Stavba nové hasičské zbrojnice (2/2)

Nyní vám opět přinášíme materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 7. dubna 1959 vzpomíná na stavbu nové hasičské zbrojnice.

“… Ze starého skladiště byla ponechána část budovy a určena obec. výborem místnímu hospodářskému spolku na dobu neomezeného používání jako hospodářské skladiště pro stroje a umělá hnojiva.

Měli jsme tam: 1/ spol. trier, podle usnesení hosp. spolku nesměl žádný rolník sobě ani jinému sít obilí nevytrierované a nemořené, proto jsme neměli pole zamořená plevelem.

2/ buben na moření osiva a 2 kádě na moření rži proti plísni sněžné.

3/ Koňskou plečku /s hřebeny/ na ohnici a 2 m širokou.

4/ Mlátičku na prostou slámu k dělání povřisel a do slamníku a na rohožku.

5/ Rozmetadlo na drobná umělá hnojiva /prášky/.

6/ Dva secí strojky na řepu a luskoviny do řádků.

7/ Dvě ruční plečky na řepu a zeleninu. Tyto strojky si půjčovali ti, kteří vlastních neměli.

8/ Dvě jícní roury /proti nadmutí hovězího dobytka/.

9/ zásobu umělých hnojiv s nezbytnou decimální váhou.

Toto skladiště měl na starosti a vyřizoval se zájemci Lud. Balušek bydlící vedle za Sčičím.

To byl důkaz intensivního zemědělství v Hrabové postupně po porvedení obou melioračních plánů od r. 1923 do r. 1933, kdy už výnosy jakož i jakost plodin stoupaly a půda byla přebonitovaná do vyšších jakostních tříd.

Jelikož začaly nadbytečné úrody obilí a okres. hospod. družstva nemohla všechno prodati, bylo nařízeno omezovati osevné plochy, čili nastalo řízené hospodářství a pěstování hodnotnějších obilních pšenic s větším procentem lepku a hl vláhou nad 80 kgy. Od r. 1939 nastal úpadek ve výnosu všech plodin a slibné zemědělské kultury vůbec. Později bylo hospodářské skladiště vyprázdněno a zrušeno následkem nadešlé reformy v zemědělství.”

Ponecháno v původním pravopise. Za poskytnutí materiálů děkujeme paní Marii Rozehnalové.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]