Předali jsme přislíbené “peníze”

Obec, kulturní komise, autoři publikace o druhé světové válce a občané stojící za občasníkem se zasloužili o dobrou věc – předání drobné pozornosti ve prospěch dětského domova a nemalé finanční podpory naší knihovny.

Loňské vydání publikace Hrabová v období druhé světové války financovala obec ze svého rozpočtu a nepřímo tím, díky rozhodnutí autorů publikace, podpořila i místní knihovnu. Kulturní komise, která publikaci zastřešila, rozhodla o vybírání tzv. dobrovolného příspěvku za publikaci, aby nedocházelo ke slepému rozdávání jednotlivých výtisků.

Martina Šalati přebírá finanční dar

Martina Šalati přebírá finanční dar

Autoři publikace se rozhodli, že částka vybraná z dobrovolného příspěvku bude začátkem roku 2016 (přání knihovny) předána naší místní knihovně. Je mi potěšením veřejnosti oznámit, že díky všem zmiňovaných mohla kulturní komise v pondělí 12.3.2016 předat vybranou částku 5021 korun. Knihovna peníze použije na nákup deskových her, které budou používat návštěvníci knihovny.

V posledních několika týdnech jsme se my sousedé z Hrabové mezi sebou bavili ohledně další budoucnosti občasníku, který byl loni vydán mimo jiné jako reakce na cenzuru v Hrabovských listech. Občany jsme požádali o finanční podporu, abychom byli schopni občasník vůbec vydat/vytisknout. Peníze občané zasílali na transparentní účet a my předem jasně deklarovali následující:

Peníze budou použity výhradně na náklady související s vytištěním občasníku. V případě, že se vybere více peněz než bude zapotřebí, použije se přebytek na tisk následujícího čísla či čísel. V případě, že by již žádný další občasník nevyšel, popřípadě se financování dalších čísel zajistilo jinou cestou, veškeré peníze předáme formou daru Dětskému domovu v Hrabové převedením na jeho účet. Stav a pohyb na účtu lze kontrolovat na níže uvedeném odkaze.

Nastala chvíle, kdy je potřeba veřejnosti oznámit, že s dalším vydáváním občasníku od občanů pro občany již nepočítáme. Hrabovské listy jsou nyní svobodné a není vhodné tříštit síly vydáváním dvou tištěných zpravodajů na tak malém území, jakým je Hrabová.

S panem Jaroslavem Dvořákem, ředitelem dětského domova jsme se dohodli, že bude lepší za vzniklý finanční přebytek, který byl původně určen na tisk občasníku, zakoupit pro děti sladkosti. Hlavní důvod je ten, že převod peněz ve prospěch dětského domova by musel být kryt smlouvou a kvůli pěti stovkám nebudeme podepisovat smlouvu;-)

Za 495 korun jsme zakoupili čokoládová velikonoční vajíčka, která jsme v pondělí 12.3. předali vychovateli v dětském domově. Jednalo se o 50 ks čokoládových vajíček, které byli v jednom supermarketu v akci za 9.90,-. V pohybech na transparentním účtu je zaznamenán převod 500,- s poznámkou, že se jedná o dar ve prospěch dětského domova. Tímto dávám svůj veřejný příslib, že zbylých 5 korun (50*9.90=495,-) vhodím do kasičky nějaké sbírky.

Doklad o zaplacení

Doklad o zaplacení

Transparentní účet bude využíván pro podobné účely i nadále. Od dnešního dne například pro bezhotovostní platbu za zájezd do Osvětimi a Krakova.

Konec dobrý, všechno dobré…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]