Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

Škola

1.2. Na místo po zemřelém uč. Vojtěchovi Pospěchovi byl ustanoven Ladislav Klega, rodák z Vratimova, absolvent ostravské obchodní akademie.

Náboženství čsl. počal vyučovati František Hrazdil, farář z Vítkovic.

13.4. Ve prospěch “Haleřového spolku” sehráno bylo dětské divadlo “Ubrousku prostři se”, jež nacvičovaly uč. Marie Žilinská a Růžena Gillarová. Hráno bylo odpoledne pro děti a večer pro dospělé.

23.4. Žactvo navštívilo kino “Hvězda” ve Vratimově, kdež byl předváděn film “Horká Afrika a Země věčných sněhů”.

5.6. Podnikly děti vyšších tříd zájezd na Buchlova Volgograd. Děti nižších tříd podnikly výlet na Radhošť dne 21.6.

25.6. K uvítání p. prezidenta T.G.Masaryka dostavily se do Vítkovic všechny školní děti s celým učitelským sborem. Tvořily špalír u radnice ve Vítkovicích.

28.6. Uspořádána byla výstava žákovských prací, jež se všeobecně líbila.

1.9. Odešel z učitelského sboru Ladislav Klega, jenž vyučoval jen dokud nebylo dosti učitelstva. Na jeho místo byl ustanoven František Mikolajek, rodem z Hrabové.

Počátkem školního roku zavedeno bylo střádání žactva, jež si hromadně ukládalo své úspory v místní Kampeličce. Do konce školního roku ušetřilo žactvo přes 1000 Kč. Kromě toho mnozí žáci se stali samostatnými vkladateli. Úhrnem ušetřilo žactvo během tohoto školního roku 8.960 Kč.

28.10. “Haléřový spolek” uspořádal nadílku chudobného žactva, které bylo poděleno šatstvem a obuví za obnos 2 900 Kč.

20.12. Hráno bylo učitelským sborem loutkové divadlo pro děti: “Honza v zakletém zámku”. Loutkové divadlo bylo půjčeno od T.J. Sokol.

Taneční zábavy a výlety

6.1. D.T.J uspořádala ples “u Mištů”. Návštěva byla malá.

13.1. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal hasičský ples “U Lípy”. Návštěva byla velká.

10.2. Uspořádán byl “Střelecký večírek” v hostinci pana Chlupatého.

1.3. Uspořádal Sokol “Maškarní ples”  “U lípy”. Pořádala politická strana živnostenská. Účast byla četná, zvláště masek. Některé masky zajely si autem i do Kunčic, kde taktéž v ten den pořádal Sokol maškarní ples.

20.4. Zábavný večírek s kuplety a tancem “U lípy” pořádala politická strana živnostenská. Účast byla velká.

1.6. Všedělnický výlet do vrbiny pořádaly spojené organisace soc. dem.

8.6. Výlet do vrbiny uspořádal klub českých cyklistů.

30.11. Tanečních zábav Kateřinských bylo pořádáno 5. Návštěva při všech byla velká. T.J. Sokol pořádal tuto zábavu s mandolínářským koncertem sboru z Mor. Ostravy.

7.12. “Mikulášskou zábavu” “U lípy” pořádal klub čsl. velocipedistů.

31.12. “Silvestrovské zábavy” byly pořádány 4.

Kromě toho bylo pořádáno 6 tanečních zábav různými spolky a několik tanečních zábav svatebních.

Různosti

15.1. Nastoupil na hostinci “u Mištů” nájemce J. Stibor.

16.1. Potulný cirkus “Orient” konal představení u Stibora. Návštěva byla slabá.

4.2. Neznámí zloději vloupali se do konsumu “Budoucnosti”, byli však odehnáni.

1.1. Poštovní úřad přestěhoval se z nové školy do obecní budovy, kde jest i obecní úřad.

20.1. Obecní zastupitelstvo převzalo záruku za vydání na stavbu nového hasičského skladiště.

3.3. Oběsil se Slavík Josef pro rodinné nesváry. Pochován by dle pořadí na obecním hřbitově. Obřady vykonal čsl. kněz p. Krkoška. Byl to první pohřeb sebevraha s církevními obřady.

5.3. Došel z Ukrajiny dopis od dosud nezvěstného vojína Slavíka Rudolfa, v němž žádá své dokumenty.

1.6. Konala se slavnost svěcení praporu církve čsl. na zahradě Jana Piskoře, určeného pro pozdější vystavení vily. Sloužena tam byla mše s hudbou Valentina Baluška za účasti hojné. Mnoho diváků pozorovalo slavnost i se silnice. Zpráva o tom uveřejněna byla v “Palcátu” dne 30.5.

25.6. President T.G.Masaryk navštívil Mor. Ostravu. V ten den celá obec tonula ve sváteční náladě. Všichni byli radostně vzrušeni a byli dychtivi uviděti svého milovaného tatíčka. Každý, kdo jen trochu mohl, spěchal buď do Ostravy, do Vítkovic, nebo do Ratimova. Uvítání p. presidenta v Opavě súčastnilo se 6 Sokolů v kroji, 2 občanském obleku a 4 ženy. V Ostravě přivítal p. presidenta jménem starostenského sboru venkova náš starosta L. Duhan. Uvítání v Ostravě súčastnilo se 10 pořadatelů Sokolů v občanském obleku, 12 v kroji a 1 žena v národním kroji. Uvítání ve Vítkovicích se súčastnilo ze Sokola: 11 mužů, 13 žen, 10 dorostenců, 10 dorostenek, 14 žáků, 22 žákyň. Z D.T.J. členů, členek a žactva celkem v počtu 69. Všechny školní děti s p. učiteli tvořily špalír ve Vítkovicích u radnice.

Ostatní občané po většině šli pozdravit p. presidenta do Ratimova, kdež bylo nádraží slavnostně ozdobeno. Na německé továrně na buničinu skvěl se ohromný nápis: “Náš osvoboditeli, buď nám vítán!”. Při svém vjezdu byl p. president nadšeně uvítán hudbou V. Baluška a volání “Sláva” nebralo konce. Po odjezdu vlaku konal se koncert v tovární restauraci U Rzehy tam, kde přes válku visely nápisy: “Gott strafe England” a podobně. Zpráva o tom byla v “Ostravském deníku” dne 25.6.

T. G. Masaryk

T. G. Masaryk

Štítky:

2 Komentáře

 1. Martin Veselý říká:

  Z kterého je to roku?

  • Radomír Orkáč říká:

   Tak podle textu v nasledujicim dile, usuzuji, ze 1923/1924.

   “Ustavující schůze „Vodního družstva“ konána byla 22.7.1923.”
   “S pracemi bylo započato na podzim roku 1923.”
   “Do podzimu 1924 vykonána byla asi 1/3 veškeré práce.”

   Atd…

[email protected] [email protected]