Zápis z jednání kulturní komise – 30.7. 2018

Zápis č. 2018/07
z jednání kulturní komise
konaný dne dne 30.7.2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Orkáč R., Kročková V, Bollogová I.
Omluven: Jochec F.

Návrh programu:

 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018
 • Kinematograf bratří Čadíků
 • Gulášfest
 • Různé

Ad 1) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018

 • Orkáč R. a Houžvička M. vyberou do 30.8.2018 cca 13 fotografií pro zamýšlený nástěnný kalendáře (formát A3), který by mohl být vydán u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného československého státu – úkol trvá.
 • Bollogová I. objedná mosaznou tabulku k tomuto výročí.
 • Památný strom bude vysazen v týdnu od 15.10 – 20.10.2018, spolupráce ÚMOb Hrabová (p. Králová)
 • Orkáč. R. prověří možnost besedy k tomuto tématu

Ad. 2) Kinematograf bratří Čadíků

 • Plakát vyhotoví do 10.8.2018 Orkáč R., Jochec F. jej vyvěsí na plakátovací plochy
 • Pomoc promítajícím, lavičky atd. zajistí Jochec F.

Ad. 4) Gulášfest

 • Plakát vyhotoví do 10.8.2018 Orkáč R., Jochec F. jej vyvěsí na plakátovací plochy.
 • Houžvička M. projedná podmínky vystoupení p. Fajfra (od 15.00 hod – 17.00 hod)
 • zajistí 300ks plastového nádobí
 • Návrh hodnotící komise ve složení: Žižková, Haunerová, host družební Hrabové
 • Kopitzová V. zajistí hlasovací lístky a kupóny na občerstvení
 • Občerstvení pro účinkující a hosty projedná na hřišti TJ Sokol Orkáč R., zajistí malování na obličej, zajistí pohár pro vítěze, předjedná v případě hezkého počasí dodání cca 50 porcí guláše navíc z jiného zdroje.

Ad 4) Různé

 • Houžvička M informoval KK o průběhu zájezdu pro seniory dne 27.7.2018

Další schůzka KK: 22.8. 2018 v 15.30 hod. na ÚMOb Hrabová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]