Zápach na sídlišti Šídlovec

Vážení spoluobčané, vzhledem ke skutečnosti, že se v letních měsících z prostoru haldy v severní části sídliště Šídlovec linul velmi nepříjemný a obtěžující zápach, vznesli jsme dotaz na vlastníka haldy (Vítkovice, a.s.), jaká činnost na haldě probíhá.

V rámci stavby „Odval Hrabůvka – likvidace termických procesů“ bylo prováděno navážení sustrátu vyrobeného z hygienizovaného čistírenského kalu a z popele a popílku. Proto ten zápach.

Dobrou zprávou je, že navážení v blízkosti Šídlovce již bylo ukončeno a od příštího týdne budou prováděny zahradnické práce, tj. osev trávou a výsadba stromů a keřů.

Pro sanační práce na haldě bude návoz pokračovat na dalších plochách do 31.10.2016. Průběžně již budou zavezené plochy zatravňovány, takže stav by se měl zlepšovat.

Informace zjistila Ing. Jana Faicová, ved. odboru stavebně správního.

Ing. Jan Socha
tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
T +420 599 420 109
F +420 599 420 122
M +725 940 318
E [email protected]
W www.ostrava-hrabova.cz

Jeden komentář

 1. Radomír Orkáč říká:

  Úřad MOb Hrabová na základě stížnosti občanů na zápach z haldy rovněž dnes odeslal podnět k prošetření na Krajskou hygienickou stanici Ostrava.

  Ing. Jan Socha
  tajemník

  Úřad městského obvodu Hrabová
  Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
  T +420 599 420 109
  F +420 599 420 122
  M +725 940 318
  E [email protected]
  W http://www.ostrava-hrabova.cz

[email protected] [email protected]