Rady spotřebitelům při nákupech v předvánočním čase

Listopad se přehoupl do své druhé poloviny a pomalu nastane adventní čas. Na náměstích měst vyrostou vánoční stromy, které ohlašují čas blížících se Vánoc.

Již řadu let je však čas předvánoční, spíše, než časem rozjímání a klidu, obdobím plným spěchu a „nákupní horečky“. Prodejci v tomto období dosahují nejvyšších zisků, bohužel mnohdy užívají i různé nekalé praktiky.

A na co si v následujícím měsíci dát největší pozor? Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravilo pro spotřebitele několik rad.

Nákupy na internetu
Zajímavé ceny a široká nabídka zboží způsobuje, že spotřebitelé čím dál častěji nakupují v tzv. e-shopech. Tento způsob nákupu mívá ovšem i svá úskalí.

Spotřebitelé by měli při výběru zboží vybírat pouze ověřené internetové obchody, zajímat se o kladné reference a ohlasy od jiných spotřebitelů, kteří již využili služeb dané prodejny. Pokud se přesto rozhodnou nakoupit u neověřeného obchodníka, vždy by měli volit platbu na dobírku, tedy platbu až po dodání zboží. Platby předem jsou v takovém případě velmi rizikové.

Většina spotřebitelů nakupujících na internetu již ví, že mají tzv. čas na rozmyšlenou. Tedy právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Někteří spotřebitelé však netuší, že platí i určité výjimky, kdy tak učinit nelze. Jde např. o případy, kdy je zboží upravené na přání zákazníka, nebo v případě audio a video nahrávek či softwaru dodávaného na hmotném nosiči (CD), jestliže spotřebitel poruší originální obal…

Nákupy v kamenném obchodě
V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů má ze zákona spotřebitel v případě nákupu na dálku. Pokud ale zboží zakoupí v „kamenné prodejně“, nemůže na toto spoléhat.

Řada kamenných prodejen i velkých nákupních řetězců dává v poslední době spotřebitelům možnost zboží vyměnit, či dokonce vrátit. Je to však služba nad rámec jejich zákonných povinností a proto doporučujeme se o této možnosti vždy před nákupem informovat.

Nabídka „bleskových výměn“, „pojistek proti pádu, poškození“
V tomto předvánočním čase si lidé také plní svá přání v podobě nového telefonu, myčky, pračky, televize a další spotřební elektroniky. Při nákupech ztrácí trpělivost, jelikož jsou obchody přeplněné zákazníky a mnohdy ztrácí i obezřetnost při nabídkách různých doplňkových služeb a pojištění.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. upozorňuje, že právě v tomto hektickém období (a nejen v něm) mohou spotřebitelé přehlédnout některé nekalé praktiky prodejců.

Např. při nabídce „bleskové výměny výrobku v kterékoli prodejně po celou dobu záruky“ by si měl kupující dobře prohlédnout prodejní doklad, zda si tuto službu nezaplatil, aniž by na to byl předem upozorněn.

Pokud je spotřebiteli nabídnuto ke koupi výrobku doplňkové pojištění, např. proti pádu, poškození či nabídnuto připlacení prodloužení záruky, měl by rovněž zpozornět. Při uzavírání pojistné smlouvy je velmi důležité podrobně se seznámit s výlukami, tedy případy, na které se pojistné krytí nevztahuje. Výluky z pojištění bývají uvedeny v pojistných podmínkách. Zkušenosti spotřebitelů, kteří se v poslední době obrátili na naše poradny, potvrzují, že výluky sjednané v rámci těchto pojistných smluv a jejich výklad ze strany pojišťoven, prakticky znemožňují dosáhnout náhrady ve většině situací, u kterých spotřebitel při sjednávání této smlouvy předpokládal, že jsou pojištěním kryty.

Typickým příkladem je vypadnutí telefonu. Nosíte telefon v kapse a domníváte se, že pojištění proti pádu Vás v takovém případě chrání? Případy odmítnutí vyplacení pojistného plnění z důvodu nedbalostního jednání spotřebitele, nejsou žádnou výjimkou. Vzhledem k tomu, že tato pojištění nebývají zrovna levnou záležitostí, měli by spotřebitelé dobře zvážit, zda a za jakých podmínek toto pojištění uzavřou.

I přes toto varování přeje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.
všem spotřebitelům klidný předvánoční čas!

Tuto tiskovou zprávu si můžete přečíst na webu www.sos-msk.cz.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
[email protected]
Marcela Reichelová, předsedkyně, [email protected], tel. 602 722 584

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]