Vyjádření k pamfletu pana Slavíka „Co lze a co nelze zveřejňovat v Hrabovských listech“

Přestože se k článkům pana Slavíka již delší dobu ze zásady veřejně nevyjadřuji a nepolemizuji s nimi, dnes musím udělat výjimku, jelikož se mě obsah článku bezprostředně týká.

Týká jako člena mediální komise a také jako člověka, který se na Hrabovských listech přímo podílí. Jejich sazbou, grafickým vzhledem a snad do jisté míry i editorskou činností.

V Hrabové se toho od velkého zemětřesení ve vedení obce koncem roku 2015 hodně změnilo. Většinu těchto změn bych neváhal označit jako změny k lepšímu. Co se však současnému vedení podařilo nejlépe, bych bez zaváhání označil změnu Hrabovských listů. Ne ani tak kvůli tomu, že by je toto vedení přímo vytvářelo, ale to, že je svěřilo do rukou člověka nadmíru povolaného a zejména toho, že nijak do tohoto periodika nezasahuje. Do rukou člověka toho nejlepšího žurnalistického vzdělání a překypujícího zkušenostmi z praxe. Také člověka slušného, obětavého a mimořádně objektivního. Výsledek může každý občan již třetím rokem, jednou za dva měsíce, najít ve své schránce.

V pátek 29. června zveřejnil pan Vladimír Slavík na svém blogu, vznosně nazvaným Hrabovské noviny, pamflet, kde přímo napadá mediální komisi a také šéfredaktora Hrabovských listů, kterému vyhrožuje případnou sankcí za porušení tiskového zákona. Prosím tedy rozlišovat, nejen v tomto článku, Hrabovské listy a Hrabovské noviny, jedná se o dvě diametrálně rozdílná média. Pan Slavík staví svůj článek na konstruktu, že se jedná o reakci na pravidla, zveřejněná mediální komisí. Pomíjí, že tato pravidla musela být zveřejněna na základě kroků jeho Klubu přátel Hrabové. Klubu, který v následujících komunálních volbách bude kandidovat pod hlavičkou Starostů a nezávislých. Klubu, který je prezentován jako platforma všech hrabovských patriotů, ale zároveň klubu, jehož předseda klub jasně politicky profiloval jako klub středo-pravicově smýšlejících občanů. Jako by patriot nemohl smýšlet levicově. Můj praděda ve dvacátých letech minulého století vstoupil do místního zastupitelstva, jakožto zastupitel nově vzniklé Komunistické strany, ale nikdy bych ani slůvkem nezpochybňoval jeho lásku a oddanost k Hrabové.

Předseda zmíněného klubu zaslal šéfredaktorovi Hrabovských listů k zveřejnění nevyžádaný článek, který již byl předtím zveřejněn na blogu pana Slavíka a dvakrát na facebooku tohoto klubu. Článek v rozsahu hustě popsaných dvou stran Hrabovských listů. Z mého pohledu nezáživné grafomanské dílko, u něhož neznám nikoho, kdo by ho dočetl až do konce. Přestože se šéfredaktor mohl jednoduše odvolat na to, že článek dorazil téměř dva týdny po redakční uzávěrce a nemůže být tedy zveřejněn, pokusil se trpělivě vysvětlovat, že tento článek není objektivní a politicky vyvážený a je v rozporu s přijatými pravidly mediální komise pro politickou nestrannost v obecních médiích v tomto volebním roce. V září budou mít Hrabovské listy přílohu, kde všechny kandidující subjekty dostanou shodný prostor k vyjádření a sebeprezentaci.

Od této chvíle se stal cílem vlny obviňování členů zmíněného klubu občanů Hrabové, kteří se přátelí. Toto vyvrcholilo právě dnešním pamfletem pana Slavíka.

Můžu tohoto hanopisce ujistit, že celá redakce a část mediální komise prošla před zahájením své činnosti nezávislým a placeným kurzem tvorby obecního zpravodaje, včetně seznámení se s tiskovým zákonem a jeho vlivem na obecní zpravodaj. Paradoxem je, že poměrně hodně pravidel, se kterými jsme byli seznámeni, uváděl v život či přímo definoval současný šéfredaktor Hrabovských listů. Přesto i on tímto školením prošel. Je škoda, že spousta Hrabovanů nemá tušení, jaký etalon české posametové žurnalistiky vlastně jejich obecní zpravodaj vede.

Je významným rysem článků pana Slavíka z poslední doby, že jsou přehlídkou nesprávné interpretace a zavádějících závěrů. Poukazuje na tiskový zákon a právo zastupitele na zveřejnění jeho názoru v obecním médiu. Úplně přitom pomíjí, že předseda jeho klubu zastupitelem doposud není a nemá tedy tímto zákonem garantované právo na zveřejnění. Taktéž mi není známo, že by aktuálně u libovolného článku z pera našeho zastupitele bylo požadováno zveřejnění dle tiskového zákona a toto by mu bylo upíráno. Každý může sám zhodnotit objektivitu a vyváženost na stránkách Hrabovských listů. Každá strana, která se dostala do zastupitelstva, zde dostává stejný prostor k vyjádření svých názorů a postojů k aktuálním otázkám, nejen na názorových stránkách. Bez ohledu, zda se jedná o subjekt koaliční či opoziční. Prostor často dostanou i občané, kteří si myslí, že by jejich názor mohl občany zajímat. I s názory pana Slavíka jste se mohli na stránkách Hrabovských listů již mnohokráte setkat. Ať již v názorovém okénku k aktuálnímu tématu, tak i v podobě samostatných článků.

Nepřestává mě udivovat, jak je ta naše malá Hrabová takovým mikroprostředím, mající předobraz v celorepublikovém dění. Obdobně jako se jeden hradní pán na vršku Opyš obklopil lidmi, kteří ho ujišťují o své vlastní výlučnosti a skrytě formují jeho názory dle svých potřeb, tak u nás v jednom ďolíku se pan Slavík obklopil apoštoly, kteří ho adorují a nazývají doyenem. Z kdysi zajímavého blogera, který úročil své vzpomínky a znalosti z Hrabové se pomalu stává loutka, posouvána po obecním jevišti dle zájmu jiných. Nyní to vyvrcholilo útokem na člověka, kterého si nesmírně vážím a je mi ctí, že ho mohu považovat za svého přítele. Útokem ne v zájmu Hrabové a jeho občanů, ale v zájmu elitářského spolku klubu přátel Hrabové a v souvislosti s jejich vstupem do letošních komunálních voleb pod hlavičkou STAN. Bohužel intenzivní tlak a očerňování ze strany těchto lidí, kterému je šéfredaktor v posledních dnech vystaven způsobil, že tento zvažuje, zda mu čas a úsilí věnované Hrabovským listům za toto stojí. Proto prosím všechny, kteří oceňují to, co pan šéfredaktor Petr Žižka Hrabovským listům přináší, ocenili toto slůvkem podpory na jeho redakcni mail sefredaktor@ostrava-hrabova.cz. Věřím, že pokud uvidí, že občané jeho přínos oceňují, uvidí svět v mnohem lepších barvách. Jsou prostě chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet, že jeho práce má smysl. A Vy pane Slavíku se styďte, ač v dobrých úmyslech, jste v mých očích pro Hrabovou pohromou. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Oprostěte se prosím od politické aureoly a vraťte se ke vzpomínkám pamětníka, nepostiženým rukopisem jiných. Pouze znechucujete lidi, kteří pro Hrabovou opravdu něco soustavně dělají a srážíte ji zpět. Současná negativní kampaň vedená v Hrabové pod zástavou Starostů a nezávislých, je toho již jen neblahým důsledkem.

Milan Slíva jr.
Autor je členem mediální komise

Štítky:

22 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Podepisuji a vyslovuji podporu Petru Žižkovi!
  Petře, drž se!

 2. Miroslav Houžvička říká:

  Podle doporučení podpora zaslána i na e-mail.
  Kdo nezažil, neuvěří jak to má šefredaktor složité…
  Vydržet.

 3. Jan Dvořák říká:

  Petr Žižka má zcela nepochybně zásluhu na proměně Hrabovských listů včetně toho, že se snaží, aby zde byly i polemické články k problémům Hrabové nebo informace o tom co pro Hrabovou udělal i někdo jiný než starosta, což před jeho nástupem nebývalo (na to bychom neměli zapomínat). Mediální komise si však vyhradila vůči šéfredaktorovi pravomoc být informována o článcích, aby mohla “nevhodné” zakázat (a objektivně ani na tom není nic špatného – ony se mohou objevit i články, které by byly v rozporu se zákony). Hlavním cenzorem (tedy předsedou mediální komise) je však pan Šumbera, který coby lídr hnutí Ostravak tuto pravomoc v tomto duchu využívá. Nevidím proto šťastným obviňovat z nekalostí Radka Orkáče či Milana Slívu a už vůbec si to nezaslouží Petr Žižka, protože každý orgán řídí jeho šéf, tedy předseda.

 4. Martin Veselý říká:

  Petru Žižkovi vyjadřuji podporu,svou práci pro HL dělá výborně. Byla by škoda ,kdyby ji nechtěl dělat.

  Ve vyjádření k pana Šumbery ohledně HL a nepolitického obsahu.Chyběla tam věta , kterou zde zmínil Milan. “V září budou mít Hrabovské listy přílohu, kde všechny kandidující subjekty dostanou shodný prostor k vyjádření a sebeprezentaci.” Tím by se vyhlo nějakým spekulacím a různému pochopení obsahu dané zprávy.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Tato informace je uvedena v předmětném zápise ze schůze mediální komise 14.11.2017, na který se pan Slavík odvolává a musel jej tedy číst.

   Konkrétně je tam uvedeno:

   Volební rok 2018
   • HL zůstanou i v roce voleb do obecních zastupitelstev apolitické, nebude zde probíhat předvolební kampaň.
   • Strany a sdružení, které se budou účastnit voleb a projeví zájem dostanou prostor v příloze v měsíci září.

   Odkaz na zápis, volně přístupný a k nalezení na obecním webu zde:

   http://www.ostrava-hrabova.cz/assets/File.ashx?id_org=81220&id_dokumenty=7899

 5. Luboš Vejmola říká:

  Petře Žižko, nedej se otrávit osobními útoky. Luboš Vejmola

 6. petr novák říká:

  Co se tu děje posledního půl roku je hnus(vlastní zkušenost).Petře Žižko vydrž,já věřím,že bude líp.

 7. Jan Šumbera říká:

  Jakožto předsedovi mediální komise mi nezbývá nic jiného než se všech svých kolegů zastat.
  Vždy postupují objektivně a  ctí svobodu slova. V případě jakýchkoliv pochybností se v komisi hlasuje a každý hlas má stejnou váhu ať se jedná o řadového člena, šéfredaktora nebo přededu komise.
  Díky přístupu a práci všech se podařilo Hrabovské listy dostat tam kde jsou. A díky pracovitosti a obětavosti Milana Slívy a Petra Žižky vypadají tak jak vypadají a čtou se tak jak čtou.
  Postačí je porovnat s Hrabovskými listy z minulého volebního období, kde názorové články byly vyhrazeny pouze pro bývalého starostu a místostarostu (Dvořák – ČSSD) a je jasné, kde se cenzurovalo a kde ne, a kde diskuse byla připuštěna a kde ne.
  Podobné články, ke kterým se vyjadřuje Milan Slíva vnímám jako hnusné poplivání práce a přístupu lidí, kteří se opravdu snaží něco budovat a lži pana Dvořáka mě nepřekvapují, neboť tento lhal v minulosti, lže i teď a nepochybně bude lhát dále.
  Současně bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se nenechají podobnými útoky znechutit a také velmi děkuji všem, kteří vyjadřují podporu současnému šéfredaktorovi a dalším členům mediální komise.

  Jan Šumbera

  • Jan Dvořák říká:

   Pokud někoho obviňujete ze lži bezdůvodně, dopouštíte se pomluvy. Lžete totiž naopak Vy – stačí si projít Hrabovské listy z minulého volebního období a zjistíte, že tam moje články byly za celé čtyři roky tak čtyři a s redakční radou Hrabovských listů jsem neměl nic společného, tu si ODS pečlivě hlídala. To akorát Vy zneužíváte svou funkci předsedy mediální komise k politickému boji.

  • Rostislav Gromnica ml. říká:

   Chováte se skoro stejně, jak popisujete. Cenzurujete v obecních médiích KPH, rozdáváte dle libosti bany a spravujete facebook pod falešným profilem, což je v rozporu s pravidly facebooku. Vaše komise si přisuzuje více práv než jí náleží. HOWG

  • Radomír Orkáč říká:

   A já se zase musím zastat Honzy Šumbery. Honza Šumbera není zodpovědný za názory jednotlivých členů komise, on je pouze ten, co ji řídí a rozhodně za nás nic nerozhoduje sám. Vše co píše s komisí konzultuje a pravidla, která jsme si stanovili vzešla z našich požadavků a potřeb.

   Musím připomenout, že kdyby nebylo Honzy Šumbery a jeho aktivního nesouhlasu, který projevil rezignací z předchozí redakční rady, tak zde nemáme ani současné HL a ani mediální komisi.

   Je to rok zpátky, co současní členové KPH (politického subjektu, sami to o sobě píšou a psali hned od začátku) nesouhlasili s postupy správců facebookové skupiny Hrabové a tak si založili svou skupinu. Opakovaně tam násilím přidávali členy a to i přes to, že s tím mnoho jejich přátel nesouhlasilo a ze skupiny se odhlásili.

   Celý problém je v tom, že se správci facebookové skupiny neumí smířit s tím, že jejich čtenost příspěvků je průměrně (odhadem) sedm čtenářů! S tím v podstatě nedokážou žít (nemohou v  obci šířit politické kecy) a tak začali tlačit na mediální komisi, aby začala jejich žvásty zveřejňovat na FB obce, webu obce a Hrabovských listech.

   Členové mediální komise tohle předpokládali a tak se ještě loni domluvili, že žádný politický subjekt nebude zneužívat obecní “média” k politické propagaci.

   Tlak je ze strany KPH tak obrovský a nechutný, že jsem navrhl, aby se Rada a mediální komise FB skupiny vzdala ve prospěch komunity, která vždy ve skutečnosti skupinu spravovala a dokonce ji i vytvořila a předala s 300 členy obci. Nevěřím tomu, že by s tím Radní nesouhlasili, protože i na ně je ze strany KPH neskutečný tlak a posledních několik týdnů neustále řeší stížnosti, které KPH posílá.

   • poláček miroslav říká:

    Milý Radku Orkáči, mýlíte se skoro ve všem a jak je u Vás zvykem prezentujete své mylné názory a nepravdy jako jediné pravé. Dezorientujete tak záměrně čtenáře Hrabova. info. Pravda,je to Váš soukromý web, ale i na tom by se nemělo lhát. Ano, mediální komise již několikrát musela řešit některé nedostatky na náš podnět, takže ta pravidla jsou výsledkem na naši žádost. Nebudeme neustále vysvětlovat skutečnost, že KPH není politický subjekt, ale zatím jen spolkem přátel se stejným názorem. Netajíme se ale tím, že bychom chtěli v letošních volbách kandidovat. Jestli tento záměr uskutečníme však ještě není jisté, ale vás to trápit nemusí. Nebo ano? My také všude nezveřejňujeme, že chcete také vstoupit do voleb – hnutí Hrabované, jak vidno vlajku v záhlaví webu. To vy a ne KPH nedodržujete apolitičnost obecního FB, protože z tohoto obecního FB se musí pro informace překlikávat na Váš soukromý web. Nazývat článek od uznávané kapacity v lékařském vědeckém světě MUDr. Rostislava Gromnici PH.D, který působil i jako poradce ministra zdravotnictví a je autorem několika desítek publikací “žvástem” je velmi ubohé. Zvlášť od člověka, který nikdy ničeho podobného nedosáhl. Proč se tak KPH bojíte? Vždyť je to jen skupina lidí, kteří chtějí pro Hrabovou něco udělat. Ti starší předat mnoho svých zkušeností a vědomostí za celý život nabytých a ti mladší zase mnoho pozitivní energie a moderního myšlení. Proč se tolik bráníte lidem, kteří chtějí obci Hrabová jenom prospět. Ano, náš FB Ostrava- Hrabová nemá tolik členů jako obecní FB Hrabová, však taky existuje krátce. Ale nikdo ze stávajících členů zde není proti své vůli. A jak jste Radku přišel na to tvrzení o tlaku KPH na naši Radu? KPH ZATÍM Radě nic neposlalo, ale děkujeme za inspiraci, již brzy to uděláme. Snad se Radku dočkáme Vašich lepších dní, je mi velmi líto toho všeho, co tu předvádíte, jste velmi pracovitý člověk a kdyby jste obrátil svou energii správným směrem bylo by všem v Hrabové líp. Jste to právě Vy a několik Vašich pomocníčků, kteří rozdmýchali úplně zbytečně tuto negativní atmosféru v Hrabové. Prosím omluvte se všem poškozeným, nikdy není pozdě na nápravu.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Na straně jedné jsou slova. Na straně druhé jsou činy. Činy až tak obkecávat nejde. Pro mě je důležité co konkrétní člověk dělá a ne to, kolik titulů ma před a za jménem. To má samozřejmě vliv v profesní sféře, které se daný akademický titul týká. Titul však v žádném případě není patent na rozum. Důležité je to co člověk dělá a co okolí přináší. Pro to je pro mne mnohem důležitější to, že Radek Orkáč aktuálně pořádá dětský tábor, určený také pro děti z Hrabové, který s partou sobě blízkých lidí pořádá již léta a také jej zajišťuje a vede. Důležité je to, že se organizačně a časově podílí na většině akcí co se v Hrabové konají a v neposlední řadě věnoval tisíce hodin přinášení informací spoluobčanům nejen zde na Hrabova.info, ale také na webu obce, facebooku, twitteru… Na druhé straně mám MUDr. Rostislava Gromnicu Ph.D. o kterém vím, kolik titulů ma před a za jménem, kolik vypublikoval prací, že 16 let byl poradcem ministerstva zdravotnictví, že je soudní znalec, přední odborník na nemoci z povolání a spoustu dalších věcí. Což je jistě úctyhodné a bylo by pro Hrabovou přínosné, kdybychom byli hornická kolonie a našim hlavním problémem byla prolezlost souchotinami. Nedozvěděl jsem se, jaký byl jeho přínos pro Hrabovou jako člověka, kromě toho, že zvyšuje statistickou papírovou vzdělanost v obci. A mohu zodpovědně prohlásit, že to není proto, že by mu někdo bránil se realizovat. Kdo se chtěl pro druhé v posledních třech letech realizovat, mohl. I proto jsou Hrabovské listy takové jako je nyní máme, máme zde naučnou stezku, vyrostl park Hrabovjanka, koná se spoustu zajímavých akcí, konají se výlety, lidé jsou aktivnější a nebojí se o problémech v obci mluvit. Za tím vším stojí konkrétní lidé, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a obětovat svůj čas ve prospěch ostatních a kterých si nejen proto vážím. U většiny z nich netuším, zda nějaký akademický titul mají a není to pro jejich činnost důležité. Za ničím z toho však nevidím nikoho z klanu Gromniců. Toto samozřejmě nevytykám Vám, Poláčkovi. Vy máte dobré nápady, chcete dělat něco pro druhé, ale věci často končí tak, že si lidé další spolupráci s Vámi rozmyslí. Radek Orkáč je mimo jiné také vysokoškolsky vzdělaný, inženýr, člen předního odborného týmu zabývajícího se u nás v republice internetovou bezpečností. Jeho názory mi co se týče správy internetových médií přijdou jako relevantnější, obzvláště, když veřejná média k nemocem z povolání stále nepatří. Fundovanost v jednom oboru nedělá z člověka univerzálního odborníka. Než se z pera pana doktora Gromnici opět dozvím, že mu neprojevuji dostatečný respekt a úctu, tak mu musím sdělit, obojí je něco, co si člověk musí zasloužit a obojí jsou atributy, které u mne nepožívá. Mimo jiné i z důvodu jeho vystupování. Chápu, že v jeho očích jsem obyčejný plebs, ale vzhledem k tomu, že již nejsem nejmladší, je mi úplně jedno, jak mě vnímá. KPH může sebevíc omílat, jak je to nepolitický spolek, když jejich pozvánce na besedu pana Slavíka vévodilo logo politického hnutí STAN a logo KPH na stejné pozvánce vychází logotypem ze stejného politického hnutí a používá dokonce stejné barvy a stejné písmo. Pan doktor Gromnica také jasně deklaroval, že KPH je spolek pro středopravicově smýšlející občany. Taktéž se ve veřejných prohlášeních podepisuje jako „Lídr koalice STAN a nezávislí – Klub přátel Hrabové“. Indicií více než dost pro to, považovat tuto partičku za politický subjekt.

     • Jan Dvořák říká:

      V současné radě je zoufalý nedostatek vzdělaných lidí a tak každý inteligentní člověk, který zasedne v zastupitelstvu, bude pro Hrabovou přínosem.

      • Milan Slíva jr. říká:

       Pane Dvořáku, vzdělanost není rovna inteligenci, jedná se o dvě rozdílné vlastnosti. Vzdělanost inteligenci nezaručuje a nevzdělanost inteligenci nevylučuje.

       • Jan Dvořák říká:

        To máte určitě pravdu, zejména pokud někdo nemohl studovat z jiných důvodů než že by neudělal zkoušky. Já to tak napsal proto, abych snad nějakého radního neurazil.

      • petr novák říká:

       Pane Dvořáku,jste vzdělaný,inteligentní a přínosem pro Hrabovou,když jste schopen něco takového napsat? Přeji vám hodně štěstí,vy se držíte hesla bratra Žišky PROTI VŠEM.

       • Jan Dvořák říká:

        Naštěstí žádného bratra Žišku neznám, takže jsem v klidu.

    • Radomír Orkáč říká:

     Milý Mirku Poláčku,

     děkuji za Vaši zprávu.

     S přáním pěkného dne, R.O.

   • Jan Dvořák říká:

    Pokud si dobře vzpomínám, tak první kdo se rozhodl tehdy rezignovat z redakční rady a má tedy nějakou zásluhu na změně, byl nějaký Radek Orkáč.

 8. Libor Hromádka říká:

  Není a nebude lepšího, fundovanějšího a objektivnějšího šéfredaktora!

 9. Petr Žižka říká:

  Přátelé, kamarádi, milí Hrabované, jsem teď v trochu schizofrenní situaci. Když budu na tuto debatu reagovat, budu jen přilévat oleje (či spíše benzínu) do ohně a navíc budu vypadat jako ten, kdo má tyto naše, dnes skoro typické, hrabovské, tahanice rád. A to teda fakt nemám. Když reagovat nebudu, budu vypadat jako někdo, kdo si neváží slov a vět podpory, která tady od Vás zaznívají. Proto se omezím na toto: děkuji všem, kdo vnímají, kam se noviny za ty tři roky posunuly. Není to ale jen moje zásluha. Je to zásluha nás všech, kdo noviny vymýšlíme a vás všech, kdo je tvoříme. Úkolem šéfredaktora je dát novinám směr a vizi. Jsou to naše noviny. Mimochodem, všimli jste si toho, jak se zlepšil styl psaní autorů textů? Články jsou zajímavější, čtivější, je v nich méně frází a více informací. Já to tedy vnímám jako obrovský posun a z toho mám možná největší radost. Udělali jsme všichni kus práce, nejen té viditelné. Přesto nebo právě proto, aby šéfredaktor držel nějakou představu, musí mít možnost nedat do novin například text, který je čtivý asi jako telefonní seznam. Nebo text, který je dlouhý tak, že by ani L. N. Tolstoj nechápal. Či dokonce text, který přichází bez jakékoliv předchozí domluvy, tedy nikým neavizován, hluboce po uzávěrce vydání… Pokud tu možnost mít nebude, budou se HL tvořit velmi jednoduše – někdo pošle texty bez ladu a skladu do tiskárny a bude hotovo. V novinařině se tomu říká: naházet to tam “vidlema”… U toho já ale fakt být nemusím a především nechci. Ještě jednou díky všem.

[email protected] [email protected]