Zápis z jednání kulturní komise – 14.3. 2018

Zápis č. 2018/03
z jednání kulturní komise
konaného dne 14.3.2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., Kročková V, Bollogová I.,

Návrh programu:

 • Koncert v říjnu
 • Zájezd dne 19. 5. 2018
 • Zájezd dne 27. 7. 2018
 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu
 • Hravá Hrabová s hudební zastávkou
 • Různé

Ad 1) Koncert v říjnu 2018

Po projednání podmínek případného konání koncertu při příležitosti oslav 100let vzniku samostatného státu agenturou Svatováclavský hudební festival(SHF) se komise rozhodla odmítnout tuto nabídku a koncert nepořádat. P. Houžvička bude informovat o tomto rozhodnutí kulturní komise zástupce SHF p. Raszkovou.

Ad 2) Zájezd pro občany Hrabové dne 19. 5. 2018

Program:

 • Muzeum sklářství v Karolince
 • Návštěva prodejny
 • Prohlídka novodobého kostela v Karolince s průvodcem
 • Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích
 • Ooběd v restauraci U muzea,
 • Návštěva Zvonice Soláň.

Cena zájezdu 160 Kč včetně oběda a dvou vstupů na prohlídku.

Úkoly:

 • p. Houžvička dodá podklady pro vyhotovení plakátu, p. Orkáč zajistí plakát (do 23. 3. 2018), p. Jochec zajistí vyvěšení plakátu
 • prodej zájezdu u p. Bollogové (ÚMOb Hrabová) od 2. 5. 2018
 • p. Bollogová zajistí vystavení objednávky, podle dodané kalkulace, na autobusovou dopravu pro 50 osob.

Ad 3) Zájezd pro seniory 27. 7. 2018

Program:

 • Ludgeřovice – kostel sv. Mikuláše, Šilheřovice, Kravaře – kostel sv. Bartoloměje, Kravaře – zámecká kaple sv. Archanděla Michaela, Bohuslavice – barokní kostel Nejsvětější Trojice, Albertovec – hřebčín, Chuchelná – mauzoleum Lichnovských, Sudice – kostel sv. Jana Křtitele
 • Změna programu možná (vliv počasí, aj.).

Ad 4) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu

p. Kopitzová bude urgovat u ÚMOb Hrabová určení místa pro vysazení republikového stromu, za účelem požádání o dotaci na tento republikový strom z „Nadace partnerství“

Ad 5) Hravá Hrabová s hudební zastávkou

 • v rámci tohoto dne bude komise pořádat soutěž „Hrabovských talentů“, p. Orkáč připraví pravidla pro tuto soutěž a projedná v mediální komisi vyhotovení plakátku k této akci v souvislosti s vydáním  HL
 • p. Orkáč zjistí podmínky pro zhotovení pódia pro účinkující, jeho rozměry a dále možnost malování na obličej pro děti

Ad 6) Různé

 • 23.6. 2018 pořádá „družební“ Hrabová „Gulášfest“, kterého je možno se zúčastnit. P. Houžvička oslovil jednotlivé spolky a tuto možnost jim nabídl.
 • 16.12. 2018 se bude konat „Adventní koncert“ v kostele sv. Kateřiny
 • 8.2. 2019 se bude konat „Obecní ples“

Další schůzka KK: 11. 4. 2018 v 16.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová

Zápis vyhotovila V. Kopitzová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]