Vývoz (nebezpečného) odpadu – 18.–21.4.2017

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12:00 hod. – 17:00 hod. ve dnech 18.4.2017–20.4.2017 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Umístění:

 • dne 18.4. ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová),
 • dne 19.4. ul. Paskovská (na parkovišti před farou),
 • dne 20.4. ul. Šrobárova (u výměníku MST).

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad apod.

VÝVOZ ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 18.4.2017–21.4.2017 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie apod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]