Hrabová na historických mapách – Müllerova mapa Moravy (1716)

Tento seriál článků z oboru historické kartografie se věnuje zobrazením Hrabové na starých historických mapách. První článek představuje Müllerovu mapu Moravy z roku 1716.

Dle našeho názoru se nejstarší znázornění Hrabové na starých historických mapách nalézá v Müllerově mapě Moravy, která byla poprvé publikována roku 1716. Jak již dobře víme, samotné území Hrabové se od svého založení v první polovině 13. století nalézá v prostoru na severovýchodě historické země Moravy v oblasti tzv. moravského klínu či výběžku. Hrabová je v Müllerově mapě znázorněna prostým černým kolečkem, jež představuje villu – vesnickou či venkovskou obec.

Müllerova mapa Moravy – výřez Hrabová [1]

Název hrabovské obce je v mapě zachycen pod názvem Gros Hrabowa, tj. Velká Hrabová. Z mapy můžeme vyčíst, že Hrabovou procházela paskovská rybniční soustava, která se rozprostírala na nejmenované říčce/potoku ve směru od Paskova (Paskau) k Malé Hrabové (Klein Hrabowa; Hrabůvka). V Hrabové se také nacházely v blízkosti řeky Ostravice (Ostrawitza), která tvořila zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem, lužní lesy.

Müllerova mapa Moravy 2

Müllerova mapa Moravy [2]

O Müllerově mapě Moravy:  Pracemi na mapovém zobrazení Moravy byl pověřen vojenský císařský inženýr, topograf a kartograf Johann Christoph Müller, který podklady k mapě zpracoval přímo v terénu za pomocí buzoly a viatoria. V roce 1716 byla mapa o rozměrech 137 × 97 centimetrů přes odklady dokončena a vyryta brněnským rytcemLeidigem. Měřítko mapy je 1 : 180 000 (1 cm = 1,8 km).

Zdroj:

[1] http://mapy.vugtk.cz (16. 1. 2016).
[2] http://mapy.vugtk.cz (16. 1. 2016).

 

2 Komentáře

 1. petr žižka říká:

  Skvělé téma, vynikající nápad podívat se na Hrabovou na starých mapách. Děkuji.

  • Martin Slepička říká:

   Moc děkuji za příznivou reakci, jež vždy potěší. Doufám, že se brzy stanete šéfredaktorem Hrabovských listů, neboť pro to máte vynikající profesní i osobní předpoklady. Mrzelo mě, že jste se již dříve nestal šéfredaktorem, protože jste měl výborné vize do budoucna, kam a jak směřovat časopis. Současné Hrabovské listy opět přinášejí s novou grafikou stejná témata jako vždy, bez zaměření, co dům dá, bez chuti či zápachu, bez zaujetí apod. Je však možné, že to vadí jen mně.

   Již pomalu připravuji i další mapy, které jsou mladší a tím i podrobnější a zajímavější. Těšit se můžeme na ještě asi dalších deset map.

[email protected] [email protected]