Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 28

Po roce bych chtěl opět navázat na předchozí můj přepis pamětní knihy, respektive i na přepis (mnohem rozsáhlejší), který prováděl pan Slavík. Snad se mi tentokrát za několik měsíců podaří původní náš záměr dokončit. Kdyby se chtěl někdo k přepisu přidat, neváhejte napsat na [email protected]

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

29.6. V nové škole uspořádaná byla školní výstava. Vystaveny byly ruční práce chlapecké a dívčí, písemnosti a výkresy. Bohatstvím z ručních prací vychovných předčila tato výstava všechny předešlé. Všem účastníkům se velmi líbila.

29.7. Vykonána byla exhumace Jana Černého z hrobky Vogtovy, kam byl prozatím pochován. Taktéž František Černý byl vyzvednut z hrobu a oba uloženi do nově vystavěné hrobky rodinné.

26.8. Vyhořela stodola rolníka Viktora Ličky na kopci číslo 54. Zpráva o tom uveřejněna byla v “Duchu času” dne 28.8., v “Moravských novinách” dne 28.8. a v “Duchu času” dne 4.9.

2.9. Událo se neštěstí na jámě “Louisa” ve Vítkovicích. Z hrabovských horníků zraneni byli Olšanský Vojtěch a Bakota Josef. První také svému zranění za krátko podlehl. Zpráva o tom uveřejněna byla v “Duchu času” dne 3.9.

3.9. Konal se pohřeb horníka Olšanského Vojtěcha, jenž trpěl srdeční vadu a utrpěl otřes při neštěstí na jámě “Louisa” dne 2.9. Při pohřbu zvláštním u nás neobyčejným dojmem působily řady horníků s rozžatými kahany.

24.12. Vypukl požár u Leopolda Mikolajka, obchodníka na horním konci obce. Oheň byl pravděpodobně založen. Shořela střecha jež byla pojištěna. Na půdě shořely však různé věci nájemníků v ceně 20 000 Kč jež pojištěny nebyly.

Odvodňování

provádělo “Vodní družstvo”, jehož předsedou byl rolník Antonín Adámek. Ustavující schůze “Vodního družstva” konána byla 22.7.1923. Stavba zadána byla “Brněnské technické akciové společnosti”. S pracemi bylo započato na podzim roku 1923. Práce pokračovaly velmi pomalu, jelikož prudké lijáky nadělaly mnoho škod a bylo nutno jen velmi pomalu a málo práce započínati a přesto mnohé opakovati. Do podzimu 1924 vykonána byla asi 1/3 veškeré práce.

Chov drobného zvířectva

Tomuto chovu nebyla dříve věnována pozornost jaké zasluhuje. Králici podléhali různým nemocem, jelikož nebylo výběru k chovu, plemeněni byli pokrevně a chování byli jen ve stájích.

Chov koz, ačkoli dosti početný, byl také ve stavu ubohém. K plemenitbě používáno bylo 1/2 ročních kozlů, kteří byli koncem roku zabiti.

Aby těmto nedostatkům bylo odpomoženo, byl 3.8. 1924 založen “Spolek pěstitelů králíků a drobného zvířectva pro Hrabovou a okolí”. V zakládajícím komité byli: Rokůsek Antonín, Hájek Josef, Kofroň Josef, Vavrouška František a Prokop Felix. Žádný z nich není rodákem hrabovským; všichni po převratě byli jako vojíni posádkou v Hrabové, zde se po propuštění z vojny oženili a zde také zůstali.

Spolek měl původně 20 členů. Předsedou byl zvolen Vavrouška František, jednatelem Kofroň Josef, pokladníkem Prokop Felix, hospodářem Rokůsek Antonín. Postupně zakupovali si členové nové druhy čistokrevných králíků, někdy i za velké obnosy (např. 150 Kč za 1 chovný kus).

Brzy pěstovány byly tyto druhy králíků: Belgický obr, belgický obr albín, modrý obr, stříbřitý, tříslový, černý, angorský kovanský, aljaška, chinchilla, marburský veveří, hermelínový a francouzský beran.

Z drůbeže chovány byly: perličky, krůty, bílé vlašky a koroptví vlašky. Z holubů poštovní.

Spolek zúčastnil se výstavy ve Starém Městě u Frýdku, kdež representoval se velmi pěkně (viz o tom výstavní katalog); 7. a 8. prosince výstavy v Košicích, kdež obdržel 2 první a 2 třetí ceny (viz katalog str. 24 a 25).

Parcelace velkostatku

Před parcelací byla rozloha velkostatku v Hrabové 235 ha. V roce 1924 bylo přikročeno k parcelaci velkostatku z kteréhož zůstalo u zbytkového statku 118 ha a koupil ho A. Lyčka, rolník z Ratimova. Dalších 110 ha dostali uchazeči z obce Hrabové, z toho Pastevní družstvo 7 ha a zbytek dostali uchazeči z obcích Mitrovic a Nové Bělé. Hrabovským byl příděl proveden následovně:

 1. Andrýsek Antonín – 1 ha,
 2. Balušek František – 0.8 ha,
 3. Binář Jan – 1.1 ha,
 4. Gerolt Eduard – 3 ha,
 5. Gerolt Peter – 1.75 ha,
 6. Golka Alois – 1.50 ha,
 7. Gromnica Josef – 1.50 ha,
 8. Homola Čeňek – 1.55 ha,
 9. Hanzelka František – 0.60 ha,
 10. Chudý Rudolf – 1.30 ha,
 11. Janša Jan – 0.45 ha,
 12. Janša František – 5 ha,
 13. Kožušník Eduard – 0.5 ha,
 14. Kroček Josef – 3 ha,
 15. Linhart Cyril – 0.40 ha,
 16. Mutina Josef číslo 61 – 1 ha,
 17. Mutina Josef číslo 57 – 0.80 ha,
 18. Mutina Rudolf číslo 6 – 1 ha,
 19. Mutina Rudolf číslo 57 – 0.8 ha,
 20. Nováčková Amalie – 0.8 ha,
 21. Olšák Alois – 5 ha,
 22. Obec Hrabová – 3.60 ha,
 23. Olšanský Bohumil – 1 ha,
 24. Olšanský Jan – 2 ha,
 25. Olšanský Karel – 2 ha,
 26. Olšanský Václav – 0.6 ha,
 27. Sklář Jan – 0.40 ha,
 28. Slavík Josef – 0.50 ha,
 29. Slíva Felix – 2 ha,
 30. Slíva Antonín – 0.40 ha,
 31. Sobota František – 0.60 ha,
 32. Sobota Jan – 2 ha,
 33. Pastorová Anastazie – 1.50 ha,
 34. Peter František číslo 79 – 0.50 ha,
 35. Peter Karel – 3 ha,
 36. Peter Rudolf – 2 ha,
 37. Šebesta Jan – 1.20 ha,
 38. Šodek Jan – 0.80 ha,
 39. Vašíček Ludvík – 0.40 ha,
 40. Typovský František – 0.20 ha,
 41. Závadová Otilie – 1 ha,
 42. Žáček Čeněk

Celkem na drobný příděl 58.70 ha
Pastevní družstvo v Hrabové 51.30 ha
Celkem 110 ha

2.3. Usneslo se obecní zastupitelstvo žádati příděl z velkostatku, jenž by pak byl rozparcelován na stavby.
30.3. Bylo obci přiděleno na parcelaci číslo 1148/2 – 10 ha.
6.10. Moravský zemský výbor schválil koupi tohoto pozemku, přiděleného statním pozemkovým úřadem.

Stavební ruch

 • Moravec Leopold na závodí postavil obytný domek.
 • Hasičský sbor číslo 175 postavil skladiště se sálem a bytem.
 • Křižák Ludvík číslo 34 postavil budku na trafiku.
 • Laník Josef postavil rodinný domek.
 • Chlupatý Rudolf číslo 33 přistavil část rodinného domku.
 • Budín Ludvík číslo 235 postavil rodinný domek.
 • Petrová Anna číslo 51 přistavila světnici.
 • Sobek Alois na Žižkově postavil nový domek.
 • Mikolajek Leopold číslo 16 postavil garáž, obytné místnosti.
 • Krupa Karel číslo 240 přistavil 1/2 rodinného domku.

Regulace řeky Ostravice

Obec Hrabová přispívá na celkový rozpočet v obnose 100 000 Kč na regulaci v obvodu obce Hrabová, obnosem 25 000 Kč.

9.3. Opraveny byly lávky za obnos 2150 Kč.
31.5. Opraveny lávky za obnos 70 Kč, dřevo k opravě potřebné darovala na ústní žádost p. starosty Duhana továrna na celulosku ve Vratimově.
9.8. Od moravského zemského výboru obdržela obec podporu na opravu lávek v obnose 1000 Kč.


Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]