Situace s večerkou se opakuje

V tomto týdnu jsem upozornil úřad i radu, že je opětovně prostřednictvím internetu nabízeno přenechání večerky na Šídlovci.

Přenechám provoz večerky v Ostravě(Hrabová#Š Přenechám provoz večerky v Ostravě (_Hrabové_Šídlovec_), veškeré vybavení k dispozici (v ceně), velmi nízké náklady. Důvod přenechání nemoc v rodině.

Celá situace již jednou nastala a to v průběhu loňských letních prázdnin. Již v předchozím případě se tajemník obce k záležitosti vyjádřil takto:

Pokud nájemce inzeroval podnájem nebytového prostoru, který je majetkem MOb Hrabová a uzavřel by s podnájemníkem smlouvu, byla by tato neplatná, viz. stanovisko JUDr. Mlčocha: „Smlouvu o podnájmu uzavírá nájemník (nájemce) s podnájemníkem. Vždy ale s vědomím a souhlasem pronajímatele. V případě, že by pronajímatel s podnájem nesouhlasil, smlouva by byla za takových okolností neplatná“.

Doufejme, že se podaří záležitost vyřešit i tentokrát…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]