Hrabůvka v zrcadle starých fotografií

Na mostě mezi Hrabůvkou a Kunčicemi – i když – máme tady takový nešvar: všimli jste si někdy, že kousek Hrabůvky leží za Ostravicí, tedy na slezské straně? Tak sem někdy vyjeďte na kole:)) Protože kdo má kolo – má křídla.

Autor příspěvku samozřejmě myslel Hrabovou, nikoliv Hrabůvku…

Zdroj: Facebooková skupina “Hrabůvka v zrcadle starých fotografií”

Jeden komentář

  1. Martin Slepička říká:

    Ani kousek Hrabové (natož pak kousek Hrabůvky) nikdy neležel ve Slezsku! K tomu srov. ZAO, pob. Ol., Arcibiskupství Olomouc, sign. EIa3, inv. č. 938; ZAO, pob. Ol., Arcibiskupství Olomouc, sign. EIa4, inv. č. 939; ZAO, Královský úřad Opava, sign. 22/3, kart. 858, inv. č. 1304; AMO, sbírka map a plánů, inv. č. 1678, AMO, sbírka map a plánů, inv. č. 1679.

[email protected] [email protected]