Zápis z jednání kulturní komise – 8.11.2017

Zápis č. 2017/09
z jednání Kulturní komise
konaný dne 8.11.2017 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., I. Bollogová
Omluvena: Kročková V.

Návrh programu:

 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Adventní koncert
 • Novoroční koncert
 • Divadelní představení pro seniory
 • Ples ÚMOb Hrabová

Ad 1) Rozsvícení vánočního stromu dne 3.12.2017 před budovou ÚMOb Hrabová

 • p. Jochec předá p. Bořutová k dohotovení drobné dárky pro děti
 • varnice na čaj zajištěna, občerstvení zajištěno

Ad 2) Adventní koncert konaný v kostele sv. Kateřiny dne 17.12.2017

 • plakáty předány k vyvěšení – zajišťuje p. Jochec
 • p. Kročková projedná otevření kostela 2 hodiny před zahájením koncertu
 • p. Kročková zajistí květiny pro účinkující

Ad 3) Novoroční koncert

 • dne 21.1.2018 v kostele sv. Kateřiny se sólisty opery a operety SD v Opavě
 • p. Houžvička zjistí možnost dodání plakátů od účinkujících

Ad 4) Divadelní představení pro seniory

Dne 24.1.2018 v Národním divadle Moravskoslezském – Lazebník Sevillský, začátek představení 18.30 hod. Prodej vstupenek u p. Bollogové v budově ÚMOb Hrabová od 10.1.2018. Vzhledem k zveřejnění konání představení v HL tak na webových stránkách nebudou vyvešeny plakáty k této akci.

Ad 5) Ples ÚMOb Hrabová

 • potvrzení rezervace pro hudební vystoupení zajistí p. Bollogová
 • p. Bollogová předala dopisy pro sponzory tomboly, tyto budou rozneseny obvyklým způsobem členy KK

Další schůzka KK: 13.12.2017 v 16.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová

Zapsala: V. Kopitzová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]