Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [2]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat druhé pokračování „Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]“ na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Můj příspěvek se měl týkat bodu Schválení Závěrečného účtu za rok 2017.

Pokračování…

Další kuriozitou je dle mého názoru to, že DHM – dlouhodobý hmotný majetek je inventarizován dokladově nikoliv fyzicky. To znamená, že se podíváte do karty (lhostejno či papírové nebo elektronické) a konstatujete: máme a vůbec nemusíte vytáhnout paty z kanceláře.

Klasik české literatury Jára Cimrman v díle „Posel z Liptákova“ převedl naivitu uhlobarona Ptáčka, že mu nikdo nemůže sebrat důl Terezku. Víme, jak asi dopadl. Dnes však i o důl můžete přijít legálně dle Nového občanského zákoníku institutem vydržení. U nemovitostí to trvá 10 let a za podmínek stanovených zákonem nemovitost patří někomu jinému, včetně zápisu v katastru.

Že se nám to nemůže stát? Nenechte se mýlit! Kolem roku 2006 zjistila jedna naše vysoká úřednice, že někdo používá náš pozemek dlouhodobě bez smluvního vztahu a že hrozí vydržení. Nalezla způsob, jak to „nějak“ vyřešit k našemu prospěchu. Díky ji za to!

Další hrůzný příklad mám z obce Poříčany, kde žije moje dcera. Stavební parcelu měli původně na ulici Na Vyhlídce. To nebyla propojena s původní ulicí Na Vyhlídce cestou přes obecní pozemek. Leč se zjistilo, že statečný člověk si původní slepý konec zaplotil ke svému domku a užíval jako zahradu bez smluvního vztahu. Při vyřizování stavebního povolení s hrůzou zjistila obec, že pozemek je vydržen a zapsán na nového vlastníka. Ten odmítl jakýkoliv kompromis i zpětné vykoupení. A tak vznikla nová ulice Nová Vyhlídka, která je přístupná po bývalé zemědělské cestě. Ta má v Polabské nížině velké převýšení a ještě do prudké zatáčky. Při regulérní zimě nevyjedete běžným autem a tak se občanstvo vybavuje čtyřkolkami. Popeláři končí pod kopcem.

Takže si myslím, že je zhůvěřilost dělat inventuru hmotného majetku dokladovým způsobem.

Bude pokračováno…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]