Zápis z jednání kulturní komise – 22.8. 2018

Zápis č. 2018/08
z jednání kulturní komise
konaný dne 22.8. 2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Orkáč R., Jochec F., Bollogová I.
Omluvena: Kročková V.

Návrh programu:

 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018
 • Kinematograf bratří Čadíků
 • Gulášfest
 • Různé

Ad 1) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018

 • Orkáč R. a Houžvička M. se sejdou se starostou a vyberou 13 fotografií na nástěnný kalendáře (formát A3), který bude vydán u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného československého státu
  Památný strom bude vysazen v týdnu od 15.10 – 20.10.2018, spolupráce ÚMOb Hrabová (p. Králová)
 • Orkáč R. projedná již konkrétně výstavu hasičské techniky, popř. občerstvení s dobrovolnými hasiči, účast „Velocipedistů“ a výstavu historických vozidel (p. J. Kohoutek)
 • Zahájení oslav bude v 15.00 hod besedou v zasedací místnosti. Program před budovou úřadu bude zahájen cca 15.45 hod vystoupení DEORu.

Ad. 2) Kinematograf bratří Čadíků

 • Pomoc promítajícím, lavičky atd. zajistí Jochec F. Kopitzová V zašle organizátorům mob.č. na Jochce F.

Ad. 3) Gulášfest

 • Houžvička M zajistí u sponzora min. 400 ks plastového nádobí.
 • Návrh hodnotící komise ve složení: p.p. Žižková, Holišová, host družební Hrabové
 • Občerstvení pro účinkující a hosty projedná na hřišti TJ Sokol Orkáč R., zajistí pohár pro vítěze, 20 bochníků chleba – úkol trvá
 • Bollogová I. zajistí odvoz nožového stanu pracovníky VPP 31.8. 2018 na sokolské hřiště

Ad 4) Různé

 • Komise projednala rozšíření vánočního osvětlení na budově úřadu městského obvodu a požádala Bollogovou I. o předložení rozšíření vánočního osvětlení radě městského obvodu
 • Termín květinových vazeb byl předběžně určen na 22. října, nebyla přítomna Kročková V.
 • Bollogová I. vystaví objednávku na adventní koncert, který se bude konat 16.12. 2018.
 • Rozsvícení vánočního stromu 2.12. 2018 (první adventní neděle)
 • Kopitzová V. informovala KK o odpovědi manželům Poláčkovým ve věci „Talent Hrabová“

Další schůzka KK: 3.10.2018 v 15.30 hod. na ÚMOb Hrabová

Zapsala: Vladislava Kopitzová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]