Pozvání na 19. zasedání Zastupitelstva – 18.9.2017

Pozvání na 19. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 18. 9. 2017 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu SMO a MOb Hrabová za I. pololetí r. 2017.
 2. Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2017.
 3. Veřejnoprávní smlouva na realizaci akce „Přírodní park Hrabová”.
 4. Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2018 a rozpočtový kapitálový výhled na léta 2019-2021.
 5. Souhlas zřizovatele s realizací projektového záměru ZŠ a předfinancováním „Modernizace odborných učeben ZŠ Ostrava-Hrabová-učebna ICT a učebna fyziky a chemie”.
 6. Studie – Přístavba ÚMOb pro kulturní účely.
 7. Žádost o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol.
 8. Prodej části pozemku parc. č. 908, ul. Paskovská.
 9. Informace ÚHAaSŘ MMO k výkupu pozemku na hřišti základní školy.
 10. Peněžní dar na vyhořelý dřevěný kostelík v Třinci-Gutech.
 11. Odpisy nevymahatelných pohledávek.
 12. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 18. a 19. zasedáním ZMOb.
 13. Různé.

V Ostravě-Hrabové dne 6.9. 2017

Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]