Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 13. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 7. 9. 2016 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Rozpočtová opatření Zastupitelstva statutárního města Ostravy
 2. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za I. pololetí roku 2016
 3. Návrh požadavků městského obvodu Hrabová na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2017 a kapitálový výhled na léta 2018 —2020
 4. Záměr příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p.o., rozšířit školní družinu v prostorách stávajícího služebního bytu
 5. Záměr pro provedení vestavby nad stávající zasedací místností v budově UMOb Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava — Hrabová
 6. Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová k 7.9. 2016
 7. Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 2540/1 v křižovatce ulic Bělská x K Pilikům
 8. Stanovisko ke směně a svěření pozemků v křižovatce ulic Paskovská x U Kotelny
 9. Žádost o prodej pozemku parc.č. 3028/4, ul. Krmelínská
 10. Projekt „Nakládání s bioodpady”- žádost o dotaci na získání domovních kompostérů.
 11. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 12. a 13. zasedáním ZMOb
 12. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 22.8.2016
Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]