Kulturní komise se připravuje na 3.9.2016

Níže uvádíme dopis předsedkyně kulturní komise, který byl těsně před jednáním Rady městského obvodu Hrabová předán k projednání.

V Hrabové 11.7.2016

Kulturní komise připravuje na 3.9.2016 celodenní program, který jsme nazvali „Hravá Hrabová“. Chtěli bychom udělat z tohoto dne tradici a rovněž máme zájem, aby se na tomto dni podílely všechny komise ÚMOb Hrabová a další organizace i zájmová sdružení. Program teprve připravujeme. Začneme půlmaratonem, komise připravuje fotbal snad ženatí proti svobodným, volejbal (družstvo ZŠ). Bude hrát Country kapela, účast přislíbil písničkář p. Fajfr. V rámci dne budeme pořádat soutěž ve vaření guláše (prozatím přihlášeno 7 družstev). Je připravován program pro děti komisí p. Lysákové Baluškové. Večer se bude promítat jeden ze 4 filmů „Kinematografu bratří Čadíků”. Oslovíme ještě naše dobrovolné hasiče a některá zájmová sdružení.

Program ještě připravujeme, ale již nyní bychom chtěli požádat o souhlas a přispění finanční částky na:

  1. Zakoupení 2 kotlíků ( á 20 litrů cena cca 1700 Kč) z nichž jeden využije kulturní komise druhý snad úřad Hrabová.
  2. Mobilní stan 3 x 3 m v ceně cca 10 793 Kč prospekt přikládám. Tento stan bude využit vždy za příznivého i nepříznivého počasí na všech našich i dalších akcích, např. rozsvícení vánočního stromu a mohl by sloužit k zapůjčení i pro další komise.
  3. Den Hravá Hrabová bychom chtěli ještě zpříjemnit akcí pro děti skákáním v nafukovacím hradu, což představuje asi částku do 5000 Kč.

Vzhledem k tomu, že letos budeme tento den pořádat poprvé, máme větší náklady na pořízení věcí, které budeme k realizaci tohoto dne potřebovat i v dalších letech. Tento den bude i taková malá zkouška na příští rok, kdy akce bude ještě větší, vzhledem k výročí 720 let obce Hrabová.

Vím, že je to v pořadí další žádost Kulturní komise o finanční částku z obecního rozpočtu, ale pro pořádání kulturních akcí v obci bohužel jsou tyto náklady nutné. Samozřejmě pořádáme i akce s minimálními náklady.

Děkuji.

Za Kulturní komisi
Kopitzová Vladislava

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]