Město Vratimov nabízí k pronájmu

Prostory sloužící k podnikání nacházející se ve Vratimově, Radniční nám. 824, parc. č. 179, LV číslo 1, k. ú. Vratimov o celkové výměře 89,5 m2 za účelem provozu cukrárny (kavárny).

Bližší informace obdrží zájemci u paní Fiedorové nebo pana Blažka na odboru investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov tel.: 595705934, 595705930.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]