Sehnala se většina peněz na vozík pro Zdeňka

Když jsem včera zveřejňoval poděkování Lucky Paličkové, končil jsem svůj úvod slovy “… ať se jim podaří sehnat peníze na nový sportovní vozík”.O několik hodin později jsem se dozvěděl, že většinu peněz se podařilo sehnat “mému” občanskému sdružení TORALI. Je důležité zmínit, že za podpory (uvedení podporovatelů v žádosti) – Kulturní komise RMOb Hrabová, Komise pro děti a mládež RMOb Hrabová, TJ Sokol Hrabová, Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové.

O co se vlastně jedná? TORALI požádalo Nadační fond AVAST (přes svého člena Jana Koběrského, zaměstnance AVASTu) o příspěvek na sportovní vozík pro tělesně postiženého Zdeňka Paličku z Hrabové. Sportovní vozík Kozlík od společnosti Benecykl, stojí bezmála 60 000 korun a NF AVAST na něj nakonec přispěje maximální možnou částkou 50 000 korun. Zbývá tedy přibližně 10 000,- které by již ale doufejme nemělo být problém někde “sehnat”.

Děkujeme všem uvedeným podporovatelům, kteří se pod naši žádost podepsali a pomohli zvýšit důvěryhodnost projektu, který jsme pracovně nazvali Aktivity bez hranic.

Dnes našemu sdružení TORALI začíná 14 denní dětský tábor na Rejvízu. Dohodli jsme se s Luckou, maminkou Zdeňka, že pokud to půjde, přijedou nám nový vozík na tábor ukázat.

Celé naše sdružení srdečně děkuje Nadačnímu fondu AVAST.


Dobrý den,

s radostí Vám oznamujeme, že správní rada Nadačního fondu AVAST se rozhodla podpořit váš projekt Aktivity bez hranic, který jste předložili do Fondu zaměstanců AVASTu prostřednictvím vašeho patrona Jana Koběrského.

Projekt byl podpořen částkou 50.000 Kč. Správní rada poskytla maximální možný příspěvek 50.000 Kč, který je v rámci programu možný (požadováno 55.000 Kč).
Číslo smlouvy je: ZF16\2016040130 (doplňte prosím do smlouvy)

V příloze vám zasílám Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku včetně přílohy Partnerství s Nadačním fondem.

Smlouvu prosím doplňte, vytiskněte (včetně přílohy) a podepsanou nám ji zašlete ve dvou vyhotoveních na níže uvedenou adresu, abychom vám příspěvek mohli co nejdříve zaslat.

Jsme rádi, že se naši zaměstnanci zajímají o neziskový sektor. Pokud ze spolupráce vzejde nějaký zajímavý příběh, budeme za něj rádi.

V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím neváhejte kontaktovat.

Přeji hezký den

Kateřina Kotasová

Kateřina Kotasová| Program Coordinator| AVAST Foundation
AVAST Software s.r.o. | Pikrtova 1737/1a | 140 00 Praha 4
M +420 777 937 715 | E [email protected] | W www.foundation.avast.com

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]