Pozvání na 12. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 8. 6. 2016 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015.
 2. Závěrečný účet statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
 3. Rozdělení hospodářského výsledku statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015
 4. Převedení hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu ZŠ
 5. Převedení hospodářského výsledku Mateřské školy, „Klubíčko”, Ostrava-Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu MŠ
 6. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí roku 2016
 7. Úprava rozpočtu a rozpočtová opatření statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová k 8.6.2016
 8. Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace
 9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava městským obvodem Hrabová a příspěvkovou organizací Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace ve výši 63 523 976,47 Kč
 10. Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, „Klubíčko”, Ostrava-Hrabová, Příborská 28, příspěvkové organizace
 11. Záměr prodeje bytové jednotky č. 1, vel. 3+1, v domě na ul. Viktora Huga 563/22, Ostrava-Hrabová, včetně příslušných částí společných prostor a příslušné části pozemku parc.č. 778/3 v k.ú. Hrabová, ve veřejné dražbě
 12. Stanovisko k výkupu a svěření pozemků pod štěrkovou komunikací, parc.č. 1616/1, 1616/9 a 1616/13
 13. Prodej pozemku parc.č. 1312 a části pozemku parc.č. 1313, křižovatka ul. Paskovská x Na Hurtě
 14. Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 15. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 26.5.2016
Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]