Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 29

Jiné zprávy v novinách

29.1. “Moravsko slezský deník” o soudu redaktora Františka Čepka s Antonínem Adámkem.
30.1. “Duch času” o soudu Antonína Adámka a redaktora Františka Čepka (urážka na cti).
11.4. “Samostatnost”; blahopřání k padesátinám Felixe Dvorského. “Duch času” o Františku Kolibovi.
9.5. “Palcát” o slavnosti ve Staré Bělé a zprávy organisační.
1.6. “Hasičský Věstník” o padesátinách Jana Mutiny.
1.7. “Hasičský Věstník” o požáru v Řepištích.
16.7. “Duch času” o otravě ryb v Ostravici
25.7. “Palcát” organisační zprávy.
1.8. “Palcát” blahopřání k sňatku Ludvíka Vašuta.
2.8. “Duch času” o neopatrné jízdě na bryčce.
8.8. “Palcát” o sloužení mše za padlého vojína.
4.10. “Palcát” o výtržnostech v podnapilém stavu.
10.10. “Palcát” o slavnosti otevření Husova sboru.
17.10. “Mladý venkov” posmrtná vzpomínka na Vl. Piskořovu.
6.11. “Svornost” o založení Federace v Hrabové.
19.11. “Duch času” o přelíčení u poroty pro vraždu dítěte.
1.12. “Palcát” o žalobě faráře J. Řezáče proti Peterkové.
17.12. “Ostravský kraj” o uhoření L. Tobiášové.
19.12. “Palcát” o poměrech v Hrabové.

1925

Divadla byla všechna sehrána v sále hostince U Lípy. V lednu a únoru hrál učitelský sbor v nové škole loutkové divadlo pro děti.

 • 1.3. Divadelní hru “Bláha Švik, nešťastný švec” sehráli dorostenci Sokola. Nacvičili František Figar a Josef Závada.
 • 8.3. Divadelní hru “Vojnarka” od Aloise Jiráska, sehrála Besídka venkovského dorostu.
 • 15.3. Divadelní hru “Honza v zakletém zámku”, dětské divadlo, sehrály školní děti. Čistý zisk byl věnován “Haléřovému spolku”. Hráno bylo odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
 • 29.3. Divadelní hru “Staří blázni” sehrála TJ Sokol. Účinkovali staří herci, kteří tuto hru již kdysi v Hrabové hráli (Dr. Josef Adámek, Štěpán Němec). Byla to nebývalá atrakce, která přivábila hojně návštěvníků.
 • 5.4. Divadelní hru “Z českých mlýnů” sehrály spojené organizace sociální demokracie, t.j. DTJ, pol. org. a S.S.D.B. První divadlo se zpěvy s doprovodem klavíru. Nacvičil Z. Oliva.
 • 12.4. Divadelní hru “Proč bychom se netěšili” sehrála církev čsl.
 • 19.4. Divadelní hru “Pan Měsíček obchodník” sehrála D.T.J. z Vítkovic pro Sdružení S.D.B. v Hrabové.
 • 26.4. Divadelní hru “Otesánek”, dětské divadlo sehrálo žactvo D.T.J. s doprovodem klavíru.
 • 17.5. Divadelní hru “Kráska ze Šumavy” sehrál ochotnický kroužek z Třebovic ve prospěch nájemce hostince Roberta Peterka.
 • 27.9. Divadelní hru “Dva kohouti” sehrála TJ Sokol. Po hře byla uspořádána taneční zábava na rozloučenou s bratry odvedenci.
 • 11.10. Divadelní hru “Dobrodružství krajánka Švika” sehrály spojené organizace sociální demokracie.
 • 28.10. Divadelní hru “Poprava Josefa Kudrny” sehrála církev čsl.
 • 08.11. Veselohu “Španělská muška” sehrála TJ Sokol.
 • 15.11. Divadelní hru “Švik má dvojčata” sehrály spojené organizace sociální demokracie.
 • 13.12. Dětské divadlo “Čtverák hastrman” sehrály školní děti ve prospěch “Haléřového spolku” odpoledne i večer.
 • 20.12. Dětskou veselohru “Frantíkovy trampoty” od Jar. Průchy sehrála TJ Sokol.
 • 26.12. Divadelní hru “Peníze” sehrály sdružené organizace sociální demokracie.
 • 27.12. Divadelní hru “Oblaka” sehrál divadelní spolek “Tyl” z Vítkovic ve prospěch místní osvětové komise.
 • 31.12. Divadelní hru “Španělská muška” opakovala TJ Sokol při Silvestrovské zábavě.

Jiné kulturní podniky

 • 24.1. “Západní Sibiř a život Kirgizů”, přednášku se světelnými obrazy pořádala osvětová komise odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Přednášeli učitelé: Fr. Figar a Z. Oliva.
 • 7.2. “Chov holubů, drůbeže a králíků”, přednášku se světelnými obrazy uspořádal spolek pěstitelů králíků. Přednášeli učitelé: Fr. Figar a Z. Oliva.
 • 20.-21.2. “Ovocnářský kurs” v sále hasičského skladiště dopoledne a praktická cvičení v zahradě odpoledne, uspořádal “Hospodářský spolek” v Zábřehu nad Odrou s “Hospodářskou besídkou” v Hrabové.
 • 6.3. “Život ve starém Římě”, přednášku se světelnými obrazy  uspořádalo S.S.D.B. v sále hasičského skladiště. Přednášel učitel Z. Oliva.
 • 7.3. Večírek s odevzdáním diplomů čestného členství uspořádala D.T.J.
 • 7.3. Oslavu panu presidentu republiky T.G.Masaryka uspořádal učitelský sbor se žactvem ve škole s následujícím pořadem:
  • 1) Zahájil řídící učitel Štěpán Němec.
  • 2) Třída 4.B zazpívala sbor “Teče voda teče” s doprovodem učitele Z. Olivy na harmonium.
  • 3) Slavnostní proslov o jubilantu přednesl učitel František Mikolajek.
  • 4) Děti ze všech tříd přednášely oslavné básně před obrazem pana presidenta.
  • 5) Sbor (návrh nové státní hymny) zapěly děti za řízení učitele Františka Figara.
  • 6) Slavnost byla zakončena zapěním státní hymny.
 • TJ Sokol oslavila narozeniny pana presidenta slavnostní schůzí členstva, dorostu i žactva. Úvodem byl zapěn Smetanův “Slavnostní sbor” za řízení učitele Františka Figara. Slavnostní přednášku přednesl učitel František Figar. Na to zapěn Smetanův sbor “věno”. Báseň “Tvrz dobyta” přednesl Josef Závada. Sbor žen zapěl “Vlaštovičky” a sbor mužů “U boj”.

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 28

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]