Kde vzít na úpravy dětských hřišť II.

V červnu 2016 jsem na Hrabová.Info psal o potřebnosti úpravy ploch pod prolézačkami na našich dětských hřištích z kamínků na „tartanové“.

Také jsem upozorňoval na, dle mého názoru, nehospodárné stavby „dálnic pro pěší nebo dešťové chodníčky“ ve staré kolonii na Šídlovci.

V roce 2016 se budovaly další úseky „dálnice pro pěší“ za domy Příborská 15-19. Tentokráte se podařilo postavit něco, co mi fakticky hlava nebere. Foto přiloženo.

 

Čelní stěna Příborská 15 – šířka chodníku 60cm !!!

Zadní strana Příborská 15-19 – šířka chodníku 160, 210 a 240cm.

Zadní strana Příborská 15-19 – šířka chodníku 160, 210 a 240cm.

Boční stěna Příborská 19 – šířka chodníku 310cm!!!

Po chodníčku šířky 60 cm u stěny domu musíte procházet „naštorc“ a dávat pozor ať se neodřete rameno či ucho o fasádu. Chodníček šířky 310cm – tak to je pohodlíčko.

Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy):

šířka stání délka stání
kolmé stání 2,50 m 5,00 m

Tak na tomto chodníčku mohou parkovat velmi pohodlně 2 auta za sebou!!

Prošel jsem si všechny „nové“ chodníčky v těchto pěkných teplých dnech v pozdějším odpoledni, abych zjistil, jak tam pulzuje život našich občanů. Na většině není ani stopa po lavičce či jiném zařízení pro trávení volného času či na hry dětí. Vnitroblok je v podstatě sterilní, skoro bych řekl mrtvý.

Výjimkou je chodník za Příborskou sudé, kde je orientace na jih a do zahrady děcáku. Ale stejně většina chodníkové dálnice zeje prázdnotou.

Vybudujme chodníky v nejnutnější šíři podle jejich skutečného využití. Pro lavičky udělejme ostrůvek či přímo ostrov. Ušetřené peníze by byly stačily na nový povrch hřiště u kotelny. To za školou potřebuje peněz podstatně víc. Tak snad ušetříme někdy někde jinde na něčem, co nemusí být megalomanské.

2 Komentáře

  1. Petr Halfar říká:

    Souhlasím ve všech bodech.

  2. carmen říká:

    Vnitroblok je sterilní kvůli aut.

[email protected] [email protected]