Zavedení nové funkce ODISky v ostravské MHD

1. listopadu spouští ostravský dopravní podnik nový způsob odbavování cestujících prostřednictvím tzv. elektronické peněženky na ODISce. Nové čtečky, které byly nainstalovány do všech vozidel MHD v rámci projektu financovaného z ROP Moravskoslezsko, umožní cestujícím s ODISKou pořídit při nástupu do vozidla MHD v Ostravě jednorázovou, tzv. elektronickou jízdenku. Termínu spuštění předcházela rozsáhlá kampaň pro veřejnost.

ODISka, vzájemně uznávaná mezi dopravci v integrovaném dopravním systému ODIS, rozšiřuje ve spojích ostravského dopravního podniku své uplatnění. Dosud byla u DPO využívána jako nosič dlouhodobých jízdenek, nově bude od 1. listopadu akceptována také její další funkce – tzv. elektronická peněženka.

V souvislosti se zprovozněním nových terminálů pro ODISky se v tarifu cen jízdného dopravního podniku zavádějí nové druhy jízdenek. Cestující si budou moci pořídit po nástupu do vozidla tzv. elektronickou jízdenku, přičemž platba za ni proběhne po přiložení ODIsky k terminálu odečtem z finančního kreditu. Ten je potřeba na ODISku předem nahrát. Způsobů k zakoupení kreditu je více – ideálně prostřednictvím e-shopu ODISky, ale také ve všech prodejních místech jejích vydavatelů.

Systém je nastaven tak, že při nástupu do vozidla na začátku jízdy a přiložení ODISky k terminálu (tzv. check-in) se z kreditu ODISky odečte částka 20 korun, což je cena elektronické přestupní jízdenky. Cestující pak může v rámci MHD Ostrava během prvních 30 minut libovolně přestupovat mezi spoji a po posledním přestupu cestovat bez časového omezení až do konce spoje. Podmínkou je přiložení ODISky k terminálu při každém nástupu do vozidla. Pokud ale cestující plánuje jen krátkou jízdu bez přestupování do 10 minut, a v tomto časovém limitu přiloží při výstupu z vozidla ODISku k terminálu (tzv. check-out), je mu na ni vrácena částka 6 korun. Výsledná částka odečtená z ODISky je v tomto případě 14 korun, což je cena elektronické nepřestupní jízdenky.

Při přestupu z příměstské autobusové linky v tarifu Region bude moci cestující do 30 min. od výstupu nastoupit do spoje MHD s odpočtem základní sazby (pro obyčejné jízdné 9 Kč) Kč na jízdenku platnou 30 min. Rovněž bude moci v opačném směru do 30 min. od nastoupení cesty v Ostravě (pokud neprovede check-out) přestoupit na návazný spoj příměstské autobusové dopravy s odpočtem základní sazby (pro obyčejné jízdné činí 9 Kč). Od 1. 11. 2015 bude toto platit ve spojích Arrivy Morava a.s., TQM-holding a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dopravci plně akceptující čipovou kartu ODISka). Postupně budou stejná pravidla pro cestování uvnitř tarifní oblasti Ostrava XXL jako u DPO platit i u příměstských dopravců akceptujících tarif Ostrava XXL – u Arrivy Morava a.s. od 5. 11. 2015 a u TQM-holding a.s. od vyhlášení.

Systém dále umožňuje cestujícímu, který má na ODISce platnou dlouhodobou jízdenku nebo jednorázovou elektronickou jízdenku, ve spojích DPO dokoupit 30minutovou nebo 60minutovou elektronickou jízdenku včetně zlevněných verzí a v cenách podle platného tarifu také pro spolucestujícího.

Ve všech vozidlech ostravského dopravního podniku zůstávají i starší (červené) označovače papírových jízdenek. Cestující je mohou nadále využívat s tím, že papírové jízdenky budou stále v prodeji.

Nový systém odbavování cestujících ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava, založený na terminálech pro ODISky, byl pořízen díky dotaci ROP Moravskoslezsko. Dodavatelem systému v hodnotě 40 mil. korun je vysokomýtská společnost Mikroelektronika. Ta za necelý rok od podpisu smlouvy systém připravila a do všech vozidel nainstalovala a otestovala celkem 2135 nových odbavovacích terminálů – čteček.

Veřejnost je na nový systém upozorňována rozsáhlou kampaní, využívající kromě obvyklých forem také prezentace ve zvláštním informačním autobusu. Autobus je umísťován na frekventovaných místech na území města. Zájemci se mohou osobně s novým systémem seznámit a informovat se o všech jeho vlastnostech.

DPO také ve spolupráci s KODIS a společností Visa Europe připravuje cca k polovině příštího roku možnost platby jednotlivého jízdného v režimu obdobném platbě z elektronické peněženky ODISka také přímo z bezkontaktní bankovní karty.

V Ostravě 30. 10. 2015
Koordinátor ODIS s.r.o.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]