Mediální komise stanovená pravidla neporušuje

Rada obce se zastala sv0 mediální komise a usnesením 96/2246 rozhodla o tom, že „bere na vědomí zápis z jednání mediální komise ze dne 10.7. 2018 a konstatuje, že mediální komise neporušuje stanovená pravidla“.

Výše uvedené usnesení je reakcí na zápis mediální komise:

Komise žádá Radu Mob Hrabová o posouzení připomínek a srovnání s již dříve schválenými pravidly a přijetí jednoho z následujících usnesení:

  • Mediální komise neporušuje stanovená pravidla, obsah je vyvážený, objektivní, popisuje dění v obci a činnost místní samosprávy. Politickým subjektům a občanům je poskytován přiměřený prostor pro příspěvky a nedochází k cenzuře.
  • Mediální komise porušuje stanovená pravidla, obsah není vyvážený a objektivní. Politickým subjektům a občanům není poskytován přiměřený prostor pro příspěvky a dochází k cenzuře. Rada MOb požaduje po mediální komisi nápravu stavu.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Rada tedy část usnesení požadovaného panem Šumberou neschválila.

[email protected] [email protected]