ArcelorMittal Ostrava provádí krátkodobé profuky kotle K8

V areálu ArcelorMittal Ostrava probíhají od 16. listopadu krátkodobé profuky kotle K8, které skončí nejpozději 11. prosince.

ArcelorMittal Ostrava upozorňuje na krátkodobé zvýšení hluku

Jedná se o čištění kotle, související s ekologickou investicí na snížení emisí oxidu dusíku. Po dobu profuku dochází ke zvýšení hlukové zátěže, proto huť profuky omezí pouze na pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou v délce 30-40 minut, přičemž očekáváme maximálně šest opakování. Předem se za vzniklý hluk omlouváme.

Přijměte proto naší omluvu za krátkodobé zvýšení hlučnosti v areálu huti ArcelorMittal Ostrava. K operacím na kotli přistoupíme s maximální pozorností a rychlostí, abychom zkrátili trvání každého profuku na 30 – 40 minut. Hluk bohužel nelze omezit žádnými technickými prostředky.

Probíhající profuky souvisejí s miliardovou ekologickou akcí na energetice, kde huť vybavuje tři uhelné kotle technologií na snížení emisí oxidu dusíku, tzv. denitrifikace. Spolu s odsířením čtyř kotlů a novým fluidním kotlem, který se právě na energetice staví, představuje denitrifikace jednu ze tří ekologických investic v hodnotě tří miliard korun. Tyto investice přispějí k dalšímu snížení vlivu na životní prostředí.

VŠE O PROFUCÍCH, ANEB KDYŽ SE ČIŠTÍ KOTEL V ELEKTRÁRNĚ

Proč se profuky dělají?

Profuky, neboli čištění kotle, se v souladu s evropskými a státními normami provádí vždy po větší stavební úpravě kotle. Provozně je to velmi důležitá součást spouštění kotle – před uvedením do provozu se díky profukům maximálně vyčistí. Kotel musí být před napojením do systému čistý, aby pára nevháněla do turbíny nečistoty. Mechanické nečistoty, např. zbytky po svařování, by totiž mohly turbínu nenávratně poškodit a zastavit celou výrobu energie.

V hutní energetice provádíme profuky, protože se úspěšně blížíme ke spuštění třech kotlů, které jsou nově vybaveny ekologickou technologií na snížení emisí dusíku.

Jak takový profuk probíhá?

Čištění kotle je dvoustupňové – nejprve se kotel čistí chemickým proplachem, poté teprve přichází mechanické čištění natlakovanou horkou vodní párou, tzv. profuky. Kotel se přivede do plného výkonu, vyrobená pára se nahromadí a nahřeje, poté je rychle vypuštěna potrubím do ovzduší. Samotný profuk trvá 30-60 minut a uvolní se při něm až 200 tun páry! Pára představuje čistou vodu, která s sebou vynese zbývající nečistoty z kotle – například zbytky po svařování. Nahřívací fáze před samotným profukem trvá přibližně dvě hodiny a dochlazovací hodinu.

Kolik profuků se musí udělat?

Počet profuků se určuje účinností čištění, minimálně musí proběhnout aspoň tři. Při každém profuku se zjišťuje velikost a počet vyfouknutých mechanických nečistot. Jakmile lze kotel považovat za vyčištěný, končí i profuky.

ArcelorMittal Ostrava

Zdroj: ovajih.ostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]