní účastníci provozu než chodci nesmějí chodník užívat, pokud není stanoveno jinak. (§ 53 odst. 2 zákon o provozu na pozemních komunikacích).

Pro někoho je možná šířka chodníku maličkost, jiní však určitě pochopí, že ani oni by nechtěli “letiště” před svým pozemkem. Nemluvě o parkování aut na ploše, která k tomu není navržená. Řidiči vyjíždějící z ulice Jezerní přes tato stojící auta nemusí vidět. Pravděpodobně se to bude týkat jen dále stojících aut. Již nyní mívají řidiči problém vyjet kvůli nepřehledné zatáčce.

A tak tady žijeme … .

4 Komentáře

 1. Anna Polanská říká:

  Dobrý den pane Radku 😊
  Napsáno výstižně a pravdivě,chválím!!!

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dekuji;-)

 3. Stanislav Holis říká:

  A tak nám vypadl další kostlivec z doby minulé ze skříně. Rozjíždět dlažbu určenou pro pěší – jsem proti. Možná bych ustoupil v rozšíření parkoviště k prvnímu stromu, dále by měl být klasický chodník bez možnosti parkování. Naštěstí se dotčení ozvali a jen díky nim máme tyto informace. Takže ze strany radnice – v tomto směru – chování beze změny, bohužel.

 4. Šárka Tomisová říká:

  Moc se v tom neorientuji,

  ale je pravdou, že se má zabetonovat zase nějaká zelená plocha?
  Pokud ano, jsem jednoznačně proti.

  Jinak, pokud pan Prospěch porušuje dopravní značku a parkuje v zóně, určené pro hasiče, navrhuji mu řešení.

  Může parkovat a porušovat dopravní značku u nás ve vnitrobloku na místě pro vozíčkáře, stejně tam nikdo nestojí a beton zbytečně zabírá místo pro zeleň.
  Sám si to tam navrhnul, sám si to tam schválil, sám tam může stát.

  Akorát peníze šly z našich daní a na jeho odměny.

[email protected] [email protected]