Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 23

Záloženský a spořitelní spolek

Spolek dovršil v tomto roce svou dvacetiletou činnost. Založen byl ustavující valnou hromadou 23. února 1903. Účetním po celou tu dobu je Němec Štěpán, učitel.

Členy představenstva byli: Staněk Ludvík (10 let), Bayer, Bartoník Fr. (16 let), Vogt Jan, Rozehnal Karel, Olšanský Viktor, Staněk Ludvík, Raška Josef, Závada, Petr František, Adámek Antonín, Vantuch, Chlupatý, Olšanský Jan, Mutina Jan, Hanzelka František, Černík Inocenc, Kaloč František.

Předsedové dozorčích rad byli: Růžička (farář), Lička Frant., Kudělka Frant., Raška Inocenc, Olšanský Viktor 20 let, Míček Ant., Šebesta Jan, Míček Teofil, Chlupatý Jan, Olšanský Karel, Adámek Frant., Kaloč Frant., Lipina Alois, Bartoník Frant., Peter Frant., Piskoř Jan, Lička Frant., Chlupatý Jan, Pajorek Josef, Závada Karel, Matýsek Antonín, Mutina Josef, Folta František, Vantuch Fr., Vojkovič, Golka, Sobota Fr., Sobek Jan, Sýkora.

Stavební ruch

Stavební ruch pro drahotu byl velmi slabý.

23. 4. Zaviský Josef (domkář) č. 164, přestavěl z komory světnici.

15. 7. Družstvo pro výrobu cementového zboží se sídlem ve Vratimově postavilo u čís. 233 na Závodí dílnu, kancelář a obytné stavení.

26. 10. Továrna na buničinu ve Vratimově přestavila v hostinci čís. 112 obytnou místnost na zvláštní hostinskou místnost.

14. 12. Kroček Antonín (krejčí) čís. 228 přistavil polovici domku.

Bytová nouze byla tak velká, že v bytech se tísnily 2 i 3 rodiny pohromadě, a to dost často.

Novinářské zprávy

15. 5. „Moravskoslezský deník“ psal o úpravě místa pro sokolský slet v Mor. Ostravě.

2. 5. „Palcát“ o organizačních věcech církve československé.

6. 5. „Samostatnost“ o činnosti Haléřového spolku.

11. 5. „Moravskoslezský deník“ o činnosti Haléřového spolku.

12. 5. „Palcát“ o posledních událostech a poměrech v Hrabové.

16. 5. „Volné slovo“ o pozdravu Pochválen buď.

8. 9. „Duch času“ o počátcích dělnického hnutí na Ostravsku a také v Hrabové.

10. 9. „Dělnický deník“ o diskusi na schůzi KSČ v Hrabové.

13. 10 „Duch času“ o chování se příslušníků strany republikánské.

Rok 1923

Osvětová komise

Komise uspořádala následující přednášky se světelnými obrazy:

 • 1. 4. „Mateřství“, kterou přednesl učitel Zd. Oliva za účasti 54 osob.
 • 29. 4. „Žena a dítě“ přednesl Zd. Oliva za účasti 120 osob.
 • 8. 12. „Jak lidé bydlí a se šatí od krajů věčného ledu až do končin severu“ přednesl Zd. Oliva za účasti 102 dětí. Tuto přednášku pak i pro dospělé za účasti 35 osob.
 • 22. 12. „Zájezd Sokolstva do Zábřehu“ přednesl učitel J. Němec ve škole za účasti 69 dětí.
 • 22. 12. „Plitvická jezera“ přednesl ve škole učitel J. Němec za účasti 69 dětí.

Sdružení soc. dem. bezvěrců

Uspořádalo následující přednášky:

 • 6. 1. „Pravěk země a vývin tvorstva“ přednášel učitel Zd. Oliva za účasti 30 osob „U lípy“.
 • 17. 3. „Pohřeb ohněm“ přednášel učitel Zd. Oliva za účasti 62 osob „U lípy“.
 • 26. 8. „Malý školská zákon“ přednášel učitel Zd. Oliva.

Byly sehrány následující divadelní hry:

 • 1. 1. „Dvou lásek boj“ sehráno v hostinci „U lípy“ za účasti 250 osob.
 • 13.5. „Barbora Urluková“ sehráno v hostinci „U lípy“ za účasti 350 osob.
 • 4. 11. „Krásná Lída“ sehráno v hostinci „U lípy“ za účasti 200 osob. Veselohra.

Politická organisace komunistická

Konala následující veřejné přednášky:

 • 11. 2. „Zákon o ochraně republiky“ přednášel Olivka.
 • 13. 5. „Politická a hospodářská situace v republice“ přednášel Olivka za malé účasti.
 • 28. 7. „Světová válka“ se světelnými obrazy. Přednášel L. Moskva za účasti průměrné.
 • 26. 8. „Obecní hospodářství a komunistická strana“ přednesl Olivka za uspokojivé účasti.
 • 21. 10. „Odluka církve od státu“ přednášel Košťál za účasti uspokojivé.
 • 25. 11. „Události v Německu a u nás“ přednášel Vaněk za účast průměrné.
 • 16. 12. „Požadavky domkařů, malorolníků a KSČ“ přednášel Sedláček za účasti průměrné.

Sbor dobrovolných hasičů

Uspořádal 21. 1. ples „U lípy“ a sehrál tamtéž následující divadelní hry:

 • 28. 1. „Lešetínský kovář“ za účasti 100 osob.
 • 1. 3. „Jindra“ – 1. díl za účasti 150 osob
 • 18. 3. „Jindra“- 2. díl za účasti 150 osob.
 • 16. 12. „Cigánka a její děti“ od Peškové za účasti 162 osob.

Besídka venkovského dorostu

Uspořádány následující veřejné přednášky:

 • 21. 2. „Vývoj zemědělství u nás“ přednášel Frída Kolář za účasti 25 osob.
 • 17. 4. „Chodové a jejich práva“ přednášel Vilém Piskoř za účasti 38 osob.
 • 29. 6. „K.H. Mácha“ přednášel Vojtěch Pospěch.

Sehrány následující divadelní hry:

 • 18. 2. „Na rodné hroudě“
 • 1. 3. „ Na selském gruntě“ od V. Pospíšila.
 • 25. 8. Dožínkovou slavnost uspořádána společně s besídkou vratimovskou.

Tělovýchovná jednota Sokol

Konal 13. 1. ples „U lípy“ a sehrál tamtéž následující představení:

 • 2. 2. „Zlatý Jiří“ účast malá a proto opakováno 18. 2. za slabé účasti.
 • 4. 3. „Cop“ za slušné návštěvy.

Kromě toho konáno 26. 8. veřejné cvičení v topolině p. Piskoře s následujícím programem:

1. Žákyně (prostná s praporky). 2. Žáci (prostná). 3. Dorostenky (prostná). 4. Dorost (nářadí, hry). 5. Žákyně (prostná s větrníčky). 6. Muži (nářadí). 7. Ženy (prostná). 8. Muži (prostná). 9. Muži (cvičení s plachtou).

28. 10. Hudební akademie, při níž účinkoval Pospěchův orchestr.

18. 11. Tělovýchovná hudební akademie se zpěvy a kvartetem.

25. 11. Zábavný večírek s jednoaktovkou „To přijde samo“ od s. Kružného.

17. 4. – 20. 6. hráno bylo loutkové divadlo pro děti.

Církev československá uspořádala

4. 2. ples u K. Mišty a sehrála 23. 12. divadelní hru „Pro víru“.

Kromě divadel v Hrabové navštěvováno hrabovskými občany také hojně sokolské kino „Hvězda“ ve Vratimově a Národní divadlo moravskoslezské“ v Mor. Ostravě.

Politická organisace sociálně demokratická

25. 3. Veřejná schůze s přednáškou „O celkové politické situaci“, redaktora „Ducha času“ F. Čepka s účasti průměrnou.

8. 9. Veřejná schůze, na které promluvil o volbách F. Čepek za účasti průměrné.

Dělnická tělovýchovná jednota

Uspořádala:

 • 7. 1. ples „U lípy“.
 • 1. 5. akademii „U lípy“ s následujícím pořadem:
 1. Proslov soudr. Pacáka o významu 1. máje a o činnosti DTJ.
 2. Mužský sbor( Píseň práce, sdružení soc.dem. bezvěrců řídil Zd. Oliva).
 3. Žáci ( prostná s praporky za doprovodu houslí a klavíru, hráli L. Vašut a Z. Oliva).
 4. Dorost (prostná s kopím).
 5. Recitace (žáci Svoboda Jan a Svoboda Josef).
 6. Muži (prostná za doprovodu houslí a klavíru).
 7. Žáci (hra na zloděje a hlídače).
 8. Dorost (vysoké skupiny s poprovodem houslí a klavíru).
 9. Recitace ( Kolich Josef „Z písní hornických“ od Nerudy).
 10. Žáci ( skupiny na stole).
 11. Dorost (prostná s diskem za doprovodu houslí a klavíru).
 12. Žáci ( hra na sluchanou).
 13. Muži (rohování).
 14. Recitace (soudr. Novosádek).
 15. Mužský sbor (Marsellaisa, sdružení soc.dem. bezvěrců řdil Z. Oliva).
 • 12. 8. Veřejné cvičení v lesíku u vodovodu.

Ochrana matek a kojenců

Uspořádali:

 • 29. 4. schůzi žen v nové škole, na níž o sociální péči a ochraně matek promluvil MUDr. Jos. Adámek.
 • 8. 12. Veřejnou přednášku se světelnými obrazy „Ošetřování dítěte“, kterou přednesl správce školy Štěpán Němec za účasti 19 osob. Skioptikon zapůjčil spolek soc. dem. bezvěrců.

Cyklisté

Uspořádali Mikulášskou zábavu, při níž sehráli jednoaktovku „Komptoristka pana Naftalina“ za účasti 80 osob.

Škola

21. 2. Uspořádána byla za účasti místní Školní rady a obecenstva smuteční slavnost zemřelého prvního minstra financí naší republiky Dr. A. Rašína, na níž promuvil řídící učitel Štěpán Němec. Za okresní školní výbor se zúčastnil Lud. Duhan, starosta obce.

23. až 25. 6. Navštívilo 172 dětí se 7 učiteli průmyslovou výstavu v Mor. Ostravě, k níž byla připojena i jiná odvětví jako: kulturní, vojenské, sociální, školské, výtvarné a j.

12. 6. Byl uspořádán výlet školních dětí na Ondřejník.

3. 9. Do školy bylo zapsáno celkem 214 žáků, kteří byli vyučováni v 6-ti třídách.

1. 10. Odešel za vojenskou povinností uč. Alois Matěj a na jeho místo nastoupil Vojtěch Pospěch, zdejší rodák, absolvent ostravského gymnasia.

28. 10. Haléřovým spolkem byla uspořádána nadílka pro 38 dětí (šactvo, obuv) za 3 814 Kč.

5. 11. Žactvo se zúčastnilo pohřbu bývalého dlouholetého starosty Ludvíka Staňka, za jehož úřadování byly postaveny obě školní budovy.

22. 12. Zemřel učitel Vojtěch Pospěch za zápal mozkových blan. Na jeho pohřbu dne 25. 12. byla nevídaná účast. Nad hrobem se s ním rozloučili za sbor profesorů ostravského gymnasia profesor Dr. Vojtěch Martínek, za spolužáky universitní student Vilém Závada, za sbor zdejší školy řídící učitel Štěpán Němec, dále Josef Řezáč, farář, a školní děti zapěním smutečního sboru.

23. 12. Haléřový spolek uspořádal vánoční nadílku a podělil žactvo vánočkami a ovocem za obnos 1 384 Kč, přičemž děti přednesly vhodné básně a písně.

Povšechné události

4. 1. Četnická stanice byla posílena z 5 na 8 mužů po výtržnosti a demonstraci komunistů v Mor. Ostravě.

21. 1. Sbírka pro nezaměstnané v obci vynesla 852 Kč. K tomu přidalo obecní zastupitelstvo 200 Kč. Za to byly zakoupeny nejnutnější potřeby pro dítky nezaměstnaných.

V lednu počal provozovati živnost pekařskou A. Nosek, který domek s pekárnou naproti staré školy zakoupil.

3. 2. TJ Sokol darovala nezaměstnaným bratřím 700 Kč.

5. 2. Započaly přípravné práce (kácení stromů) pro regulaci Ostravice. Při obecní schůzi dne 21. 11. povoleno bylo a uvolněno pro tuto regulaci po vysvětlení p. inž. Matelou 5% z celkového nákladu 500 000 Kč, tj. 25 000 Kč. Práce regulační započaty 12. 2. Jelikož budou mnozí nezaměstnaní při této regulaci, jež lidově zvaná „Argentinou“, upuštěno bylo od zřízení nouzové cesty od zákrutu pod samotou Fr. Adámka k Mitrovicím.

15. 2. Nastoupil učitel čs. náboženství Fr. Hrazdil na místo onemocnělého faráře Krkošky.

18. 2. Zrušena noclehárna v hostinci p. Turadta pro přechovávání tuláků a výtržníků.

26. 2. Odjel do Argentiny s manželkou dělník Ludvík Řeha s mnohými jinými z Ostravska, kdež doufají nalézti práci.

15. 3. Pěvecký sbor soc.dem. bezvěrců účinkoval při prvním bezvěreckém pohřbu v Kozlovicích. Zpráva o tou uveřejněna ve „Volném Slově“a v „Duchu času“ a v „Ostravském kraji“.

20. 3. Arnošt Rzeha, nájemce továrního hostince na Závodí postavil na břehu Ostravice výčepní budovu s letní koncesí.

Nad lávkami při ohbí řeky u vratimovského tarasu vymlela Ostravice asi 4 m hlubový výmol, kam přichází se koupati mnoho lidí z okolí i z Ostravy. V neděli odpoledne bývá tam jak v Ostende.

22. 3. Odešel J. Furst, kaplan římskokatolický.

18. 4. Na obecním pozemku naproti hostince „U lípy“ postavila si hokynářskou boudu Balušková Hermína.

10. 4. Rybolov V Ostravici najal R. Borovec, úředník továrny na buničinu v Ratimově za 400 Kč ročně na dobu 10 let. Asi za peníze továrny, nedoť tato mívá s nájemci rybolovu nepříjemnosti, protože pouští do řeky sírou znečistěnou vodu.

12. 4. Kroužek ruských studentů „Lyra“ uspořádal za pomoci místní osvětové komise velmi zdařilé představení. Zpěvy, hudba, veselohra, tance, zvyky ruské, srdečný proslov. Vše to činilo milý a přátelský dojem. Účast byla hojná. Vybráno bylo 786 Kč, z čehož bylo jim odevzdáno po zaplacení režije 686 Kč.

15. 4. Berní správa žádala seznam jinověrců k osvobození od kostelních přirážek.

26. 4. Školní děti navštívily výstavu lidového umění kraje kyjovského a olejomaleb v Českém domě ve Vítkovicích.

29. 4. Hudba Baluškova pořídila si nové kroje a uspořádala pro reklamu koncert v zahradě hostince „U lípy“.

3. 6. TJ Ostrava III. sehrála ve prospěch zdejšího Haléřového spolku div. hru B.G. Našiče „Pustina“ za velmi četné návštěvy.

8. 6. Přišel do Hrabové Jan Fürst, kaplan římskokatolický.

1. 7. Schválen Zemským výborem odprodej obecních pozemků „Na kopci“, 1 m/2 za 1,50 Kč za účelem zvýšení stavebního ruchu.

15. 7. Vzňal se ve statku Fr. Kaloče hnůj, na který neopatrná služka vysypala žhavý popel. Oheň byl domácími lidmi a sousedy včas uhašen.

28. 7. Ministr veřejných prací Srba přijel do Hrabové prohlídnout si regulaci Ostravice při příležitosti své návštěvy Mor. Ostravy.

5. 8. Ministerstvo železnic a Moravský zemský výbor v Brně povolil stavbu lokálky z Vítkovc do Hrabové, ale neuskutečnila se.

5. 8. Provedeny první volby do diecesní rady církve československé. Z Hrabové byli zvoleni: Čeněk Homola, dělník, a Jan Piskoř, rolník.

19. 8. Založena politická strana lidová římsko – katolického lidu. Předsedou byl zvolen Frant. Adámek.

1. 9. Veřejná schůze komunistická skončila velmi bouřlivě, jelikož řečník ostře útočil proti straně soc.dem.

2. 9. Odevzdáno 5 kandidátek pro obecní volby. O volby je živý zájem a uznána jejich důležitost. Minulo již poválečné nadšení a nastalo měření sil politických stran. Všude činěny výpočty a úsudky.

16. 9. Provedeny volby v sále hostince „U lípy“ , 600 voličů, a v sále hostince p. Mišty, 560 voličů. Průběh voleb byl klidný a důstojný. Sdružila se strana agrární se středostavovskou. Odevzdáno bylo 1 096 hlasů.

Z odevzdaných hlasů obdrželi: Strana soc.dem. 688 hlasů a 19 mandátů, lidovci 156 hlasů a 4 mandáty, komunisté 69 hlasů a 2 mandáty, strana agrární a středostavovská 183 hlasy a 3 mandáty.

Členové obecního zastupitelstva zvoleni dne 16. září 1923:

Za československou sociálně demokratickou stranu dělnickou:

 • Černík Inocenc (domkář), Peter Rudolf (domkář), Malucha Karel (domkář), Duhan Ludvík (domkář), Folta Ludvík (domkář), Oliva Zdeněk (učitel), Homola Čeněk (domkář), Seidel Albert (soustružník), Závadová Otilie (domkářka), Olšanský Jan (domkář), Laník Bohumil (zámečník), Žáček Čeněk (domkář), Kovařík Antonín (domkář), Frýdecký Ferdinand (kovář), Linhart Josef (natěrač), Svoboda Josef (domkář). Mikolajek Karel (povozník), Budín Antonín (hutník).

Za čsl. stranu lidovou:

 • Adámek František (rolník), Olšanský Viktor (domkář), Řezáč Josef (farář), Svoboda Antonín (dělník).

Za čsl. živnostenskou stranu středostavovskou:

 • Němčanský Bohumil (obchodník), Dvorský Felix (hostinský), Mikolajek Leopold (obchodník).

Za stranu komunistickou:

 • Olšanský Jan (domkář), Kolář Jan (domkář).

Za stranu zemědělskou a malorolnickou:

 • Lička František (rolník), Piskoř Antonín (rolník).

Členové rady jsou podtrženi. Zprávy o volbách a předvolebním boji zveřejněny byly v „Rudém kraji“, „Svobodné republice“, „ Dělnickém deníku“, „Duchu Času“, „Samostatnosti“, „Našem cíli“, a v „Ostravském kraji“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]