Obec: vytržená citace?

Místostarosta Trávníček a tajemník Ing. Socha informují občany o důvodech zrušení a odložení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.

Jako vždy musím čtenáře upozornit, že veškeré moje pokusy o výklad jsou neodborné a nemusí být správné. Nechávám však čtenáře, aby sami posoudili, kde je “pravda”, přestože o “pravdě” by mohl rozhodnout pouze soud.

Ve svém vyjádření místostarosta a tajemník nejprve společně uvádějí poměrně odvážné tvrzení:

Svolavatel, tj. starosta městského obvodu Hrabová a většina zastupitelů byli přesvědčeni, že zasedání ZMOb bylo svoláno v souladu se zákonem.

V současnosti starostu nemáme a veřejně se o svém přesvědčení na jednání v podstatě nikdo ze zastupitelů nevyjádřil. O většině mohlo rozhodnout pouze hlasování, které ale neproběhlo.

Co se mi opravdu nelíbí je citace vytržená ze stanoviska odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č.2/2008.

Verze úřadu (kopie na hrabova.info: informace o zrušení a odložení):

K ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích je nezbytné doplnit, že pro splnění povinnosti obecního úřadu zveřejnit informaci na úřední desce 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce není nutné (byť je takový postup vhodný a doporučeníhodný), aby tato informace …

Jak tato pasáž vypadá v dokumentu “Zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce – Praktické problémy“?

K ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích je nezbytné doplnit, že pro splnění povinnosti obecního úřadu zveřejnit informaci na úřední desce 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce je nutné, aby tato informace …

Pasáže se v dokumentu liší právě v části, která je v zásadách zdůrazněna tučným písmem a je ji tedy přikládána mimořádná důležitost.

Co ve svém prohlášení (možná záměrně) vynechali? Znění příslušné pasáže v dokumentu Zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce – Praktické problémy:

K ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích je nezbytné doplnit, že pro splnění povinnosti obecního úřadu zveřejnit informaci na úřední desce 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce je nutné, aby tato informace byla na úřední desce zveřejněna po celých 7 kalendářních dnů předcházejících dni, ve kterém se konalo příslušné zasedání zastupitelstva obce. Mezi dnem zveřejnění na úřední desce a dnem zasedání zastupitelstva obce by tedy mělo uplynout nejméně 7 celých po sobě jdoucích kalendářních dnů (7 x 24 hodin).

Tento způsob počítání doby zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích přitom vychází i z konstantního výkladu zveřejňování písemností na úřední desce, zastávaného judikaturou správních soudů (srovnej například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 4 As 5/2007-49 nebo rozsudek ze dne 21. března 2007, č. j. 2 As 42/2006-48).

Celý dokument, jak je uvedeno na konci webové stránky, byl připraven na základě stanovisek odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2008 a 2/2008, čili stejného stanoviska, které vytrhlo z kontextu vedení obce.


Skutečně je žádoucí, aby kdokoliv zkresloval citované údaje, respektive zveřejňoval nekompletní výřezky?

Nejprve jsem si myslel, že zveřejněná pasáž/citace byla záměrně upravena, ale není tomu tak. Znění však bylo podle mého názoru vytrženo z kontextu, protože je aplikovatelné v případě, kdyby se neprojednávalo nic závažného, což pro volbu starosty, místostarosty a schvalování rozpočtu rozhodně neplatí.

Dne 19.12.2015, den před zveřejněním tohoto článku, jsem zaslal panu Trávníčkovi následující mail, který zůstal bez reakce. Případnou reakci k článku zveřejním později.

Dobry den, pane Travnicku.

Chtel bych se zeptat, kdo psal nasledujici prohlaseni (1):
Informace o zrušení a odložení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová – více zde

Dale by me zajimalo, kdo prohlaseni inicioval (2), kdo schvalil zverejneni (3) a kdo krome tajemnika pred zverejnenim text cetl (4).

Jako posledni podklad pro muj clanek potrebuji a prosim o informaci, kdo konkretne ze zastupitelu (pripadne i radnich) byl se zamerem sepsani prohlaseni seznamen (5) a jmenovite (6) ktera vetsina zastupitelu byla presvedcena, ze zasedani  ZMOb bylo svolano v souladu se zakonem.

Jelikoz jste pod clankem podepsan, nebude v zadnem pripade pro Vas problem mi vyse pozadovane informace (1-6) poskytnout.

Dekuji za spolupraci.

S pozdravem, Orkac

6 Komentáře

 1. Petr říká:

  Radku, vítejte zpět, to jste si tu dovolenou moc neužil. Pokud to chápu správně, tak úřad se snaží svalit vinu na vás občana. Četl jsem článek pana Slívy a ten napsal, že to vy jste měl ten názor, že bylo jednání nesprávně svoláno.

  Nechápu, proč to tajemník s místostarostou vůbec psali? Co je k tomu vedlo? Moc rád si počkám na jeho reakci.

  Před mnoha lety (jsem stará škola), kdy jsem ještě chodil do školy, říkával náš učitel – buď mluvte pravdu, nebo držte hubu. Čtu-li si vámi odkazované dokumenty, musím vám dát za pravdu a nechápu Trávníčka, proč radši nedrží hubu. Držte se, potřebujeme vás!

  • Milan Slíva jr. říká:

   Taky osobně pana Trávníčka nechápu, takhle se lživými argumenty hrabat v hnoji a ještě si to rozmazávat po tváři, obzvláště, když je v tomto skutečně nevinně a zásluhu nese ještě exstarosta.

 2. milan_orki říká:

  Původně tento text byl reakcí na skvělý článek Milana Slívy k 10. jednání zastupitelstva. Protože nějak vázne diskuze k jeho článku a na stránkách ÚMOb Hrabová byla zveřejněna „Informace o zrušení a odložení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová“, zkusím jednak reagovat na jeho článek k neuskutečněného jednání, ale již rozšířené vzhledem k reakci občana Orkáče ml. Téma: „začne nový tajemník úřadování pracovní výtkou“? Důvodem je prosté a jednoduché, ne zcela malé porušení zákonů ČR a porušení jednacího řádu ZÚMOb Hrabová z jeho strany.
  1) Protože tajemník včetně místostarosty místo sklopení hlavy a omluvy občanům zveřejňují své stanovisko na stránkách ÚMOb, jak „mohlo“ jednání 10. zastupitelstva proběhnout, pak tato informace měla znít troch jinak : „Informujeme občany o tom, že svolané 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová na 16.12.2015 v 15 hod bylo záhy po jeho zahájení zrušeno a přesunuto na pondělí 28.12.2015 v 9 hod a 
  to pro porušení zákona.“
  Následující informace jsou již správné, neboť pokud by takové jednání zastupitelstva proběhlo a byl by například schválen rozpočet či schválen starosta a místostarosta, a kdokoliv z občanů či zastupitelů by schválení těchto bodů soudně napadl, pak z pohledu již vydaných různých soudních rozhodnutí (od okresního přes správní až po ústavní soud), pokud nebyla informace o schvalování rozpočtu obvodu zveřejněna ve lhůtě dle § 93 odst. 1 Zákona o obcích, nebo byl do programu zařazen dodatečně bod nesplňující „nezbytnost a odůvodnitelnost objektivními okolnostmi, např. je-li třeba o určité záležitosti rozhodnout co nejdříve, neboť prodlením by mohla obci vzniknout škoda (viz v článku Milana Slívy text psaný kurzívou)“, již soudy rozhodovaly a zpravidla takto přijaté body zastupitelstva zrušily. Je nezbytné upozornit na skutečnost, že občan Orkáč ml. vznesl nejen připomínku, ale i její řádné odůvodnění: jako občan neměl informaci o projednávání rozpočtu obvodu včas (doporučuji poslechnout zvukový záznam). Takovéto konkrétní zdůvodnění je velice závažné a tajemník Trávníček správně ukončil a přeložil jednání.
  2) Pozvánka na 10. jednání zastupitelstva Městského obvodu Hrabová, měla být vyvěšena na úřední desce obecního úřadu, a to jak ve fyzické podobě, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí z úřední desky měl být tento dokument opatřen údajem o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky obecního úřa¬du (tučně zveřejněná část nebyla dodržena a došlo tím k porušení § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť platí, že „má–li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce.“

  Dále došlo k porušením jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Hrabová:
  a) Článku 3, bod 2 „Svolání zastupitelstva městského obvodu: Starosta jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva městského obvodu členy zastupitelstva městského obvodu písemnou pozvánkou a e-mailem“(nesplněno).
  b) Článku 4, bod 6 „Příprava zasedání zastupitelstva městského obvodu“ – alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva – nesplněno.

  Dále následuje ještě formální chyba v pozvánce na 10. jednání zastupitelstva (ale asi by taky být neměla) a to v bodu 9.: „správně má být mezi 8. a 10. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová“ (pouhé „kopírování“ textu z dřívějších pozvánek se nevyplácí).

  Jak se zachová tajemník obce s ohledem na výše uvedená pochybení zatím ponechám na něm a jeho svědomí.

  Mohu jako zastupitel změnit informovanost občanů ? Navrhnu změnu jednacího řádu:

  1. Článku 3, bod 1 : „Zastupitelstvo městského obvodu se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§92, odst. 1 zákona o obcích). Zasedání zastupitelstva městského obvodu svolává starosta alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva“ – místo 7. dnů doporučím 10. dnů (viz rada občana v diskuzi na Hrabová info).
  2. Článku 4, bod 4: „Písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva městského obvodu předkládá navrhovatel v potřebném počtu výtisků prostřednictvím sekretariátu starosty ÚMOb tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva městského obvodu nejpozději 5 dnů přede dnem jeho jednání. K datu předání písemného materiálu jsou členům zastupitelstva zároveň zaslány tyto materiály e-mailem“ – místo 5. dnů doporučím 7. dnů.
  3. Doplnění článku 4 o bod 7:„Pro zvýšení informovanosti občanů o projednávaných záležitostech budou materiály k jednotlivým bodům, upravené dle zákona na ochranu osobních údajů a dalších zákonem stanovených informací, zveřejněny na úřední desce ÚMOb Hrabová a to nejpozději 3. dny přede dnem jeho jednání.“
  4. Článku 4, bod 6 : „O místě, době a navrženém pořadu zasedání zastupitelstva městského obvodu informuje ÚMOb občany nejpozději 7 dnů přede dnem jeho jednání, a to vyv쬚ením pozvání na úřední desce ÚMOb Hrabová a webových stránkách úřadu“ – místo 7. dnů doporučím 10.dnů (viz rada občana v diskuzi na Hrabová info).

  Zatím co u navržených změn v počtu dnů předkládání materiálu či svolání zastupitelstva uvedených v jednacím řádu předpokládám souhlasné stanovisko ostatních zastupitelů, pak u rozšíření článku 4 o bod 7 bude zřejmě některým zastupitelům proti vůli a je potřeba zdůraznit, že takovou transparentnost zatím používá v ČR jen málo obcí.

  Dejme jednání zastupitelstva transparentnost, po které občané volají.

  Milan Orkáč
  Nezávislý zastupitel zvolený za KSČM

  • Milan Slíva jr. říká:

   A pokud nebyli přesvědčeni, že k porušení zákona došlo, stačilo přidat slovíčko „možné“, tím by jednoduše sdělili vše, včetně svých pochyb:

   „Informujeme občany o tom, že svolané 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová na 16.12.2015 v 15 hod bylo záhy po jeho zahájení zrušeno a přesunuto na pondělí 28.12.2015 v 9 hod a to pro možné porušení zákona.“

 3. Jan Dvořák říká:

  Pokud je pan Trávníček tak skálopevně přesvědčen o právoplatnosti svolání zastupitelstva, tak proč ho rušil?

 4. Šárka Tomisová říká:

  Holt už si na nás asi zvykl a budeme mu chybět, tak máme další sejšn po vánocích.
  A termín… tentokrát mi čas nevadí, stejně máme v té době skoro každý volno, ale neberte mě doslova 🙂

[email protected] [email protected]