Fantasmagorie pana Slavíka

Dnes, 3.4.2018, vyšel na blogu pana Slavíka článek, nazvaný „Pilíky v roce 2030“, který bohužel nelze nazvat jinak, než fantasmagorií.

Článek se snaží navodit dojem, že se jedná o futurologickou sondu možné budoucnosti Pilíků. Jedná se však o nepokryté vyvíjení tlaku na obecní Radu, uváděním příjmení radních a „vyhrožováním“ jim, aby se přizpůsobili představám páně Slavíka. Byl by to možná zajímavý vhled do budoucnosti, kdyby předestírané vize nebyly pouhé fantasmagorie.

Opravdu si pan Slavík myslí, že rybníkářství je natolik lukrativní podnikání, kontinuálně generující tuny ryb nedozírné ceny, aby to zavdalo vzniku rybozpracujícímu podniku v průmyslové zóně a vybudování silnice pro kamióny až k rybníkům? Co na tom, že to je prvoplánová blbost, ale zplodiny ze zóny a doprava představují dnes v Hrabové primární problém, tak to prostě pan Slavík použil jako strašáka i v tomto článku, aby konkrétní radní postavil do světla, že tyto problémy chtějí ještě zhoršit. Ono v první řadě nejde o to, co v dané lokalitě bude, zda rybníky či lesopark, ale o to, jak zabezpečit následnou údržbu v dané oblasti. Mám obavy, že v případě lesoparku bychom se dočkali trávy po pás, suchých zanedbaných stromů, mraků klíšťat a prohánění se čtyřkolek a terénních motocyklů, jejichž majitelé by uvítali rozšíření svého zábavního prostoru.

V souvislosti s postupujícími klimatickými změnami začíná i nás postihovat ve větší míře trvalejší sucho. V důsledku tohoto mým známým, kteří vysadili ve svém lese nových 2000 stromů, tyto všechny přes veškerou péči loni uschly, protože v důsledku kůrovcové kalamity neměly ochranu stínem vzrostlejších stromů. Úspěšně založit les v obklopení zástavby, betonových ploch a cest, které narušují koloběh vlhkosti je obrovským problémem, vyžadujícím značné úsilí a také finanční prostředky. Případný lesopark také nebude amazonský prales a jeho přínos v tvorbě kyslíku by byl zanedbatelný. Na druhé straně, rybníky příznivě zasahují do klimatických procesů, dovedou důsledky veder mírnit, kyslík sice negenerují jako lesy, ale úspěšně eliminují zplodiny dopravy a průmyslu v podobě dusičnanů, které patří k hlavním problémům znečišťování ovzduší a dovedou tyto zpětně rozložit až na neškodný plynný dusík. Jejich přínos pro mikroklima v Hrabové je bezesporu mnohem větší než lesopark na stejné rozloze. Osobně jsem pro les v Hrabové, konkrétně původní lužní les v prostoru bývalé haldy, kde by měl opodstatnění i v případě povodní a proměna tamní měsíční krajiny v les by byla požehnáním. Mnohem přínosnějším, než v lesopark ohýbat stávající prostor Pilíků. Když jsem se snažil přivést syna k rybolovu, zjistil jsem, že to až tak snadné není, že ač máme v katastru obce rybníky, v Hrabové není rybářský svaz a nikdo kdo by děti k rybářství a lásce k přírodě, která s touto činností jde ruku v ruce, vedl. Nyní Prodloužená Mostní zasadí ránu i mysliveckému dorostu.

Hrabovským novinám by prospělo, kdyby se pan Slavík nesnažil za každou cenu každý den alespoň jednou ublognout, ale na místo kvantity by upřednostnil kvalitu. Pan Slavík se sice snažil okruh spolupřispěvatelů rozšířit a tak na hlavní stránce mezi přispěvateli přibyl Doktor G., Doktorka P., Profesor G., čímž noviny nabyly bulvárního rázu poradny pro dospívající mládež, ale žádných zajímavých příspěvků jsme se za dlouhou dobu ze strany těchto nových „posil“ nedočkali. Články pana Slavíka přinášejí někdy zajímavé pohledy a logické závěry, bohužel často postižené nedostatkem informací. S postupujícím časem jsou však takové zajímavé články příslovečnými jehlami v kupce sena. Kdysi jsem pravidelně s články pana Slavíka polemizoval v diskuzi na Hrabova.info. Ale již téměř rok tak nedělám, bylo to házení hrachu na zeď. Nyní jsem udělal výjimku, snad onen příslovečný hrách dopadne na úrodnou půdu. Taktéž nemohu opomenout, že pan Slavík býval v Hrabové zastupitelem a mohl spoustu problémů, na které není poukazuje, aktivně ovlivňovat, obzvláště, když se jedná o problémy mající kořeny v minulosti. Avšak je něco jiného, když má člověk také zodpovědnost za své činy a něco jiného je každodenně nezávazně trousit „moudra“ bez ladu a skladu.

podepsán

Milan Slíva jr.

Štítky: ,

21 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Pana Slavíka jsem již před komentovanou procházkou upozorňoval, že neustále apeluje na něco, o čem mohl a měl on jako zastupitel rozhodnout a do dnešního dne se tak nestalo…

  Ukazovat prstem na naše radní s tím, že nekonají v něčem, co již dávno mělo být hotovo (v roce 2004), je dle mého názoru přes čáru…

  Proč se příjezdová cesta neřešila již v roce 1998, kdy pan Slavík seděl v zastupitelstvu a vyšel v HL tento článek…? To ho tehdy problém netrápil? Nebo se nevědělo, že rekreační zóna bude potřebovat příjezdovou cestu?

  Odpověď pana Slavíka byla taková, že to bylo tehdy přání úřednice a že Zastupitelstvo o ničem takovém nerozhodovalo. Tak proč o tom má rozhodovat Rada/Zastupitelstvo dle pana Slavíka nyní, je pro mě záhadou…

  Oáza klidu a zeleně (HL 1998/3)

  Na jižním konci Hrabové dlouhé roky dominoval odval Dolu Paskov. Po mnoho let zde existovaly odkalovací nádrže flotačních hlušin Pilík 1, Pilík 2 a Pilík 3. V posledních letech zde také panoval stavební ruch související s prováděním technické rekultivace celého prostoru. A tak postupně vzniká, v souladu se schváleným územním plánem zóny Hrabová i Města Ostravy, oáza klidu a zeleně – regionální biologický koridor. Nádrže Pilík 4 a 5 jsou upraveny pro chov ryb. Nádrže Pilík 1, 2 a “odkapávací plocha uhelných kalů” budou postupně do roku 2004 biologicky zrekultivovány na lesní plochu. Pozemky budou po této úpravě sloužit ke sportovnímu vyžití občanů.

  Ing. Lenka Chwistková

 2. Miroslav Poláček říká:

  Nemám o Pilících zdaleka tolik informací jako třeba pan Slavík, teprve se s touto problematikou seznamuji (ikdyž jsem tam projektoval kdysi čerpací stanici odpadních vod), ale jsem si jist, že v roce 1998 tento prostor ještě sloužil Dolu Paskov a ještě se neřešilo (jen výhledově), co s ním dále. Příjezdová cesta ani mostek nebyly také v tak hrozném stavu jako nyní. Teď, po definitivním ukončení důlní činnosti je třeba tuto oblast řešit, ale je otázka, kdo ji bude řešit. OKD jako vlastník a zřizovatel rybníků? Mostek stále ještě nemá jednoznačně zjištěného majitele, atd. Jako největší problém vidím ten kanál, ve kterém se stále topí chudáci zvířata a jako nejlepší řešení by byl návrh pana Milana Slívy-drenážní trubky a propustný zásyp. Můžeme jen doufat, že se tohoto řešení chytí OKD co nejdříve. Na vizích pana Slavíka nevidím nic špatného, právě naopak, jsou všechny reálné a každá má svoje pro i proti. Jen je otázka kdo je bude realizovat. OKD, obec Hrabová? Každá úprava a řešení bude stát peníze a je jasné, že i údržba v dalších letech bude něco stát, ať už to bude lesopark, či rybníky. Pokud OKD vybagruje a vyčistí dno rybníků a vyřeší ten 300 m dlouhý a 4 m hluboký kanál, tak pak už údržba nebude zřejmě tak nákladná jako zmíněný les.

  • Radomír Orkáč říká:

   S tím co napsal Milan Slíva naprosto souhlasím a četl jsem to ještě před zveřejněním. Stejně jako on už ani já nereaguji na nesmysly pana Slavíka. Když se v roce 1998 řešilo, že má v roce 2014 areál sloužit sportovnímu využití, tak se mělo plánovat se vším všudy. Tehdy i teď to vlastnili stejní vlastníci;-) A situace se zase až tak nezměnila… ale možná to nevidíme stejně. Proto nesouhlasím s kritikou radních.

   Ono nemusíme chodit pro nesmysly daleko, již dlouho jsem měl připravenu reakci na toto tvrzení: “V letech 1992-1998 bylo zdejším občanům, nájemníkům obecních bytů, prodáno cca 390 bytů”

   V roce 1998 bylo prodáno teprve 203 bytů…, napsáno v HL z té doby…

   Dále pan Slavík píše:
   “Když tuto částku vynásobíme počtem prodaných bytů, vyjde nám číslo 29 250 tis. Kč. Bylo by zajímavé zjistit, kam se tyto peníze poděly. Možná po tom v budoucnosti bude někdo pátrat.”

   Je zajímavé, že když bylo prodáno 203 bytů do doby, než odešel pan Slavík ze Zastupitelstva, takže dosud on sám neví, kam se peníze poděly. Ono to bylo samozřejmě jinak… a odpověď by měl pan Slavík hledat v HL z té doby… opakovaně se to tam píše a sám pan Slavík o tom musel rozhodovat…

   Ale je snadné křičet a házet svou spoluvinu na ostatní… “Mě z toho již „hlava nebolí“, ale měla by bolet naše zastupitelé.” Jinak řečeno, pan Slavík kritizuje, přestože o tom kdysi rozhodoval i on…

  • Milan Slíva jr. říká:

   Pane Poláčku, bohužel vize pana Slavíka o lesoparku moc reálná není. Lesopark na tak vyvýšeném místě by se potýkal se suchem – hladina spodní vody nekopíruje terén, ale jak má voda ve zvyku, je v jedné vyšce. Takže i hlubokokořenící stromy by se potýkaly s problémy a les by se pravděpodobně nepodařilo založit.
   Pilíky a související pozemky přešly aktuálně pod nového majitele – Správa pohledávek OKD, a.s., který je v úpadku a dá se očekávat, že tyto pozemky přejdou pod stát. Obec by se měla tyto pozemky pokusit získat pro sebe.

   • Miroslav Poláček říká:

    Pane Slívo, jak poklesl zájem o sladovodní ryby ,byly Pilíky po roce 1914 vysušeny a použity po vyhnojení chovem ryb pro pěstování obilí, o které byl zájem. Takže by zasypáním určitě nedošlo ke zvýšení úrovně terénu až po hráz. Ale v jedné věci souhlasím, že postupně se snižující úhrn srážek mnoho vody do půdy nepřidá a hladina spodní vody a hlavně množství vody čerpané z mé studny na zahradě klesá. V oblasti po těžbě uhlí v areálu Dolu Paskov, a.s. došlo v poklesu terénu a tak výše spodní vody by podle měla dostatečnou úroveň. Ale nejhorší je do holé pláně osadit sazenice a v současné panující letní výhni je udržet při životě, aby si tu spodní vodu našly. My na svých zahradách vše zaléváme a tam by se to nedělo. Takže, podle mě je nejlepším řešením dosažení občany i vedením obce Hrabová preferované vize “zachování Pilíků 4,5”, která je i součástí EIA – “Ukončení hornické činnosti na Dole Paskov”. Proč jste se nezúčastnil komentované prohlídky Pilíky včera, dnes a zítra”? Tam jsme si mohli mnohé věci vysvětlit v osobním hovoru. V tomto si cením pana Radka Orkáče, se kterým jsme si o tomto problému vyměnili názory a dále nemuseli jsme si je sdělovat formou příspěvků na Info.Hrabová a spojili síly na řešení některých problémů spojených s údržbou mostku přes Ščučí a příjezdové komunikace k Pilíkům. Na akci organizované panem Slavíkem 29.3.2018 jsem si teprve jako velký milovník zvířat uvědomil nesmyslný 300m a 4m hluboký betonový kanál, který je v podstatě napájen nejen z NP1 a průsakových vod, ale hlavně z vod pozemních a tyto jsou pak čerpány do Pilíků čerpačkou u Pilíků č.3. A tento kanál je pastí na srnčí zvěř. V rámci EIA měla být a bohužel nebyla uplatněna připomínka na hydrologické posouzení a zasypání kanálu. Vy jste navrhoval drenážní roury a zásyp porézním kamenivem, já navrhuji položení kanalizačního potrubí a zásyp hlušinou až do úrovně terénu. Možná by se v rámci EIA našlo jiné posvěcené řešení. Obecní úřad se v rámci EIA vyjádřil, aby byl kanál řádně oplocen a zastupitelé myslivci se vyjádřili na zastupitelstvu 26.3., ža tam dávají pachové ohradníky a tím je pro ně problém v plotě, který má místo pletiva vodorovné kožené pásky od sebe vzdálené cca 50 cm, vyřešen. Snažme se ještě věc napravit a vyvolat s OKD,a.s. jednání o zasypání kanálu.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Osobně si nemyslím, že by neúčastí na jedné besedě, ke které jsem měl své důvody, zmizela možnost osobního vysvětlování čehokoliv.
     Jinak nesdílím názor pana Slavíka na to, že EIA hledá řešení a alternativy mimo intence hodnoceného projektu. EIA má jediný cíl, objektivně vyhodnotit důsledky projektu, který zkoumá, a poukazovat na možné související negativní důsledky a jak těmto předejít. Vše ve vztahu k životnímu prostředí, nikoliv v intencích ekonomických či sociálních. Nehledá alternativy, pouze hodnotí důsledky předloženého a to ve stanoveném rámci.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Pan Slavík opět reaguje “někde” mimo, jak je jeho zvykem a opět se do toho zamotává.

  Tak předně, pane Slavíku. Když poučujete o psaní slova fantasmagorie/fantazmagorie, podle všeho je povoleno obojí. Ověřím si to ještě dnes na Ústavu pro jazyk český. Když už chcete poučovat o pravopisu, tak slovo standar”t”ní, které máte v oblibě, by se na Hrabovských novinách nedalo spočítat ani na prstech dvou “ruk”;-). Nicméně nechoďme tak daleko. Poučujete a sám si vymýšlíte nová slova “fufurologickou sondu”. Asi to bude nějaký Váš terminus technicus z doby komunismu, ale jsem možná až příliš mladý, abych takové slovo znal.

  Jdeme dále…

  Až se naučíte opravdu pořádně! číst, tak reagujte na napsané, nikoliv na to, co si myslíte, že někdo napsal.

  Protože se musím zeptat, tímto reagujete na co?
  “Také mě zaujala informace pana Slívy, že kdysi sledoval mé články pravidelně a již téměř rok tak nečiní.”

  Jestli soudíte z této věty, že Vás již rok nesleduje, pak je s Vámi něco špatně – “Kdysi jsem pravidelně s články pana Slavíka polemizoval v diskuzi na Hrabova.info. Ale již téměř rok tak nedělám, bylo to házení hrachu na zeď.”

  Slovo “polemizovat” a “číst” má úplně jiný význam… . Když tak napište moc prosím rozbor, kde to vysvětlíte.

  Na Váš dotaz na mou osobu Vám odpovídat nebudu. Když nejste schopen “číst”, ale jste schopen kritizovat v něčem, co máte sám na triku, tak opravdu o Vaši reakci nestojím. Jednou jsem o Vaši reakci stál a napsal jsem Vám mail… jak to dopadlo…?

  …Možná by mi stačila tučně napsaná zmínka – co jste mi napsal o dotacích a co jste o pár hodin napsal veřejně… . Nebo mi stačí dát souhlas se zveřejněním a já to velmi rád zveřejním v článku. Doloží to pouze to, jak si píšete “svobodně” co chcete, ale žádná moudra v tom nejsou, pouze poučky a kritika toho, co jste vy při svém působení v zastupitelstvu nedokázal… o tom Vaše články jsou.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Jak jsem předpokládal, hlavním dnešním příspěvkem pana Slavíka byla odpověď tento na můj článek. Já na to novým článkem reagovat nebudu, jelikož by taková článková přestřelka nic nového nepřinesla a nebyla by pro čtenáře již ničím zajímavá. Proto zareaguji pouze zde v příspěvku.

  Jak jsem předpokládal, v prvé řadě pan Slavík cupuje věci podružné, které se sdělením článku nesouvisí. Jako pravopis slova fantasmagorie. Názvem článku jsem odkazoval na vůbec první animovaný film stejného jména z roku 1908, který ve své době představoval přelom, ale dnes by stejný počin vzbuzoval již jen úsměv. A změna pravopisu název filmu nezmění. Obdobné je to i s panem Slavíkem, kde mám dojem, že zkostnatěle ustrnul někde v devadesátých letech a dnešní dobu není s to až tak pochopit a z jeho článku dýchá, ne právě to dobré, těchto dob minulých. Dává to najevo i nesouvisejícím nesmyslem o chovatelích rybiček. Byly opravdu doby, kdy jsme v tomto byli světovou jedničkou. Ale bývávalo, většina těchto chovatelů ukončila svou činnost, noví nepřibývají, zejména z důvodů, že činnost to není již tak lukrativní jak v minulosti. Na náročný chov mořských rybek naši chovatelé nebyli schopni zareagovat a tak nás v chovatelných mořských rybkách předběhli i holanďani. Ale je to relevantní k Pilíkům? Není. Jak by tuto rybičkochovatelskou linku ve svém článku postavil? Že v chovných nádržích množíren rybiček je vody dost, proto zrušme rybníky a udělejme lesopark, jinak to potomci pánům Trávníčkovi, Rundtovi, Pospěchovi, Lyčkovi a Baluškovi nezapomenou?
  Pan Slavík svůj příspěvek jasně postavil tak, že pokud Radní nyní neudělají lesopark, z pohledu pana Slavíka jediné správné řešení, tak budoucnost jim to vyčte a potomci je budou jmenovitě hanit. Taktéž pan Slavík nezaznamenal, že sucho se stává vážným problémem teprve v posledních letech a dle předpovědí odborníků se situace bude jen zhoršovat. Viditelně nezaznamenal, že rok 2000, kdy proběhla jím poukazována výsadba, byla již téměř před 20 lety a situace dnes je hydrologicky diametrálně odlišná. Taktéž v té době nad zakládaným lesem byla vodní nádrž, která podmínky vlhkosti upravovala. Tyto vodní nádrže však pan Slavík chce zrušit, nejedná se o výsadbu kolem rybníků, ale místo nich.
  Taktéž moc nechápu, ten neustále zdůrazňovaný soulad zalesnění s územním plánem, na který se pan Slavík neustále poukazuje. Celá plocha je sice označena jako MBC (místní biocentrum), ale plocha rybníků Pilík 4 a 5 je v územním plánu vysloveně označena jako rybník. U biocenter se jedná v první řadě o biodiverzitu a biologickou stabilitu území. Přeměna plochy těchto rybníků v lesopark by vyžadovala změnu územního plánu, jelikož vybudováním lesoparku by byla mimo jiné biodiverzita tohoto území výrazně snížena a v tomto by zalesnění jako lesopark šlo vysloveně proti územnímu plánu.

  Na jednu stranu si pan Slavík zaslouží obdiv a úctu, že i ve svém věku se aktivně zajímá o dění kolem a využívá moderních technologií pro sdělování vlastních názorů, ať již jsou jakékoliv. Ale na druhou stranu nemůže nikdo očekávat, že tyto veřejně prezentované názory nebudou také veřejně rozporovány. I když je známo, že stařeckou ješitnost rozdílnost názorů pohání a ještě více zatvrzuje a komicky utvrzuje ve správnosti a výlučnosti vlastních názorů. Nechť si pan Slavík nechá svou ješitnost čechrat svým Klubem přátel a nechá se jimi recipročně adorovat dle libosti. Pokud se mi však v jeho tvrzeních něco opět nebude líbit, více než obvykle, a budu je dokonce považovat za vysloveně škodlivá pro Hrabovou, nebudu váhat a dám to znovu jasně a důrazně najevo.

  • Miroslav Poláček říká:

   Pane Milane Slívo, proč to děláte? Myslím tím ty článkové přestřelky, které tolik kritizujete, zabýváte se věcmi podružnými jako jsou reakce na v žertu myšlené rybičky pana Slavíka, které také kritizujete. Proč zrovna Vy, amatérský historik se nepoučíte z minulosti, kdy všechny národy i ty velmi primitivní poslouchali z úctou své “stařešiny” a věděli proč. Zkušenosti starých lidí jsou prostě k nezaplacení, ikdyž se samozřejmě mohou také mýlit. A pan Slavík třeba zrovna Pilíky velmi dobře zná, nevygooglil je, on je zažil na vlastní kůži, minimálně o 35 let déle, než Vy. On přece nenavrhuje dogmaticky co by tam mělo být, jen taky jako amatér rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých řešení. A čeho si cením nejvíce, chtěl by přivolat odborníky-právníka, geologa, ekologa, kteří by rozsekli polemiky nás neodborníků na řešení. Otázka je, jestli občané Hrabové vůbec mají zájem toto řešit,v souvislosti s výhledy na rekreační oblast. Zatím je tato oblast mimo jejich zájem. A taky zájem tuto oblast řešit by mělo mít především OKD, které, když je v úpadku, těžko bude zde něco investovat. Takže dle mého názoru je třeba vyřešit akutně ten kanál, kde hynou zvířata a Vámi navrhovaný způsob řešení je jednoduchý a myslím i realizovatelný. A co tak zbytek této oblasti ponechat přírodě a zvířatům, už tu v Hrabové takových míst moc není a nesnažit se tam něco moc rekultivovat. Spojme prosím své dobré návrhy a nenapadejte prosím lidi, kteří třeba mají jiné vize. Vždyť nám přece jde o společnou věc, aby se nám tady žilo co nejlépe, v co nejlepším životním prostředí a v co nejlepší sousedské atmosféře. Děkuji.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Pane Poláčku, tento konkrétní článek pana Slavíka, na který reaguji, mi jako nevinné rozebírání alternativ nepřišel ani v nejmenším. Stejně tak jako mi rybičky v jeho reakci nepřišly jako nevinný žert. Sám jsem ve věku, který byl u mnohých Vámi zmiňovaných primitivních národů stařešinský, protože tamní věk dožití byl úplně jiný. Ve svém věku již hodnotím lidi dle jejich činů a kupříkladu z jeho reinkarnovaného Klubu přátel Hrabové je mi fyzicky špatně a představují pro mne morální bahno, proto jsem se také neúčastnil tímto klubem pořádané exkurze kolem Pilíků. Pana Slavíka si vážím a opravdu má můj obdiv, jak se zajímá i v tak pokročilém věku o věcí veřejné a snaží se je aktivně ovlivňovat. Ale nemyslím si, že by pan Slavík vnitřně opravdu chtěl, abych jeho článkům pochleboval jen s ohledem na jeho věk a nazýval je brilantními jako dnes jeden z jeho apoštolů, když v konkrétním článku žádnou vybroušenost, přes veškerou snahu, najít nelze.

   • Radomír Orkáč říká:

    Mirku, podívejte – pan Slavík má sice svobodné právo si na svém blogu psát, co se mu líbí a my zase máme svobodné právo to komentovat.

    Když někdo dehonestuje Radní, za to co sám mohl a měl v minulosti ovlivnit a píše o tom veřejně, měl by počítat s tím, že ti, kteří s ním nesouhlasí to napíší…

    Vám tohle přijde jako sousedská atmosféra?

    “A o to všechno přišli občané Hrabové jenom proto, že místní radní v roce 2018 rozhodli tak, jak rozhodli. Doufám, že tato skutečnost bude zaznamenána „pro věčnou paměť“ i v místní kronice.”

    • Miroslav Poláček říká:

     No a to je právě to, co by se mělo zastavit, to hledání chyb, atd. a nastolit atmosféru spolupráce. A někdo to začít musí. A nemyslím si, že pan Slavík svými vizemi “Pilíky v roce 2030” chtěl navodit nějakou rivalitu. Píše to prostě s nadsázkou a nadčasovým nadhledem člověka, který se mnohého z řešení v této oblasti už bohužel nedožije. Ale vy necítíte tu starost o budoucnost Pilíků z jeho slov? Je to jeho “srdeční záležitost” a přitom mnohým občanům Hrabové je tato část Hrabové úplně jedno. Pan Slavík by mohl sednout na břeh Pilíků nebo k televizi a už mít “svatý pokoj”a oddávat se pouze relaxaci, ale on se stále zajímá o dění v obci, myslí mu to a není mu budoucnost lhostejná. Oceňme ho za to a ne naopak.

     • Radomír Orkáč říká:

      Já myslím, že já jeho počínání ocenil veřejně nejvíce, jak to jen šlo a to i přímo v souvislosti s věkem “senior”.

      Bylo to v době, kdy jsem zrušil na Hrabová.Info box s odkazy na jeho články, protože jsem s nimi nesouhlasil (s obsahem) a do dnes často nesouhlasím… . Kritizoval a kritizuje do dneška naprosté zbytečnosti, přestože mu lidé předem vysvětlí, že to je jinak a přestože nemá správné informace nebo dokonce v mailu píše něco jiného, než pak krátce na to zveřejní.

      I přesto všechno jsem veřejně vyzval, ať pana Slavíka někdo navrhne/nominuje za jeho aktivitu na seniora roku. NIKDO! tak neučinil a přestože to byla doba, kdy jsem pana Slavíka přestával uznávat za to, co píše (obsah), nominaci jsem podal já osobně – když ho nikdo jiný nebyl ochoten “ocenit”.

      Zde si to můžete, Mirku, přečíst;-)

      https://www.hrabova.info/2016/09/11/najde-se-v-hrabove-senior-roku/

      Do dnes si pamatuji telefonát paní Balcaříkové, jak mi volala a řekla, že nominovaný musí se žádostí souhlasit a že o něm, jako člověk, který ho nominoval, musím napsat nějaký článek a poslat jim i fotky…

      Ocenil pana Slavíka někdo v Hrabové více? A přesto si ho dovoluji kritizovat, protože s tím co píše a jak kritizuje/dehonestuje ostatní, s tím prostě nesouhlasím!

      • Miroslav Poláček říká:

       Já vím Radku, jak to s oceněním bylo a bylo to od Vás velmi chvályhodné, že jste ho nominoval a vše zařídil. Pan Slavík si to ocenění zasloužil. Nikdy ale není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, jak praví staré přísloví. A člověk, který kritizuje se nelíbí mnoha lidem, viz třeba pan Dvořák. Ale oponenti jsou také třeba, jinak by svět ustrnul ve spokojené nečinnosti. Vždy je však třeba oponovat slušně, bez osobních invektiv. S pokorou, s tolerancí a bez urážek. Taková diskuze pak k něčemu vede a nejlepší je osobní, ne elektronická jako tato, ta nikdy nic nevyřeší, málokdo ji čte a jen lidi rozděluje. Má prostě opačný efekt.

 5. Jan Dvořák říká:

  Pokud se týká zachování nádrží, tak jsem rád, že rada má stejný názor jako komise, protože jedině tak nám zůstane v Hrabové poslední “rybník” a díky gravitačnímu přívodu i trvale udržitelný. Obvodem podceňovaná je ovšem otázka budoucího vlastnictví – souhlasím s Milanem Slívou, že by bylo vhodné je získat do našeho vlastnictví (hlavně by neměly zůstat v soukromém vlastnictví). Odvodňovací příkop by měl být zasypán – již bylo navrženo jak. Pan Slavík má ovšem pravdu v tom, že se obvod nestará o přístup k Pilíkům, zejména o cestu, která mu patří. Její jediná údržba je vysypaná drť z kachliček, kterou tam někdo vysypal….

 6. Radomír Orkáč říká:

  Možná by se k tomu měl vyjádřit “profesor” z Klubu přátel pana Slavíka, nicméně ten to pravděpodobně udělal konstatováním na FB – “Brilantní článek Vladimíre”. Když brilantní, tak brilantní.

  “Podle nyní platného pravopisu měl pan Slíva ve svém příspěvku v Hrabova.info napsat „fantazmagorie“, ale to není zdaleka jediná chyba v jeho obsáhlém diskusním příspěvku.”

  Na telefonické lince jazykové poradny mi řekli:
  – ve slově “fantasmagorie” je případné “z” přípustné, ale “s” je doporučováno jako základní varianta,
  – slovo je odvozeno od “fantastický”,
  – v českém korupusu má “s” cca 1300 výskytů, kdežto “z” sotva polovinu a dokonce se “z” to není zde uvedeno jako “klíčové slovo”,
  – současný spisovný slovník čestiny dané slovo neobsahuje, ale starší slovníky mají se “s”,
  – ve slovníku nespisovné čestiny (kde je i slang, vulgarismy, atp.) je slovo “fantasmagorie”, čili se “s”,
  – následující tvrzení NENÍ dle telefonické podpory pravdivé – “Podle nyní platného pravopisu měl pan Slíva ve svém příspěvku v Hrabova.info napsat „fantazmagorie“”

  Brilantní článek, pane Slavíku, pane profesore češtiny.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Myslím, že meritum věci není v tom jak se to píše, ale proč jsem toto napsal. I když příručka Ústavu pro jazyk český uvádí tvar fantazmagorie, je to irelevantní, protože tato příručka má pro veřejnost pouze doporučující charakter. Takže je to šumafuk (psaní slova šumafuk jsem ověřil pro blaho grammarnazi v uvedené jazykové příručce a plně odpovídá, takže se jedná o plně certifikovaný šumafuk, uspokojující i jazykové fajnšmekry /slovo fajnšmekr ověřeno také/).

 7. Radomír Orkáč říká:

  Pane Slavíku,

  pokud se nebudeme zastávat našich radních a zastupitelů, pak nebude nikdo, kdo by naši obec řídil.

  Proč se zastáváte Martina Slepičky? Asi netřeba to vysvětlovat. A nevadí Vám, že si své rodině přihrává sem 20 tisíc, sobě financování publikací, atp. Proč za něj musí zaskakovat občan Vladimír Slavík? Tak k tomu asi tak…

  “Podle mého názoru bude příštím majitelem těchto vodních ploch soukromá firma, která zde uskuteční svůj byznys.”

  Možná ano, možná ne… “Společnost OKD už není soukromou firmou, přešla zpět do rukou státu!”
  https://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/okd-prevzal-stat-20180404.html

  “Na závěr ještě odpovím, proč jsem neřešil jako zastupitel MOb Hrabová přístupovou cestu k Pilíkům v roce 1998. V té době byly na cestách k Pilíkům závory s nápisem: Vstup zakázán, soukromý pozemek. Takže při nejlepší vůli jsem nemohl „řešit“ problematiku Pilíků. Doufám, že to pochopí i R.Orkáč.”

  Takže když se v roce 1998 psalo o tom, že bude v roce 2004 sloužit část areálu ke sportovnímu využití, tak zdejší zastupitelé a radní neměli tlačit na vhodné podmínky? Nějak se mi nelíbí, že když Váš mostek sirotek patří soukromým majitelům, tak zde jste názoru, že se má obec zasadit o jeho opravu.

  Ale myslete si, co chcete…

  Znovu Vás žádám… zveřejněte Váš skutečný názor na dotace, tak jak jste mi ho psal v předvečer Vašeho občanského zastání Martina Slepičky. Proč se ho musí zastávat občan Vladimír Slavík?:)

  Prostě trolování a fantasmagorie pokračuje…

  PS: Dotaci rada správně neschválila…

 8. Šárka Tomisová říká:

  Po kilometrových komentářích, které jsem opravdu neměla sílu číst, jsem si přečetla článek pana Slavíka, který je vyvolal.

  Bylo to varování, vize, co by se mohlo eventuelně stát.
  Lehká ironie a nadsázka, ale určitě ne kontraproduktivní.

  Jak nenápadně a plíživě vznikala vize Mostní… přitom bylo na výběr, viďte pane Slívo a to nemyslím vůbec ironicky, jsem s Vámi v této záležitosti zajedno.
  A zmińuji Vás proto, že právě Vy jste na Mostní poprvé upozornil a právě díky Vám jsem pochopila, jaká neskutečná zrůdnost Hrabovou čeká.

  Tato velká oběť – rozdělení vesnice nevzhlednou komunikací, na nepřirozeném, vysokém, sypaném náspu, komunikace, převážně pro kamiony, stahující dopravu až z Plzeňské, nebyla podmíněna NIČÍM –
  přitom obvod mohl a MĚL bojovat.

  Když už se mocipánové, zvláště a hlavně radní, pro Mostní rozhodli, mohli ji alespoň podmínit:

  – dobudováním kanalizace na státní útraty
  – protihlukovými stěnami podél Místecké – Hrabová je utopená pod terénem, jak všichni víme i z toho důvodu se po ní šíří nepříjemný hluk z rychlostní komunikace R56 (prý dálnice), dále smog, prach, atd.
  – a když už nic, měli ji kruci alespoň podmínit kruháčem za mostem, ale ten se teprve schvaluje, bude MOŽNÁ za dva roky, kdy už ale, počítám bude Mostní dávno v provoze…

  – myslím si o to své a určitě nejsem sama… jakou asi roli hrály PENÍZE ?!?

  – a u KORYTA, jsou stále Ti stejní, s minimální kosmetickou obměnou… možná i proto je pan Slavík zmiňoval…

  Velmi mě oslovila slova pana Halfara na HI, dovolím si citovat…

  Smutné je, že v mnoha okolních (a to v mnoha případech chudších) obcích stavební ruch bují…staví se sportovní haly, nové návsi, kulturní a multifunkční domy, nové hasičárny, semtam bazén…a v Hrabové prd. Tady se o všem jen kecá, provádějí se studie a víc nic. Pokud vlastními silami občané neuklidí Hrabovou sami, resp. si nepostaví park, tak se tu nic neděje! Po Sidlovci neuklizený prostor, zastávka MHD děs a hrůza, školka kapitola sama pro sebe. Kdyby tak obec v současné době aspoň zajistila časté čištění Paskovské díky zvýšenému provozu aut a hlavně zabezpečila nepřetržitý dohled PČR na výskyt kamionů v obci.

  Ing.Vladimír Slavík nás s velkým nadhledem varuje… považuji ho za MOUDRÉ svědomí vesnice, kterou má opravdu rád…

  … a plně se s jeho slovy ztotožňuji.

 9. Jan Dvořák říká:

  Pokud se budou vzájemně napadat ti, kterým záleží na Hrabové, tak největší radost z toho bude mít jen dnešní starosta a radní a dosáhneme pouze toho, že se v Hrabové nic nezmění k lepšímu. Místo řešení “s” a “z” bychom si měli říkat, který návrh je dobrý, který potřebuje ještě prověřit a který není dobrý, ale musíme říkat proč, nikoli kritizovat nositele názoru. A všichni, schopní Hrabové něco přinést, by se měli snažit táhnout za jeden provaz.

[email protected] [email protected]