Otázka první písemné zmínky se bude řešit u kulatého stolu

Hrabová má za sebou oslavy 720 let od první písemné zmínky. Přestože se otázka kolem toho, jestli to měla být oslava 720 nebo 750 let řešila přes rok formou dohadů, někteří byli v posledních dnech doslova šokovaní, že se teď o tom “sporu” dozvěděli a že se stydí za rozhodnutí obce.

Nejprve je nutno upozornit na to, že od “historie” zde máme letopiseckou komisi, která je poradním orgánem Rady. Pokud měla být nastolena nějaká diskuze ohledně “nových” poznatků, které se týkají první písemné zmínky, měla vzejít od této komise. Nejenže požadavek na diskuzi od komise nevzešel, ale dokonce o tom nikdy ani samotná komise nejednala.

Naše zastupitelstvo postupovalo naprosto správně, když se na svém jednání v “různém” prakticky všichni shodli, že je to věc diskuze odborníků, kteří se na tom musí sami dohodnout. Naprosto stejně se postupovalo i v Rožnově, kde se těmito “novými” poznatky odmítli zabývat, než proběhne odborná diskuze.

Pozvánka na veřejnou besedu v Rožnově

V Rožnově se však na rozdíl od Hrabové ona diskuze uskuteční. .V pozvánce na onu veřejnou besedu se píše “Již několik desetiletí je v souvislosti s historickými počátky města Rožnov pod Radhoštěm a stabilním osídlením jeho bezprostředního okolí diskutováno, zda tuto ranou etapu historického vývoje vázat na rok 1267 a závěť olomouckého biskupa Bruna”.

Teprve po této veřejné debatě je možné považovat onu diskuzi za dostatečnou na to, aby letopisecká komise v Hrabové oznámila přes Radu, že další jubileum má být o 30 let vyšší.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Diskusi nebo posudky odborníků si mělo vedení obvodu vyžádat před oslavami – od počátku diskuse v Hrabové na toto téma na to měli mnoho měsíců času. Svádět vinu na letopiseckou komisi je alibismus – to by musela mít takový úkol uložen radou. Ostuda s datem oslav je ostudou vedení obvodu.

[email protected] [email protected]