Pozvání na 20. zasedání Zastupitelstva – 18.12.2017

Pozvání na 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 18. 12. 2017 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

  1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová
   za leden až září 2017.
  2. Rozpočtové opatření statutárního města Ostrava.
  3. Rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13 a 14.
  4. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
  1. Pravidla rozpočtového provizoria.
  2. Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok
   2018.
  3. Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu
   Hrabová na rok 2018.
  4. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy — městského
   obvodu Hrabová na léta 2019-2021.
 1. Odpis pohledávek z nájmů.
 2. Odpis pohledávek z podrozvahového účtu.
 3. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová.
 4. Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb.
 5. Poskytnutí finančních darů občanům.
 6. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva
  městského obvodu Hrabová.
 7. Zpráva o činnosti Finančního výboru.
 8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru.
 9. Žádost o převzetí komunikace Na Farském a výzva k uzavření darovací smlouvy.
 10. Výkup pozemků od společnosti VÍTKOVICE, a.s.
 11. Přijetí daru části pozemku parc.č. 2584/6 v k.ú. Hrabová.
 12. Prodej pozemku parc. č. 3028/4, ul. Krmelínská.
 13. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 19. a 20. zasedáním ZMOb.
 14. Různé.

V Ostravě — Hrabové dne 4.12. 2017
Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]