Změna pro lidi: Jak šel čas….

První zkušenost s radnicí v Hrabové byla s tajemníkem Strništěm, kde jsem byl seznámen s nemožností výměny povrchu lávky přes Ostravici, nicméně druhý návrh na dobudování úseku cyklotrasy – zpevnění zámkovou dlažbou se setkalo s kladnou odezvou a následnou realizací.

zmena2

Postoj radnice mne neodradil a po komunikaci s SMO se mi podařilo výměnu mostovky prosadit.

Dnes se nápad ujal a stejný typ mostovky je použitý i na lávce mezi Černou loukou a Slezkoostravským hradem a další lávkou přes Odru u Bohumína.

Po komunálních volbách jsem díky těmto a dalším jiným zkušenostem přijal navržené členství v komisi Výstavby, dopravy a ekologie. Začal jsem dopravou, protože byly námitky k dodržování rychlosti v Hrabové. Podařilo se mi domluvit firmu, která na místě zajistila vhodné podmínky a možnost instalace a připojení k internetové síti. Bohužel už v komisi jsem narazil na názor, že členové komise za ČSSD nepodpoří úsekové měření, protože nebudeme pokutovat naše spoluobčany a přivodit si tím odliv voličů.

V rámci ekologické části jsem inicioval možnosti údržby potoku Zyf a rekonstrukci propustku pod bývalou Komárkovu tratí. Navrhoval jsem možnost zřízení suchých poldrů na potoku Ščučí, bohužel hráze bývalých rybníků nejsou k tomuto účelu vhodné a Povodí Odry pouze informovalo o nevhodnosti nové výstavby v povodí potoka Ščučí.

Podařilo se mi ve spolupráci s R. Orkáčem v Hrabové zorganizovat v roce 2015 akci Ukliďme Česko. Letos jsme pořádali druhý ročník, který přinesl nárůst účastníků, organizací i zastupitelů.

Po neúspěšném prvním měření zápachu v Průmyslové zóně jsme dospěli v komisi k návrhu druhého tentokrát nezávislého měření zápachu.

Téměř od začátku naší komise neúspěšně bojujeme s omezením dopravy na cyklostezce. Stále novými návrhy neustáváme v hledání řešení vhodném pro chodce a cyklisty.

Snažím se taky drobnými příspěvky a informacemi v tvorbě a informovanosti občanů na stránkách hrabova.info.

Podařila se mi zatím 100% účast na zastupitelstvech, svým příspěvkem v diskuzi jsem vyjádřil nespokojenost s obsahem Hrabovských listů a podpořil jsem i Hrabovský občasník, kterým jsme demonstrovali možnost zlepšení informovanosti.

Vysvětlivka: suchý poldr – nádrž sloužící k povodňové ochraně

Stanislav Holiš

Za MO Hnutí Změna pro lidi: : aktivitou Standy Holiše se „rozhoupalo“ řešení mnoha problémů, které trápily občany Hrabové a sám nejen problémy vyhledává, ale navrhuje i jejich řešení.

Článek převzat z webu změnaprolidi.cz

2 Komentáře

  1. Marcela Poláčková říká:

    Líbí se mi na panu Holišovi, že není jen pouhým kritikem a poukazovatelem, ale mužem činu, který se snaží různé nedostatky aktivně řešit. Děkujeme.

  2. Stanislav Holiš říká:

    Na poslední komisi jsme se zabývali podnětem košů a estetizace prostoru před školou ( čistění česla potoku). Zaujal mne při pohledu rozježděný kus trávy mezi sloupky a krajnicí. Asi tam vystupují děti, které vozí rodiče autem do školy? Domnívám se, že to tak funguje, je to opravdu takhle? Novinka, která tohle řeší je dopravní značka tuším polib (dítě) a jeď (do práce) Možná by stálo za úvahu zjistit u dopravní policie, jestli by neodporovalo předpisům zřídit v tom místě záliv s tou značkou. Pro řidiče je to jednodušší než zajíždét na parkoviště a bláto by neznečišťovalo Paskovskou.

[email protected] [email protected]