Jana & Jana tráví v parku Hrabovjanka čím dál více času

Teprve dnes se ke mně dostala reakce jednoho občana z Hrabové, který již před časem napsal na „účet“ autorek parku Hrabovjanka následující – „Dejte nám peníze, my to necháme udělat (trochu přiložíme ruku k dílu) a vy se o to starejte!“

Protože mi to k holkám Janě Václavíkové a Janě Batelkové ani trochu nesedí, zeptal jsem se jich, jak práce v parku pokračují;-) V posledních týdnech prý není dne, kdyby Jana & Jana, společně s dobrovolníky, něco pro park nedělaly.. .

Všechny fotografie z měsíce dubna a jsou na Flickru:

Jana & Jana tráví v parku Hrabovjanka čím dál více času

Na financování projektu Přírodní park Hrabová se podílí Statutární město Ostrava a MOb Ostrava-Hrabová.

27 Komentáře

 1. milan orkáč říká:

  Jsem autor zmíněné věty„Dejte nám peníze, my to necháme udělat (trochu přiložíme ruku k dílu) a vy se o to starejte!“, kterou vyvolal článek na hrabová info viz https://www.hrabova.info/2018/03/13/zelena-hrabova-z-s-musela-pozadat-o-dalsi-financni-dotaci/. S ohledem na další informace zjišťuji, že na financování se bude nutné se podívat blíže. Na zastupitelstvu bylo starostou oznámeno : „žadatelky Václavíková, Batelková, které založily spolek Zelená Hrabová, vyřídily dotaci na revitalizaci této plochy od MMO ve výši 1 mil. Kč. Je třeba dodat spoluúčast MOb Hrabové ve výši cca 250 tis. Kč. Sl. Batelková jako členka komise výstavby, dopravy a ekologie tento záměr předložila na jednání komise 24.5.2017“.Kdo byl příjemcem dotace? Od Magistrátu „dvě fyzické osoby“ a údajně nejsou povinny zveřejnit smlouvu s Magistrátem, neboť jsou fyzické osoby. Pokud byla dotace našeho obvodu poskytnuta na účet „Zelená Hrabová z.s“, pak je to protiprávní, neboť tento spolek není příjemcem dotace na uvedenou akci z Magistrátu. V tomto případě by dotace měla být obvodu okamžitě vrácena. V neprůhlednosti financování „Hrabovjanky“ mě pak utvrzuje i žádost o dalších 180 000 Kč, kterou podle všeho zaslala „Zelená Hrabová z.s“. Tato částka byla následně snížena, aby nakonec byla celá žádost ještě před jednáním zastupitelstva o dotacích stažena, aniž byla zařazena do programu. Ovšem finanční komise o ní jednala. Jak to tedy je? Nebo to nakonec bude tunel Hrabovjanka jako Blanka v Praze? O vyjádření jsem již požádal Magistrát města Ostravy.
  Milan Orkáč, zastupitel Mob Hrabová

  • Šárka Tomisová říká:

   O co Vám jde ?!?

   Doporučovala bych Vám, aby jste se tam šel podívat.
   Kvůli zastupitelům, jako jste Vy, nepřicházejí slušní lidé do komunální politiky.

   Kriminalizovat slušnost, pracovitost, empatii, sounáležitost, smysl pro krásu, přírodu, kvalitní životní prostor a zájem o místo kde žiji ne přežívám, prostě o věci veřejné, Vám, zastupiteli, kterého jsem si dříve vážila, nic neříká.

   BRAVO, pokračujte…

  • Kateřina Trávníčková říká:

   Kdo se s Jankou a Jankou někdy potkal, musí mu být jasné, že to dělají opravdu z nadšení, ne proto, aby něco vytunelovaly, přestože se věci mohou zdát málo průhledné. Zrovna v tuto chvíli na Hrabovjance dřou.
   Park navíc Hrabovou a komunitní aktivity obce dost zviditelňuje a vyzdvihuje oproti ostatním obvodům. Já vám nevím, pořád na tom nacházím jenom plusy. Ale je to úhel pohledu. Stojí za to ho vyzkoušet 🙂

 2. milan orkáč říká:

  Nedá mi to, abych neuvedl další zajímavé údaje. Zatímco starosta tvrdí, že „Sl. Batelková jako členka komise výstavby, dopravy a ekologie tento záměr předložila na jednání komise 24.5.2017“, pak jednání i zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie je z 15.5.2017.V zápise cituji bod č. „12. Komise doporučuje RMOb podpořit projekt revitalizace prostoru mezi Šídloveckým potokem, Ščučím a cyklostezkou k Ostravici. (2 členové nepřítomni).“ Z toho vyplývá, že došlo k hlasování ve střetu zájmu ze strany sl. Batelkové…

  • Radomír Orkáč říká:

   Nějak mi to celé nesedí… žádné jednání, respektive zápis/usnesení z 24.5.2017 na webu nevisí. Maximálně jednal v tomto datu kontrolní výbor, ale ten se tím nezabýval a ani to není komise.

   Zápis komise, která sice projekt 15.5. 2017 skutečně doporučuje, nic neříká o tom, jak paní Jana Batelková hlasovala.

   Z čeho tedy vyplývá střet zájmu ze strany paní Batelkové? Co je zajímavé na tom, že komise něco doporučuje? Dokonce ani ze zápisu není patrné, jestli tam paní Batelková byla a nepředložila to členům předem mailem… (i když je to málo pravděpodobné).

   Jako autor článku nad komentáři ještě doplním, že článek vznikl na podporu skutečnosti, že současný boj proti Hrabovjance je TRAPNÝ, neopodstatněný a zbytečný.

   Park obec nemusí převzít a pokud se jedná o to, že holky podaly legitimní cestou žádost o další dotaci, mají na to právo – obec občany a spolky k tomu vyzvala!

   Když je možné, aby žádost o dotaci (v jiný čas, mimo oficiální výzvu) sepsala jedna „osoba“, dala to podepsat někomu jinému a slíbila mu, že to je jen formalitka. Pak tu žádost daná „osoba“ zanesla na komisi, které „osoba“ předsedá (jsou tam tři členové), komise měla v tu chvíli přítomné dva členy a „osoba“ je rodina s osobou v žádosti (které má jít na oslavu 20 000 Kč)… toto celé je „doporučeno“ Radě ke schválení, přestože to komisi nepřísluší…

   TAK SE PTÁM – budeme tady šikanovat, buzerovat a hrát si na alfa samce jen proto, že se Jana & Jana rozhodly udělat park na Šídlovci a tyto nehorázné žádosti od „osoby“ budou veřejnosti tutlány?

   Trapné, trapné, trapné…

   • Šárka Tomisová říká:

    A o tom je hrabovská politika Radku.
    Ušlapat, pošpinit, společensky znemožnit.

    Ale u Hrabovjanky je to nemožné, bude to krásné místo setkávání a občané, nejenom ze Šídlovce, o ní mají zájem a pomáhají, kde se dá.

    Je to česká povaha neschopných, podrážet nohy těm, kteří mají vize a umí bojovat za své sny.
    Slušní lidé naštěstí vždy povstanou a spojí se pro dobrou věc.

    P.S.: Prosím o info o dotacích… ta, kterou jste zmínil, je v seznamu, který jste uveřejnil?

    • Radomír Orkáč říká:

     Rada dotaci oné „osoby“ neschválila a nic se tedy nestalo… vše bylo čisté i podle úřadu. Já jsem s člověkem, který žádost o dotaci podepsal, nemluvil. Informace mám z druhé ruky…

     To, že komise žádost neměla navrhovat a už vůbec ne doporučit (s ohledem na přítomnost pouze dvou členů ze tří; jeden z členů byl navíc ve střetu zájmu), visí na webu obce. Už jen tohle je facka těm, kteří nemají v komisích někoho z rodiny (předsedu) a kteří podávají žádost na základě veřejné výzvy obce, čili oficiální cestou. Facka je to i v tom, že 20 000,- nebyla přiměřená částka (konzultoval jsem to s mnoha lidmi), odpovídající částka byla 3-5000, když už.

     Jedeme dál…, pojďme se mstít (ironie!) Janě & Janě za to, že neudělaly park o 500m dále, čili ve Staré Hrabové…, protože Hrabová je rozdělena na Šídlovec, Žižkov a Starou Hrabovou (ironie!) a taková chyba se neodpouští. Radši budeme nadávat a podrážet nohy, než dělat něco na vlastní pěst…

 3. Jan Dvořák říká:

  Zastupitel má dvě základní povinnosti – dbát o blaho občanů (proto jsem třeba já úpravu prostoru v přírodní park od počátku podporoval) a dbát na to,aby obec s veřejnými financemi hospodařila s péčí dobrého hospodáře (a na to zase klade důraz Milan Orkáč). Pokud dotace obvodu byla poslána jinému subjektu než který obdržel dotaci města, je to nepořádek naší radnice, a je zcela v pořádku, když na to zastupitel upozorní. Vypadá to zdánlivě jako malichernost, ale pravidla jsou proto, aby se žádné veřejné peníze někam nemohly „odklonit“(pojem jednoho kmotra ODS).
  Pokud se týče zmíněného jednání Komise výstavby, tak komise neschvalovala projekt přírodního parku, neboť nic takového nebylo komisi předloženo, pouze jsem podpořili iniciativu slečny Batelkové na úpravu tohoto prostoru (který by jinak zůstával dále džunglí kombinovanou se smetištěm) a doporučili, aby to obvod finančně podpořil. Slečna Batelková pro toto usnesení opravdu hlasovala, nicméně není to nic nezákonného, protože zákaz hlasování ve střetu zájmů se týká jednání zastupitelstva, a navíc slečna Batelková před hlasováním všem jasně řekla, že úpravu chce realizovat Zelená Hrabová, kterou zastupuje.

  • Radomír Orkáč říká:

   Je opravdu vhodné, aby předseda komise, který tvoří zápis a do něj to nezapíše, tady po roce od hlasování zveřejňoval informace o tom, kdo a jak hlasoval? Prosím o zapsání jmen všech přítomných a o tom, kdo a jak hlasoval.

   Honzo, přestože zdůrazňuješ, že se nejedná o střet zájmu, dle mě je opravdu neetické (Jana ať mi promine), že hlasuje pro něco, co navrhuje. Vždy to budu považovat za střet zájmu. Nicméně zde to bylo pro dobro občanů celé Hrabové, ne jen pro dobro lidí ze Šídlovce nebo její osoby (a příbuzných).

   Mimochodem, co je za nepořádek v tom, že se účelová dotace dá někomu, kdo to pak musí vyúčtovat?

   Pokud si správně vzpomínám, tak TORALI získala 50 000,- na vozík jednoho občana z Hrabové a co na tom, že vozík nikdo z TORALI nepoužíval? Pokud si správně vzpomínám, tak TORALI teď v pondělí požádala o peníze na kamerový systém a wifi do Hrabovjanky, co na tom, že není Hrabovjanka „naše“? Pokud si správně vzpomínám, tak první ročník kinematografu bratří Čadíků zasponzorovali především Ostravak, hnutí Změna a TORALI a nebylo to pro naše členy nebo voliče… a ČSSD odmítla finančně pomoci.

   A teď to hlavní… Jana Batelková získala dotaci od magistrátu, za kterou ručí svým majetkem (1 milion korun), chápu správně, že je ji teď vyčítáno, že o 250 000,- zažádal její spolek a že v tom je problém?

   A proto v Hrabové nikdy nic nebude, protože si závidíme práci druhých! A to, že do toho dávají peníze ze svého, se neodpouští…

   • Šárka Tomisová říká:

    Shrnu to jednoduše:

    NESCHOPNÁ, velmi bohatá radnice, má, pro ni – bohužel, v poslední době VELMI SCHOPNÉ a KREATIVNÍ občany.

    A je z toho lidově na větvi.

    Protože radnice zacálne z našich daní 10 drahých projektů na školku a sportovní halu, 100x ji přestěhuje, pak se snaží o tom s občany pokecat, protože je před volbami a v konečném důsledku postaví alespoň parkoviště, aby se neřeklo.

    Máme tohle snášet ještě další 4 roky ?!?

    Doufám, že ne, ale už jednou jsem se spletla a to pořádně….

    • Radomír Orkáč říká:

     Ne, s tím já nemohu souhlasit. O tom to není. Spolky, komise, organizace a dokonce i fyzické osoby by nezvládly za poslední 2 roky (od změny vedení obce) to, co dokázaly.

     Čísla sice nemám, ale práce v komisích a spolcích v Hrabové mi nepotvrzuje to, co naznačujete…

     Čísla, přestože nevím, jestli správná, máte v dnešním článku pana Slavíka se závěrečným konstatováním…

     „Závěr: Náš městský obvod věnuje kultuře jinde nevídanou pozornost. Je to tak v pořádku, vzdělání a kultura je základem naší civilizace.“

     • Šárka Tomisová říká:

      V tom s Vámi určitě souhlasím a držím Vám palce, zahrnula jsem to mezi schopné a kreativní občany.
      Děláte spoustu muziky s minimem prostředků a to nejen teď před volbami.

      Bohužel, zásadní částky utíkají jinam a to kolikrát ani ne kvůli jejich odklonění, ale pouze a jednoduše díky neschopnosti úřadu, je to veřejné tajemství.

      Proto jsem na ty předvolební „PSEUDOVIZE“ tak alergická.

     • Jan Dvořák říká:

      Již staří Římané dávali lidu hry s cílem, aby je nechal v klidu vládnout. Stejně tak Římané říkali „Rozděl (oponenty mezi sebou) a panuj“. V Hrabové to funguje přesně stejně. Bohužel pak takto v klidu vládnoucí mocipáni prošustrují milióny na předražený můstek či projekt stavby, kterou pak nepostaví. A důsledkem je, že pak ty milióny chybí třeba zrovna na kulturní sál.

   • Jan Dvořák říká:

    Nepsal bych tady o hlasování na komisi, pokud by Radek nezpochybnil tvrzení svého otce, že slečna Batelková hlasovala pro usnesení (ač na tom jejím hlasování nic neetického opravdu nevidím). ČSSD je tady mj. proto, aby bojovala za spravedlnost, tak jsem to musel napsat.
    Naproti tomu každý soudný člověk zná finanční situaci ČSSD a pochopí, že opravdu nemůže fungovat jako sponzor. Mimochodem, v přehledu poněkud chybí, že kinematograf nepodpořila ani ODS či KDU-ČSL. Ale především kulturní akce v obvodu má financovat samospráva a pokud vím, tak v tehdejší radě, která kinematograf nepodpořila (a proto se museli hledat sponzoři jinde), byl místostarostou nějaký Trávníček.

 4. milan orkáč říká:

  Nikdo neháže klacky pod nohy. Peníze jsou kulaté a rády se zatoulají. V době podání žádosti na 180 000 Kč zřejmě Zelenou Hrabovou to zdalka nevypadalo na proinvestování 1 mil. Kč, nenasvědčovala tomu ani rozpracovanost. O dotaci na obvodu neměla žádat Zelená Hrabová z.s., ale měla být poskytnuta těm osobám, které dostaly dotaci od Magistrátu. A to není Zelená Hrabová z.s. A pane inženýre Radku Orkáči – příklad: úloha pro děti ze základní školy: pokud na komisi předložila sl. Batelková žádost a na hlasování o této žádosti bylo „x“ osob, v komisi byli při hlasování dva členové nepřítomni a nikdo nebyl proti. Děti ze základní školy, prosím, jak hlasovala paní Batelková, když se nikdo nezdržel, ani nebyl proti a paní Batelková Žádost na jednání přečetla?
  Nečetl jsem nikde, že bych napsal, pane Radku Orkáči, že jsem proti Hrabjovance jako takové. Jen říkám, že stále neznám udržitelnost projektu. Nevídím žádný důvod, proč by obvod Hrabová měl převzít park, jehož vybudování ve svých záměrech budovat neměl. Několikrát byly finance (a ne drobné)použity na financovány rostlin do prostoru před Budoucností, jak tento prostor vypadá? Jako park? Pokud někdo, jako fyzická osoba převzala peníze z Magistrátu a měla zpracovaný projekt (z dotace obvodu), pak měl pracovat podle projektu se stanoveným rozpočtem. Nebo je to jinak? Kolego Dvořáku, pokud se týká střetu zájmů, paní Batelková doporučila Radě, aby jí, jako fyzické osobě, poskytla peníze na její projekt parku. Neměla by alespoň být slušnost zdržet se hlasování a to bez ohledu na jakýkoliv zákon? Den 24.5. 2017, jako den jednání stavební komise je uveden starostou v Zápisu z jednání zastupitelstva č. 18 z 19.6.2017, bod 3a.

  • Šárka Tomisová říká:

   Radku…
   nezávidím Vám… ještě, že jste po mamince, naštěstí…

   • milan orkáč říká:

    Jen pozor, pokud se týká dotací, pak je jeho maminka větší pedant nežli já a  to asi i syn ví. Ale zda je po mamince či po mně, to paní Tomisová vidí úředníci na Úmob Hrabová trochu jinak.

  • Radomír Orkáč říká:

   K příkladu: potřebuji nápovědu.

   – Jana Batelková není uvedena, zdali byla přítomna (Přítomni: dle prezenční listiny). Takže to je, podle mě, chyták a nebo to je hádanka, nikoliv příklad.
   – Počet nepřítomných členů se v průběhu jednání měnil (1 člen nepřítomen, 2 členové nepřítomni), takže je možné, že zrovna jen někdo odcházel a přicházel a jména v zadání a ani v zápisu nejsou.
   – Kde je řečeno, že předkladatel (když není uveden v zápisu) předložil žádost fyzicky osobně?

   Mám tip: Paní Batelková byla zrovna na záchodě, protože ze zadání a ani ze zápisu to není patrné.

   Takže jaké je správné řešení?

   • Jan Dvořák říká:

    Aha, a ze záchodu řekla komisi svůj návrh zvelebit ten prostor… Kdo chce, nechť tomu věří.

 5. milan orkáč říká:

  Starosta sdělil a je to v úředním zápise:…. členka komise výstavby, dopravy a ekologie tento záměr předložila na jednání komise 24.5.2017.
  Pokud by tam nebyla osobně, pak by bylo napsáno … předložila k jednání komise. Zřejmě máš na mysli, že uvedená žádost měla být přečtena na záchodě? Správné řešení: pokud dostal dotaci 250 000 Kč spolek „Zelená Hrabová z.s.“ a ve smlouvě o poskytnutí dotace s Magistrátem (doposud tajné) je napsáno, že obvod se má podílet na investici příjemci dotace, pak nebyl naplněn zřejmě právně důvod pro poskytnutí dotace z Magistrátu a měla by být vrácena. Toď vše…
  K Vyjádřením paní Tomisové-paní Tomisová, kandidujte, můj hlas dostanete! Jen Vám připomenu veřejný příslib na zastupitelstvu pronesený Vámi jednak o změření hluku z Místecké a jednak o měření škodlivin z Brema. Mohla byste mi, PROSÍM, poslat výsledky měření?

  • Šárka Tomisová říká:

   Mají je státní orgány, zkuste si to dohledat.
   A protože jste zastupitel, je oprávněný předpoklad, že to zvládnete.

   A pokud se Vám to podaří do měsíce, dám Vám možná lajk 🙂 🙂 🙂

  • Radomír Orkáč říká:

   Otázka zněla: Jak hlasovala paní Batelková, když se nikdo nezdržel, ani nebyl proti a paní Batelková Žádost na jednání přečetla?

   A správné řešení je?
   Pokud dostal dotaci 250 000 Kč spolek „Zelená Hrabová z.s.“ a ve smlouvě o poskytnutí dotace s Magistrátem (doposud tajné) je napsáno, že obvod se má podílet na investici příjemci dotace, pak nebyl naplněn zřejmě právně důvod pro poskytnutí dotace z Magistrátu a měla by být vrácena. Toď vše…

   Asi netřeba dále tento příklad komentovat, když správné řešení není odpovědí na otázku.

   Jen poslední dodatek. Vtip je v tom, že komise 24.5.2017 se nekonala, takže jestli byl někdo na záchodě místo předložení návrhu, je stále ve hře.

   • Jan Dvořák říká:

    Toť je bohužel asi pravda, ale bude mi líto paní Batelkové, až se bude ta dotace kontrolovat. Nicméně smlouva není až tak tajná, neb já sám ji mám – přesněji nepodepsaný návrh z magistrátu, který mám uchován jako doklad toho jak hrůzně fungoval magistrát v letech 2016-2018.

    • milan orkáč říká:

     Honzo, vždyť víme, že bez originálu smlouvy s podpisy je nepodepsaný vzor smlouvy jen cár papíru….

 6. milan orkáč říká:

  Děkuji, Tvůj článek vyvolal moji potřebu zajít o s o b n ě na Magistrát a celou záležitost rozlousknout. V t i p  spočívá v tom, že v celé dotaci je moc nejasného. Že by starosta mluvil nepravdu a 24.5. 2017 „něco“ přednesla paní Batelková někde jinde? Ale to zjistím v pondělí. Dotace musejí být přehledné, zákon stanoví i pro oblast dotací pro fyzické osoby povinnosti jak pro Magistrát, tak zejména pro náš Mob Hrabová. Proto oběma příjemkyním dotaci spíše pomáhám, aby se do šlamastyky nedostaly než dostaly. I když to tak asi nevypadá. Jejich odvahu ručit svým majetkem za uvedenou akci,ať již jako fyzických osob či statutárních osob v Zelená Hrabová z.s, považuji za odvážné.

  • Radomír Orkáč říká:

   Můj článek byl reakcí na to, že Magistrát jsi kontaktoval dříve, než bys slušně požádal Janu a Janu o vysvětlení.

   „Znovu Vás žádám, ať zveřejníte smlouvy, jinak …“ a pak psát na Magistrát, třebaže slušně a neútočně, je pro mě důvod se Janek a Janek zastat. Takové situace jen a jen podráží nohy lidem, kteří dělají něco pro ostatní.

   Jejich odvahu chválíš až nyní, po roce od toho, co makají den co den v parku a není Ti trapné psát věty typu „Dejte nám peníze, my to necháme udělat (trochu přiložíme ruku k dílu) a vy se o to starejte!“.

   Více nemám co k tomu dodat. Vysvětloval jsem Ti to telefonicky a nechci se v tom dále pitvat.

 7. Jan Dvořák říká:

  Pokud je současný stav v Hrabové takový, že opozice nemá možnost prosadit věci pro blaho občanů, tak jejím zastupitelům zbývá jen možnost kontrolovat konání rady a je to v podstatě její povinností. Ano, někdy se podezření nepotvrdí, ale rozhodně je Milan Orkáč pro Hrabovou užitečnější než ti zastupitelé, kteří jen mlčí a kývou pro všechno, co starosta momentálně chce – např. jednou pro školku tam, za měsíc pro školku jinde.

[email protected] [email protected]