Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]

Zasedání zastupitelstva (23.) bylo dlouhodobě plánováno na 25.6. 2018, Rada MOb Hrabová však termín posunula na 11.6. 2018. Původnímu plánu jsem bohužel věřil a měl na tento den nasmlouvanou práci daleko od Ostravy. Další zasedání zastupitelstva (24.) bylo svoláno na 18.7. 2018 a to jsem se již zúčastnit mohl.

To co jsem “nemohl” říct na 23. zasedání jsem však nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Oba výše uvedené jevy jsou zcela v souladu se zákonem o obcích a mohu si stěžovat na lampárně SŽDC, ale tu už zrušili. Proto využívám možnosti publikovat na tomto serveru, “Gott sei dank” provozovatelům.

Můj příspěvek se měl týkat bodu Schválení Závěrečného účtu za rok 2017.

Předně jsem chtěl poděkovat pracovnicím přímo zapojeným do zpracování. Úroveň se opět zvýšila.

Konkrétně mám výhradu ke kapitole 6.2 Inventarizace majetku a závazků. Zákon o účetnictví určuje úkol inventarizace: podat pravdivý a úplný obraz o majetku a závazcích. A já tvrdím, že tato inventarizace toto nenaplňuje.

Od roku 2013 se táhne „aféra“ nelegálně zlikvidovaného chodníčku u domu Šrobárova 8. V té době jsem vedl skoro rok emailovou korespondenci s úřadem, než „nějak“ byl „potrestán“ viník a chodníček přestal existovat. Každý rok upozorňuji, že nedošlo k účetní likvidaci, tedy tzv. částečné likvidaci a snížení pořizovací hodnoty v účetní evidenci.

Inventarizací 2017 opět bylo shledáno vše OK. Účetní jsem v předchozích obdobích informoval, ale ta může provést účetní operaci na základě nějakého dokladu, který však nikdo nezpracoval.

Ono by to šlo pod tím kobercem nechat vyhnít, ale mrcha internet vám na Google Earth prostřednictvím panáka ukáže původní chodník. Googlové totiž neprojíždí ulice Hrabové každou chvíli a asi to tam dlouho vydrží v původním stavu.

Takže podle mého názoru, je zde účetní nesprávnost a to dlouhodobě.

Pokračování příště…

9 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  SŽDC lampárny asi ani nikdy neměla, ty byly zrušeny ještě za ČSD – ale to je jistě nepodstatné. Samozřejmě nezařazení bodu Různé není samo o sobě v rozporu se zákonem – jen je otázkou, zda onu většinu, která to prohlasovala, je možno nazývat demokratickou. Každopádně však došlo k porušení zákona a jednacího řádu tím, že zastupitelé byli připraveni o výkon zákonem dané pravomoci vznášet dotazy a připomínky. A ještě k tomu případu: k nějakému potrestání ani “potrestání” viníka nikdy nedošlo, o to se už rada s novým místostarostou Trávníčkem postarala.

 2. Šárka Tomisová říká:

  A to je nejdůležitější problém minulého volebního období.

  Doufám, že v tom příštím, už to bude jinak a nebudeme řešit kraviny.

  • Jan Dvořák říká:

   Vy poněkud pomíjíte fakt, že magistrátní kontrola zjistila mj. nedostatečnou evidenci majetku na našem úřadě. V obvodě, kde je pořádek, by se něco takového totiž stát nemohlo. O to jde.

   • petr novák říká:

    Když jste byl místostarosta,tak bylo vše na úřadě naprosto OK? Prostě pořádek!

    • Jan Dvořák říká:

     Nebylo. A právě proto, že jsem tam pořádek chtěl, tak se ODS postarala, abych tam nebyl a dosadila si radu kývačů, aby nic nerušilo božský klid na úřadě. Kam to došlo, všichni víme.

     • petr novák říká:

      Ale to je jen váš názor a to všichni víme. Proč se vás nejen ODS zbavila si lehce domyslíme.

      • Jan Dvořák říká:

       Přeji Vám mnoho zdaru v přesvědčování voličů o tom, že nepořádek na radnici nevznikl v době, kdy v Hrabové vládla ODS.

       • petr novák říká:

        Pane Dvořáku,já voliče nepřesvědčuji nemám to za potřebí.Byl jsem osloven a já nabídku ODS přijal neboť jsem chtěl mimo jiné i obec trochu posunout,zvelebit.Snažím se aby se lidi v Hrabové měli lépe a pokud si naši obyvatelé budou myslet,že jsem se pouze vezl tak mne(nás) ve volbách nezvolí a život půjde dál.Já se do rady nehrnul a nenaznačoval,že pokud nebudu v radě tak Ty,ty,ty. Jestli víte o nepořádku na radnici je to třeba řešit a né jenom o tom psát.

        • Jan Dvořák říká:

         Opozice bohužel nemá jinou možnost, jak nedostatky řešit, než je kritizovat (a když ani to na zastupitelstvu nesmí, tak nezbývá než o nich psát).

[email protected] [email protected]