Dočasné uzavření železničního přejezdu ve Vratimově

Dobrý den,

v příloze Vám posílám informaci o omezení dopravy v centru města Vratimova, která by se mohla dotknout i Vašich občanů.

Hezký den přeje

Bc. Martin Čech, místostarosta
Město Vratimov
Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov
Tel.: 595 705 951
www.vratimov.cz

Koncem září a v průběhu měsíce října bude prováděna oprava povrchu silnice II/477 od železničního přejezdu na ulici Buničitá po křižovatku s ulicí Datyňskou. Investorem této akce je Správa silnic Moravskoslezského kraje a oprava bude prováděna za omezeného provozu.

Zároveň v termínu 1.–6. 10. 2016 bude Správa železniční a dopravní cesty provádět opravu železničního přejezdu na dané ulici. V této době bude železniční přejezd zcela uzavřen. Objízdná trasa bude vyznačena a vedena směrem na Paskov. Možné bude také využít trasu přes Horní Datyně a pak směrem na Ostravu-Bartovice. Ve dnech 3.–4. 10. 2016 bude z důvodu pokládky asfaltových vrstev uzavřena ul. Buničitá v úseku Žel. Přejezd – ul. K Sokolovně a ul. Frýdecká v úseku ul. K Sokolovně – ul. Datyňská.

Městská hromadná doprava bude v této době odkloněna na ulici Nádražní a na ulici Výletní. Z tohoto důvodu nebude moci Dopravní podnik Ostrava, a. s., zajistit obslužnost centra města, tedy zastávku Vratimov náměstí a rovněž pěší nepřejdou přes železniční přejezd na ulici Buničité. Zastávky tedy budou přemístěny na ulici Nádraží a ulici Výletní (před křižovatkou s ulicí Frýdecká). Protože tyto komunikace jsou úzké, budou zde umístěny značky “Zákaz vjezdu všem vozidlům, mimo autobusy DPO“.

V této souvislosti budou autobusy využívat k průjezdu i ulici Na Vyhlídce a ulici Husovu. Zde ale doprava omezena nebude, pouze parkování.

Všechna tato opatření významně omezí většinu obyvatel našeho města. Prosím proto o vaši velkou shovívavost, trpělivost a respektování dopravního značení, či pokynů Městské policie Ostrava, která bude 1.–6. 10. 2016 na dopravu dohlížet.

Bc. Martin Čech – místostarosta města

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]