Zápis z jednání kulturní komise – 5.6. 2018

Zápis č. 2018/06 z jednání kulturní komise konaný dne 5.6. 2018 v budově ÚMOb Ostrava-Hrabová.

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Orkáč R., Kročková V, Jochec F, Bollogová I.,
Hosté: Koutný P., Koutný J., Hostaš J. (SKOB)

Návrh programu:

 • Hravá Hrabová s hudební zastávkou
 • Zájezd pro seniory 27. 7. 2018
 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018
 • Různé

Ad 1) Hravá Hrabová s hudební zastávkou 23.6.2018

 • Den orientace v přírodě
  • Hostaš J. (Sportovní klub orientačního běhu Ostrava) nás seznámil s organizací. Doba prezentace: 9:30 hod. Start: od 10:00 intervalový pro výkonnostní běžce, 11:00 do 12:00 pro příchozí, 10:40 krátká instruktáž pro nováčky v prostoru tanečního parketuKategorie: Trať A – pro zkušené, kategorie AH muži, AD – ženy délka 5 km
  • Trať B – pro rekreační běh + chůze BH muži, BD – ženy délka 3 km
  • Trať C – začátečníci CH – muži, CD – ženy, CRD – rodiče s dětmi
  • Vyhlášení výsledků, předání pohárů 12.30 – 13.00 hod.
  • Orkáč R. projedná možnost použití kabin TJ Sokol pro běžce s Novákem P.
  • Diplomy napíše p. Kopitzová
  • Houžvička M. projedná s Lysákovou R. nákup cukrovinek cca 40 tatranek, 40 lízátek, 30 čokolád
 • „Hrabovský talent“
  • přihlášených celkem 9 jednotlivců/skupin, zahájení 13.00 hod. – ukončení 14.30 hod
  • hřiště bude zpřístupněno od cca 9.00 hod,
  • plakát vyhotoví Orkáč R. do 11.6.2018, vyvěsí Jochec F. nejpozději do 15.6.2018

Ad 2) Zájezd pro seniory 27. 7. 2018

 • Program Ludgeřovice – kostel sv. Mikuláše, Šilheřovice, Kravaře – kostel sv. Bartoloměje, Kravaře – zámecká kaple sv. Archanděla Michaela, Albertovec – hřebčín, Chuchelná – mauzoleum Lichnovských, Sudice – kostel sv. Jana Křtitele: odjezd 8.00 – příjezd do Hrabové kolem 17.00 hod.
 • p. Bollogová objednala autobus, objednala komentovanou prohlídku
 • plakát vyhotoví Orkáč R. do 12.7.2018, vyvěsí Jochec F. do 14.7.2018
 • prodej zájezdu od 16.7.2018 u Bollogové I., na ÚMOb Hrabová
 • článek do HL napíše Houžvička M. termín 11.6.2018

Ad 3 ) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018“,

 • požadavek na vyhotovení pamětní desky, zakoupení stromu svobody „Habru“ a balíčku z „Nadace Partnerství“ bylo schváleno radou obce Bollogová I. vystaví objednávky
 • Slepička M. bude na oslavách prodávat knihu, kterou píše k výročí oslav 100 let a zajistí besedu k tomuto tématu
 • na další schůzce stanoví komise vystoupení hudebního tělesa DEOR v souvislosti s časovým programem těchto oslav, DEOR účast potvrdil
 • Orkáč R. a Houžvička M. vyberou do 30.6.2018 cca 13 fotografií pro zamýšlený nástěnný kalendáře (formát A3), který by mohl být vydán u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného československého státu – úkol trvá
 • Hožvika M. zajistí interpretku české a slovenské hymny

Ad 4) Různé

 • Kopitzová V. napíše článek do HL, Filmové léto 2018 Kinematografu bratří Čadíků+ Gulášfest“
 • Houžvička M. zašle podklady Bollogové I. k vystavení objednávky na skákací hrady

Další schůzka KK: 30.7.2018 v 15.30 hod. na ÚMOb Hrabová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]