Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva – 10.5.2017

Pozvání na 17. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 10. 5. 2017 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu MOb Hrabová za první čtvrtletí 2017.
 2. Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2016 včetně zprávy auditora.
 3. Rozpočtová opatření zastupitelstva Statutárního města Ostrava v roce 2017.
 4. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2017.
 5. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.
 6. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Klubíčko.
 7. Spolufinancování projektu Magistrátu města Ostravy na nákup detektorů požáru a nebezpečných plynů do bytových jednotek.
 8. Projednání žádosti do “Výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)”, díky níž je možné profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků
 9. Odpisy pohledávek za A.J a P.N.
 10. Přijetí daru pozemku parc. č. 2583/21 — ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 18 m2 v k.ú. Hrabová.
 11. Informace o činnosti RMOb mezi 16. a 17. zasedáním ZMOb.
 12. Různé.

V Ostravě-Hrabové dne 27.4. 2017

Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]